Hulp bij opvoeden en opgroeien

Veel ouders hebben vragen over opvoeden en de ontwikkeling van hun kind(eren). Vaak kunt u terecht bij andere ouders, vrienden of vrijwilligers. Soms komt u er niet uit. Dan zijn er verschillende organisaties in de buurt die u kunnen ondersteunen bij de zorg voor uw kind, het ouderschap of de opvoeding. De organisaties werken met elkaar samen. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

In de periode van baby tot kleuter maakt een kind een grote ontwikkeling door. Van de eerste woordjes tot leren lopen en uiteindelijk naar school: het kunnen spannende en drukke eerste jaren zijn. Veel ouders hebben vragen over de opvoeding of de ontwikkeling van hun kind. U kunt dan terecht bij verschillende organisaties.

Hulp van maatjes en vrijwilligers

Hulp is altijd fijn bij het grootbrengen van kinderen. Maar niet elke ouder heeft hulp van buren, vrienden of familie in zijn omgeving. Gelukkig zijn er veel mensen die graag vrijwillig iets doen voor een ander. In de U-Gids en bij Nizu (Netwerk Informele Zorg Utrecht) vindt u verschillende organisaties met vrijwilligers. U kunt contact opnemen met deze organisaties voor iemand die naar u luistert, een maatje of voor andere hulp.

Hulp van Jeugdgezondheidszorg

Bij de Jeugdgezondheidszorg kunt u terecht met vragen over gezondheid, groei, ontwikkeling, opvoeding en verzorging. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten kijken samen met u naar de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, vanaf de zwangerschap tot 18 jaar.

U kunt contact opnemen met de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg. U kunt ook een vraag stellen via het Ouderportaal.

Hulp van voorschool of kinderopvang

Gaat uw kind naar een voorschool of kinderopvang? De begeleiders op de groep hebben veel kennis over opvoeden en ontwikkeling van kinderen. U kunt vragen aan hen stellen of met hen praten als u zich ergens zorgen over maakt.

Heeft uw kind op de opvang meer ondersteuning nodig? Er is kinderopvang die extra ondersteuning biedt: dat heet kinderopvang-plus. Op de plusgroep krijgt elk kind extra aandacht en hulp, naast de gewone activiteiten, zoals knutselen, buitenspelen en vrij spelen.

Ontmoetingen in de buurt

Wilt u de mensen uit uw buurt leren kennen en bijvoorbeeld andere ouders ontmoeten? Elke wijk in Utrecht heeft een buurtcentrum. Hier kunt u binnenlopen voor een kop koffie en een praatje of meedoen aan een activiteit.

Informatie over opvoeden en opgroeien

Cursussen en activiteiten

Er zijn veel cursussen en activiteiten over opvoeden en opgroeien. Hier kunt u aan meedoen. Er doen ook andere ouders mee.

Hulp door het buurtteam

Veel ouders hebben vragen over opvoeden, opgroeien en ontwikkelen. Het buurtteam denkt mee, geeft adviezen en werkt samen met anderen. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts of de school van uw kind. Als het nodig is, helpen ze u verder op weg. U hebt geen verwijzing nodig voor hulp door het buurtteam. Het buurtteam helpt u gratis.

Hebt u hulp nodig bij gesprekken met het buurtteam? Een clientondersteuner van U-centraal kan helpen bij gesprekken met het buurtteam. Een clientondersteuner van U-centraal is onafhankelijk. Deze hulp is gratis.

Kinderen grootbrengen zorgt voor vragen en situaties die ouders van tevoren niet konden bedenken. Tijdens het opvoeden van kinderen kan het fijn zijn als er iemand met u meedenkt of naar u luistert. Bijvoorbeeld omdat u het moeilijk hebt met een kind dat soms driftig is. Of u hebt vragen over het telefoongebruik van uw kind. Soms kunt u niet al uw vragen beantwoorden met hulp van familie of vrienden. U kunt dan terecht bij verschillende organisaties.

Hulp door de (speciaal onderwijs) basisschool

Hebt u vragen of zorgen over uw kind, bespreek dit dan met de juf of meester op school. Op de meeste scholen is ook een 'intern begeleider' (IB-er) met wie u kunt praten. De IB-er helpt kinderen die extra hulp nodig hebben. De IB-er werkt samen met veel andere organisaties die u kunnen helpen, zoals het buurtteam. U kunt ook met de IB-er praten als uw kind niet naar school wil of gaat. Hebt u vragen over passend onderwijs? Stel ze aan het ouder- en jeugdsteunpunt van SWV Utrecht PO.

Hulp van de kinderopvang of buitenschoolse opvang (BSO)

Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang (BSO)? De begeleiders op de groep hebben veel kennis over opvoeden en ontwikkeling van kinderen. U kunt vragen aan hen stellen of met hen praten als u zich ergens zorgen over maakt. Heeft uw kind op de opvang meer ondersteuning nodig? Er is kinderopvang die extra ondersteuning biedt: dit heet buitenschoolse opvang-plus (BSO-plus).

Hulp van maatjes en vrijwilligers

Hulp is altijd fijn bij het grootbrengen van kinderen. Maar niet elke ouder heeft hulp van buren, vrienden of familie in zijn omgeving. Gelukkig zijn er veel mensen die graag vrijwillig iets doen voor een ander. In de U-Gids en bij Nizu (Netwerk Informele Zorg Utrecht) vindt u verschillende organisaties met vrijwilligers. U kunt contact opnemen met deze organisaties voor iemand die naar u luistert, een maatje of voor andere hulp.

Hulp van Jeugdgezondheidszorg

Bij de Jeugdgezondheidszorg kunt u terecht met vragen over gezondheid, groei, ontwikkeling, opvoeding en verzorging. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten kijken samen met u naar de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, vanaf de zwangerschap tot 18 jaar.

U kunt contact opnemen met de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg. U kunt ook een vraag stellen via het Ouderportaal.

Ontmoetingen in de buurt

Wilt u de mensen uit uw buurt leren kennen en bijvoorbeeld andere ouders ontmoeten? Elke wijk in Utrecht heeft een buurtcentrum. Hier kunt u binnenlopen voor een kop koffie en een praatje of meedoen aan een activiteit.

Informatie over opvoeden en opgroeien

Cursussen en activiteiten

Er zijn veel cursussen en activiteiten over opvoeden en opgroeien. Hier kunt u aan meedoen. Er doen ook andere ouders mee.

Hulp door het buurtteam

Veel ouders hebben vragen over opvoeden, opgroeien en ontwikkelen. Het buurtteam denkt mee, geeft adviezen en werkt samen met anderen. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts of de school van uw kind. Als het nodig is, helpen ze u verder op weg. U hebt geen verwijzing nodig voor hulp door het buurtteam. Het buurtteam helpt u gratis.

Hebt u hulp nodig bij gesprekken met het buurtteam? Een clientondersteuner van U-centraal kan helpen bij gesprekken met het buurtteam. Een clientondersteuner van U-centraal is onafhankelijk. Deze hulp is gratis.

De puberteit is een fase die ouders hele nieuwe uitdagingen brengt. Veel ouders maken zich zorgen over hun kind in de puberteit. Kinderen zitten misschien niet lekker in hun vel, zitten steeds langer op hun kamer, gamen veel of spijbelen. Nu u uw kind niet meer naar school brengt, is er vaak minder contact met andere ouders. Soms komt u er dan niet meer uit met hulp van familie of vrienden. U kunt dan terecht bij verschillende organisaties.

Hulp van maatjes en vrijwilligers

Hulp is altijd fijn bij het grootbrengen van kinderen. Maar niet elke ouder heeft hulp van buren, vrienden of familie in zijn omgeving. Gelukkig zijn er veel mensen die graag vrijwillig iets doen voor een ander. In de U-Gids en bij Nizu (Netwerk Informele Zorg Utrecht) vindt u verschillende organisaties met vrijwilligers. U kunt contact opnemen met deze organisaties voor iemand die naar u luistert, een maatje of voor andere hulp.

Hulp door de school: (speciaal) voortgezet onderwijs (vo)

Voor vragen en zorgen kunt u praten met de mentor van uw kind. Op de meeste vo-scholen is ook een 'zorgcoördinator' waar u mee kunt praten. De zorgcoördinator kan u verder helpen. Ook als uw kind niet naar school wil of gaat. Uw kind kan ook zelf contact opnemen met de mentor of zorgcoördinator. Hebt u vragen over passend onderwijs? Stel ze via Ouders - Sterk VO.

Hulp door de school: middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Voor vragen en zorgen kunt u praten met de mentor van uw kind. Op de meeste mbo’s is ook een 'studieloopbaanbegeleider' waar u mee kunt praten. De studieloopbaanbegeleider kan u verder helpen. Uw kind kan ook zelf contact opnemen met de mentor of studieloopbaanbegeleider.

Hulp door de school of universiteit (hbo en wo)

De meeste hbo-scholen en universiteiten hebben een studieadviseur waar u mee kunt praten. Uw kind kan ook zelf contact opnemen met de studieadviseur.

Hulp van Jeugdgezondheidszorg

Bij de Jeugdgezondheidszorg kunt u terecht met vragen over gezondheid, groei, ontwikkeling, opvoeding en verzorging. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten kijken samen met u naar de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, vanaf de zwangerschap tot 18 jaar.

U kunt contact opnemen met de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg.

Hulp door jongerenwerk

Stichting JoU organiseert veel verschillende soorten activiteiten voor jongeren. Ook bieden zij coaching en begeleiding voor jongeren (op straat, school of online; individueel of in groepen). Op de website van JoU vindt u de activiteiten georganiseerd door JoU.

Hulp bij relaties en seksualiteit

Jongeren tussen de 11 en 23 jaar en hun ouders die vragen over of problemen met relaties, seksualiteit of dwang hebben, kunnen terecht bij Pretty Woman en Best Man en bij CSG.

Ontmoetingen in de buurt

Wilt u de mensen uit uw buurt leren kennen en bijvoorbeeld andere ouders ontmoeten? Elke wijk in Utrecht heeft een buurtcentrum. Hier kunt u binnenlopen voor een kop koffie en een praatje of meedoen aan een activiteit.

Informatie over opvoeden en opgroeien

Cursussen en activiteiten

Er zijn veel cursussen en activiteiten over opvoeden en opgroeien. Hier kunt u aan meedoen. Er doen ook andere ouders mee.

Informatie over 18 jaar worden

Wordt uw kind bijna 18 jaar? Dan regelt hij/zij in ieder geval een eigen DigiD, zorgverzekering en een registratie in het donorregister. Maar er zijn nog meer dingen om aan te denken. U kunt de pagina 18 worden delen met uw kind.

Hulp door het buurtteam

Veel ouders hebben vragen over opvoeden, opgroeien en ontwikkelen. Het buurtteam denkt mee, geeft adviezen en werkt samen met anderen. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts of de school van uw kind. Als het nodig is, helpen ze u verder op weg. U hebt geen verwijzing nodig voor hulp door het buurtteam. Het buurtteam helpt u gratis.

Hebt u hulp nodig bij gesprekken met het buurtteam? Een clientondersteuner van U-centraal kan helpen bij gesprekken met het buurtteam. Een clientondersteuner van U-centraal is onafhankelijk. Deze hulp is gratis.

Veiligheid thuis

Gebeuren er thuis dingen waardoor u zich niet veilig voelt? U kunt contact opnemen met Veilig Thuis. Bel gratis naar 0800-2000. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Oudertelefoon

U kunt bij de Oudertelefoon terecht met alle vragen over de zorg voor uw kind(eren), de situatie in uw gezin en als opvoeder. . De Oudertelefoon is bereikbaar via chat en telefoon (085-130 4658).

Kindertelefoon

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar, die in vertrouwen willen praten. Kinderen kunnen anoniem met de Kindertelefoon bellen (0800-0432) en chatten of een bericht plaatsen op de website. Zij kunnen hier advies vragen of gewoon hun verhaal kwijt.

Contact en hulp

Weet u niet welke organisatie het beste past bij uw vraag? Of hebt u een vraag waarvoor u denkt misschien een andere organisatie nodig te hebben? We helpen u graag om dit uit te zoeken. U kunt ons bellen of een e-mail sturen. Wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl