Zorg en onderwijs Kinderopvang

Gaat uw kind naar een kinderopvang of bent u hiernaar op zoek?

Onder kinderopvang valt dagopvang voor 0 – 4 jaar (kinderdagverblijven), buitenschoolse opvang voor 4 -12 jaar, gastouderbureaus en opvang door gastouders.

Landelijk Register Kinderopvang

Zoekt u kinderopvang? Of wilt u onderzoeksrapporten van de Inspectie Kinderopvang lezen? Bekijk in het Landelijk Register Kinderopvang:

  • alle organisaties en gastouders die toestemming hebben van de gemeente om kinderopvang aan te bieden
  • contactgegevens van die organisaties
  • onderzoeksrapporten van de Inspectie Kinderopvang

Kijk voor meer informatie op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Meer informatie voor ouders

Passende kinderopvang

In Utrecht vinden we het belangrijk dat alle kinderen, met of zonder bijzondere behoeftes, terecht kunnen in de kinderopvang. Daarom hebben we, naast de reguliere kinderopvang, nog een aantal andere vormen van kinderopvang:

  • Kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod voor peuters (2,5 tot 4 jaar), voor peuters waarvan de ouders niet werken/geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van het Rijk. Deze peuters kunnen terecht bij het kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod (vroeger peuterspeelzaal) van Spelenderwijs Utrecht. Vanaf 1 januari 2020 mogen ouders zelf een kinderopvangorganisatie kiezen. Rond 1 oktober is bekend welke organisaties dit zijn.
  • Voorschoolse Educatie (VE): als uw peuter (2,5 tot 4 jaar) van het consultatiebureau een indicatie heeft voor voorschoolse educatie, kunt u uw kind aanmelden bij Ludens of Spelenderwijs Utrecht. Op een groep met VE wordt gewerkt met een educatief programma waarin spelenderwijs veel taal-, reken- en sociaal-emotionele vaardigheden worden aangereikt zodat een (het risico op) eventuele (taal)achterstand weggenomen wordt. Vanaf 1 januari 2020 mogen ouders zelf een kinderopvangorganisatie kiezen. Rond 1 oktober is bekend welke organisaties dit zijn. Ook gaat het aantal uur omhoog. Het was 10 uur per week en dit wordt 16 uur per week. De ouderbijdrage gaat ook omhoog. Dit is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s).
  • BSO plus: Buitenschoolse opvang voor kinderen (4 tot 12 jaar)  met bijzondere behoeftes. Het gaat om een kleine groep met een vaste structuur en waar nodig individuele begeleiding. Kijk voor meer informatie bij kinderopvangaanbieders Ludens en Partou.
  • Kinderdagopvang voor kinderen met een (cognitieve of motorische) ontwikkelingsachterstand en buitenschoolse opvang voor kinderen van speciaal basisonderwijs. Meer informatie over de PLUS groep.

Hulp en contact Kinderopvang

Telefoon

030 - 286 32 27

E-mail

toezichtkinderopvang.vg@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Inspectie Kinderopvang
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Uw mening