Zorg en onderwijs Kinderopvang

Gaat uw kind naar een kinderopvang of bent u hiernaar op zoek? Bekijk dit in het Landelijk Register Kinderopvang of lees hieronder meer over vergoedingen, toeslagen en belangenverenigingen. Onder kinderopvang valt dagopvang voor 0 – 4 jaar (kinderdagverblijven), buitenschoolse opvang voor 4 -12 jaar, gastouderbureaus en opvang door gastouders

Landelijk Register Kinderopvang

Zoekt u kinderopvang? Of wilt u onderzoeksrapporten van de Inspectie Kinderopvang lezen?

Lees meer op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Meer informatie voor ouders

Passende kinderopvang

In Utrecht vinden we het belangrijk dat alle kinderen, met of zonder bijzondere behoeftes, terecht kunnen in de kinderopvang. Daarom hebben we, naast de reguliere kinderopvang, nog een aantal andere vormen van kinderopvang:

  • peuteropvang: opvang voor alle Utrechtse kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
  • voorschoolse educatie (VE): opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een taalachterstand.
  • BSO plus: buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar die extra ondersteuning nodig hebben, zoals een vaste structuur en waar nodig individuele begeleiding. Lees meer BSO plus bij kinderopvangaanbieders Ludens, Partou, Koko en Vriendjes.

Hulp en contact Kinderopvang

Telefoon

030 - 286 32 27

E-mail

toezichtkinderopvang.vg@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Inspectie Kinderopvang
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Uw mening