Veilig opgroeien

Veilig opgroeien

Meld kindermishandeling!

Hebt u een vermoeden dat in uw omgeving kindermishandeling plaatsvindt? Neem dan contact op met Veilig Thuis. Bel gratis naar 0800 - 2000. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Veilig thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken krijgt met kindermishandeling en huiselijk geweld: kinderen, volwassenen, slachtoffers, plegers, familieleden, buren, hulpverleners, omstanders. 

Als u belt met Veilig Thuis, krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Deze luistert aandachtig naar uw verhaal. De hulpverlener beantwoordt uw vragen en geeft advies. Als het nodig is, start Veilig Thuis een onderzoek of grijpt zij direct in om kindermishandeling te stoppen.

SAVE Jeugdbescherming

SAVE Jeugdbescherming voert in Utrecht de Jeugdbescherming en (gedeeltelijk) de jeugdreclassering uit. SAVE Jeugdbescherming kan worden ingeschakeld door Veilig Thuis, het buurtteam, de huisarts of de school van uw kind. Dit doen zij als zij zich zorgen maken over de veiligheid van een kind.

Gaat het om uw kind? Dan neemt het buurtteam, de huisarts, etcetera of een medewerker van het SAVE Jeugdbescherming-team contact met u op. Samen bespreekt u de zorgen en mogelijke problemen en oplossingen. Het doel is dat de zorgen worden besproken. Als er problemen zijn dat u die problemen aanpakt. Maar kunt u de veiligheid van uw kind niet waarborgen volgens de SAVE Jeugdbescherming-medewerker? Dan kan hij om onder toezichtstelling (OTS) vragen. OTS wil zeggen dat u een gezinsvoogd krijgt toegewezen. De gezinsvoogd begeleidt u bij de opvoeding van uw kinderen. Een OTS wordt uitgesproken door de rechter nadat de Raad voor de Kinderbescherming een advies heeft uitgebracht.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl