Zorg en onderwijs Kinderopvang

Gaat uw kind naar een kinderopvang of bent u hiernaar op zoek? Bekijk dit in het Landelijk Register Kinderopvang of lees hieronder meer over vergoedingen, toeslagen en belangenverenigingen. Onder kinderopvang valt dagopvang voor 0 – 4 jaar (kinderdagverblijven), buitenschoolse opvang voor 4 -12 jaar, gastouderbureaus en opvang door gastouders.

Kinderopvang is open

De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) - inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder - en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. De BSO blijft voorlopig gesloten. Wel biedt de BSO noodopvang.

Bekijk meer informatie over coronavirus en kinderopvang op Rijksoverheid.nl

Landelijk Register Kinderopvang

Zoekt u kinderopvang? Of wilt u onderzoeksrapporten van de Inspectie Kinderopvang lezen?

Lees meer op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Meer informatie voor ouders

Passende kinderopvang

In Utrecht vinden we het belangrijk dat alle kinderen, met of zonder bijzondere behoeftes, terecht kunnen in de kinderopvang. Daarom hebben we, naast de reguliere kinderopvang, nog een aantal andere vormen van kinderopvang:

  • peuteropvang: opvang voor alle Utrechtse kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
  • voorschoolse educatie (VE): opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een taalachterstand.
  • BSO plus: buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar met een ondersteuningsvraag. De BSO is bedoeld om kinderen met een ondersteuningsvraag een passende plek te bieden binnen de reguliere kinderopvang. Lees meer BSO plus bij kinderopvangaanbieders Ludens, Partou, Koko en Vriendjes.

Hulp en contact Kinderopvang

Telefoon

030 - 286 32 27

E-mail

toezichtkinderopvang.vg@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Inspectie Kinderopvang
Postbus 16200
3500 CE Utrecht