Zorg en onderwijs Kinderopvang

Gaat uw kind naar een kinderopvang of bent u hiernaar op zoek?

Onder kinderopvang valt dagopvang voor 0 – 4 jaar (kinderdagverblijven), buitenschoolse opvang voor 4 -12 jaar, gastouderbureaus en opvang door gastouders.

Landelijk Register Kinderopvang

Zoekt u kinderopvang? Of wilt u onderzoeksrapporten van de Inspectie Kinderopvang lezen? Bekijk in het Landelijk Register Kinderopvang:

  • alle organisaties en gastouders die toestemming hebben van de gemeente om kinderopvang aan te bieden
  • contactgegevens van die organisaties
  • onderzoeksrapporten van de Inspectie Kinderopvang

Kijk voor meer informatie op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Meer informatie voor ouders

Kinderopvang-plus

  • Buitenschoolse opvang voor kinderen met bijzondere behoeftes. Het gaat om een kleine groep met een vaste structuur en waar nodig individuele begeleiding. Kijk voor meer informatie bij kinderopvangaanbieders Ludens en Partou.
  • Kinderdagopvang voor kinderen met een (cognitieve of motorische) ontwikkelingsachterstand en buitenschoolse opvang voor kinderen van speciaal basisonderwijs. Meer informatie over de PLUS groep.

Hulp en contact Kinderopvang

Telefoon

030 - 286 32 27

E-mail

toezichtkinderopvang.vg@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Inspectie Kinderopvang
Postbus 16200
3500 CE Utrecht