Zorg en onderwijs Kinderopvang

Gaat uw kind naar een kinderopvang of bent u hiernaar op zoek?

Onder kinderopvang valt dagopvang voor 0 – 4 jaar (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen), buitenschoolse opvang voor 4 -12 jaar, gastouderbureaus en opvang door gastouders.

Landelijk Register Kinderopvang

Bent u op zoek naar een geregistreerde kinderopvang? Of naar de onderzoeksrapporten van de Inspectie Kinderopvang? Bekijk in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterzalen:

 • alle organisaties en gastouders die toestemming hebben van de gemeente om kinderopvang aan te mogen bieden op een bepaald adres.
 • contactgegevens van de organisaties
 • onderzoeksrapporten van de Inspectie Kinderopvang

Kijk voor meer informatie op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Meer informatie voor ouders

 • www.boink.info: Boink is de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen.
 • Oudercommissie en geschillencommissie: Bij elk kindercentrum en gastouderbureau moet u als ouder de mogelijkheid hebben om lid te worden van een oudercommissie. Een oudercommissie heeft wettelijk adviesrecht over de gang van zaken binnen het kindercentrum of het gastouderbureau.
 • Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang aanvragen: onder bepaalde voorwaarden kunt u een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage aanvragen.
 • Sociaal-medische gemeentelijke bijdrage kinderopvang aanvragen: een bijdrage in de kosten voor de kinderopvang wanneer u om sociale of medische redenen kinderopvang nodig heeft. 
 • Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van het rijk in de kosten van de kinderopvang. 
 • Lees op ondernemersplein.nl aan welke kwaliteitseisen de opvang moet voldoen.

Kinderopvang-plus

 • Buitenschoolse opvang voor kinderen met bijzondere behoeftes. Het gaat om een kleine groep met een vaste structuur en waar nodig individuele begeleiding. Kijk voor meer informatie bij kinderopvangaanbieders Ludens en Partou.
 • Kinderdagopvang voor kinderen met een (cognitieve of motorische) ontwikkelingsachterstand en buitenschoolse opvang voor kinderen van speciaal basisonderwijs. Kijk voor meer informatie op www.vriendjes.nl/dagopvang/plus-groep/

Hulp en contact Kinderopvang

Telefoon

030 - 286 32 27

E-mail

toezichtkinderopvang.vg@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Inspectie Kinderopvang
Postbus 16200
3500 CE Utrecht