Zorg en onderwijs Kinderopvang

Gaat uw kind naar een kinderopvang of bent u hiernaar op zoek? Bekijk dit in het Landelijk Register Kinderopvang of lees hieronder meer over vergoedingen, toeslagen en belangenverenigingen. Onder kinderopvang valt dagopvang voor 0 – 4 jaar (kinderdagverblijven), buitenschoolse opvang voor 4 -12 jaar, gastouderbureaus en opvang door gastouders.

Kinderopvang weer open

Vanaf 11 mei zijn alle kinderopvanglocaties weer open. Ook gastouderopvang mag weer. Door de maatregelen rondom het coronavirus is de opvang enkele weken gesloten geweest. Er was noodopvang geregeld voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen. Deze noodopvang blijft ook na 11 mei nog beschikbaar. 

Bekijk meer informatie over de noodopvang op Rijksoverheid.nl

De basisscholen starten met een aangepast rooster. De buitenschoolse opvang is er op de dagen dat kinderen naar school gaan. Als u hier meer over wilt weten kunt u terecht bij de school en de opvangorganisatie van uw kind.

Bent u, als ouder met een cruciaal beroep, op zoek naar noodopvang?

Neem dan contact op met de Inspectie Kinderopvang via 030 – 286 32 27 of via toezichtkinderopvang.vg@utrecht.nl.

Landelijk Register Kinderopvang

Zoekt u kinderopvang? Of wilt u onderzoeksrapporten van de Inspectie Kinderopvang lezen?

Lees meer op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Meer informatie voor ouders

Passende kinderopvang

In Utrecht vinden we het belangrijk dat alle kinderen, met of zonder bijzondere behoeftes, terecht kunnen in de kinderopvang. Daarom hebben we, naast de reguliere kinderopvang, nog een aantal andere vormen van kinderopvang:

  • peuteropvang: opvang voor alle Utrechtse kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
  • voorschoolse educatie (VE): opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een taalachterstand.
  • BSO plus: buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar die extra ondersteuning nodig hebben, zoals een vaste structuur en waar nodig individuele begeleiding. Lees meer BSO plus bij kinderopvangaanbieders Ludens, Partou, Koko en Vriendjes.

Hulp en contact Kinderopvang

Telefoon

030 - 286 32 27

E-mail

toezichtkinderopvang.vg@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Inspectie Kinderopvang
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Uw mening