Hulp voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

De belastingdienst van de rijksoverheid heeft bij veel ouders kinderopvangtoeslag onterecht teruggevraagd. Dit staat bekend als de ‘toeslagenaffaire’. Is dit bij u gebeurd? De gemeente en het Buurtteam helpen u graag.

Waarmee kan de gemeente en het buurtteam u helpen?

Heb u problemen gekregen door de toeslagenaffaire? Bijvoorbeeld schulden. Of problemen met uw gezondheid, werk, woning of gezin. U en uw gezin verdienen alle hulp die mogelijk is! We kunnen bij veel verschillende dingen helpen. Bijvoorbeeld bij geldzorgen en schulden. Maar ook bij problemen met werk, (psychische) gezondheid, wonen of uw gezin. We kunnen u ook helpen bij het contact met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) of door een luisterend oor te bieden voor alles wat u hebt meegemaakt.

Hoe krijgt u hulp?

Als u het buurtteam belt, dan krijgt u binnen 5 werkdagen een afspraak met een gezinswerker van het buurtteam. Die kijkt samen met u in 1 of meer gesprekken welke hulp nodig is. Zij nemen de tijd voor u. U krijgt hulp zolang dit nodig is. U hoeft hiervoor niet te betalen. Onze hulp is van het buurtteam en gemeente samen. En staat los van de Belastingdienst.

Welke hulp kunt u van ons krijgen bij uw schulden?

Door de problemen met de kinderopvangtoeslag hebben veel ouders schulden gekregen. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) probeert gedupeerde ouders zo veel mogelijk uit de schulden te helpen. Hoe kunnen wij u daarbij helpen? 

 • De gemeente scheldt uw gemeenteschulden kwijt.
 • Het buurtteam kan helpen bij uw andere schulden
  Zij helpen u om een schuldenoverzicht te maken en die in te dienen voor afbetaling door de Belastingdienst.
 • Het buurtteam, sociaal raadsliedenwerk beantwoordt vragen die u hebt over uw schulden,zoals kwijtschelding door overheidsinstanties en de adempauze (het moratorium).

U kunt hierover ook rechtstreeks contact opnemen met de gemeente. Bel naar 030 – 286 52 11.

Welke hulp en ondersteuning kunt u nog meer krijgen?

De toeslagenaffaire heeft mogelijk veel gevolgen. Graag kijken we samen met u waar u nog meer mee te maken hebt gehad. En hoe de schade hersteld kan worden. Of hoe we u kunnen helpen als de schade niet hersteld kan worden. Het buurtteam kan u helpen met:

 • contact met de Belastingdienst voor herstel kinderopvangtoeslag
 • geldzorgen, ook als u geen schulden hebt
 • het op orde brengen van uw administratie
 • gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door langdurige stress, of doordat er geen mogelijkheid meer was voor aanvullende zorgverzekering
 • het zoeken van werk of een andere dagbesteding
 • het ondersteunen bij een dreigende huisuitzetting
 • ondersteuning van u of uw gezin, als het minder goed gaat, bijvoorbeeld bij kinderen die boos zijn of op een andere manier in de knel zitten.

Wilt u meer weten over deze hulp, of het buurtteam benaderen? Kijk dan op de website van het buurtteam.

Brieven over hulp

De rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd om hulp te bieden. Hebt u zich gemeld bij de Belastingdienst, omdat u gedupeerd bent? Dan vragen zij aan u of u hulp wil krijgen en of zij uw gegevens aan het buurtteam mogen doorgeven. U kunt ook altijd zelf contact met het buurtteam opnemen.

Hebt u schulden bij de gemeente? Dan hebt u ook een brief gekregen met uitleg over een ‘adempauze’. Dit is een periode waarin we stoppen met het door u laten betalen van schulden die u bij de gemeente hebt. Een ander woord voor deze periode is ‘moratorium’. Zo gauw duidelijk is dat u recht hebt op kwijtschelding, krijgt u opnieuw een brief van ons.

Herstel door de Belastingdienst

De Belastingdienst werkt aan het herstellen van wat is fout gegaan. Meer informatie hierover vindt u op Toeslagen.nl/herstel.

Hebt u door een crisissituatie direct hulp nodig?

Het buurtteam heeft een team van mensen klaarstaan om u te helpen. Gaat het om een financiële crisissituatie? Dan kunt u ook bellen naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030. Of neem contact op met het Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst via 0800 – 2 358 358. U kunt hen ook samen met uw gezinswerker van het buurtteam bellen.

Hulp en contact onterecht gestopte kinderopvangtoeslag