Hulp voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

De Belastingdienst heeft bij veel ouders kinderopvangtoeslag onterecht teruggevraagd. Dit staat bekend als de ‘toeslagenaffaire’. Is dit bij u gebeurd? De gemeente en het buurtteam helpen u graag.

Waarmee kan de gemeente en het buurtteam u helpen?

We kunnen bij veel verschillende dingen helpen. Bijvoorbeeld bij geldzorgen en schulden. Maar ook bij problemen met werk, (psychische) gezondheid, wonen of uw gezin. We kunnen u ook helpen bij het contact met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van de Belastingdienst of door een luisterend oor te bieden voor alles wat u hebt meegemaakt.

Hoe krijgt u hulp?

Als u het buurtteam belt, dan krijgt u binnen 5 werkdagen een afspraak met een gezinswerker van het buurtteam. Die kijkt samen met u in 1 of meer gesprekken welke hulp nodig is. Zij nemen de tijd voor u. U krijgt hulp zolang dit nodig is. U hoeft hiervoor niet te betalen. Onze hulp is van het buurtteam en gemeente samen. En staat los van de Belastingdienst.

Welke hulp kunt u van ons krijgen bij uw schulden?

Belastingdienst probeert gedupeerde ouders zo veel mogelijk uit de schulden te helpen. Hoe kunnen wij u daarbij helpen? 

 • De gemeente scheldt uw gemeenteschulden kwijt.
 • Het buurtteam kan helpen bij uw andere schulden. Zij helpen u om een schuldenoverzicht te maken en die in te dienen voor afbetaling door de Belastingdienst.
 • Sociaal raadsliedenwerk bij het buurtteam, beantwoorden vragen die u hebt over uw schulden, zoals kwijtschelding door overheidsinstanties en de adempauze (het moratorium).

U kunt hierover ook rechtstreeks contact opnemen met Werk en Inkomen van de gemeente. Bel naar 14 030.

Welke hulp en ondersteuning kunt u nog meer krijgen?

Het buurtteam kan u helpen met:

 • contact met de Belastingdienst voor herstel kinderopvangtoeslag
 • geldzorgen, ook als u geen schulden hebt
 • het op orde brengen van uw administratie
 • gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door langdurige stress, of doordat er geen mogelijkheid meer was voor aanvullende zorgverzekering
 • het zoeken van werk of een andere dagbesteding
 • het ondersteunen bij een dreigende huisuitzetting
 • het ondersteunen van u of uw gezin, als het minder goed gaat, bijvoorbeeld als uw kinderen veel last hebben van de gevolgen van de toeslagaffaire. 
 • het ondersteunen van uw kinderen als onderdeel van de kindregeling.
 • het ondersteunen van ex-toeslagpartners als onderdeel van de Ex-toeslagpartnerregeling - Toeslagen Herstel
 • het ondersteunen van toeslagpartners van overleden gedupeerden als onderdeel van De nabestaandenregeling - Toeslagen Herstel

Wilt u meer weten over deze hulp, of het buurtteam benaderen? Kijk dan op Ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire.

Kan ik geld of spullen krijgen via de SPUK-regeling?

Veel ouders denken dat ouders en kinderen recht hebben op geld of spullen van de gemeente (ook wel bekend als de ‘Spuk’-regeling). Of dat gemeenten een vast bedrag per ouder beschikbaar hebben. Of dat iedereen altijd precies hetzelfde krijgt. Dat klopt niet. En het zorgt soms voor verwarring en teleurstelling. Of boosheid.

Per ouder of kind kijken we naar ieders persoonlijke situatie en wat nodig is om een nieuwe start te maken. De Spuk (Specifieke Uitkering) is een speciale regeling waarmee de rijksoverheid geld beschikbaar stelt aan gemeenten. Dat geld is bedoeld om alle regelingen in de hersteloperatie uit te kunnen voeren.

Alle ouders die zich hebben aangemeld, omdat ze mogelijk gedupeerd zijn, hebben recht op brede ondersteuning (hulp) door hun gemeente. Dat staat in de Wet hersteloperatie toeslagen. Die hulp is altijd op maat en de afspraken tussen ouders en de gemeente worden vastgelegd in een plan. Wat u nodig hebt om een nieuwe start te maken, staat daarbij centraal. U kunt aan de Spuk geen rechten ontlenen.

Brieven over hulp

Hebt u zich gemeld bij de Belastingdienst, omdat u gedupeerd bent? Dan vragen zij aan u of u hulp wil krijgen. En of zij uw gegevens aan het buurtteam mogen doorgeven. U kunt ook altijd zelf contact met het buurtteam opnemen.

Hebt u schulden bij de gemeente? Dan hebt u ook een brief gekregen met uitleg over een ‘adempauze’. Dit is een periode waarin we stoppen met het door u laten betalen van schulden die u bij de gemeente hebt. Een ander woord voor deze periode is ‘moratorium’. Zo gauw duidelijk is dat u recht hebt op kwijtschelding, krijgt u opnieuw een brief van ons.

Herstel door de Belastingdienst

De Belastingdienst werkt aan het herstellen van wat is fout gegaan. Meer informatie hierover vindt u op herstel.toeslagen.nl.

Is uw kind uit huis geplaatst of ergens anders gaan wonen door de toeslagenaffaire?

Dan kunt u voor gratis hulp terecht bij het Ondersteuningsteam (OT). Het OT werkt samen met u aan het herstel van de relatie met uw kind(eren). Ook helpt het OT u als u problemen hebt met schulden, wonen of gezondheid. Bent u als kind uit huis geplaatst door de toeslagenaffaire? Dan kunt u ook terecht bij het OT.  

Het OT:

 • Luistert
 • Maakt samen met u een plan
 • Weet de weg naar hulp
 • Blijft zolang het nodig is

Het OT is onafhankelijk en heeft geen ander belang. Door privacy regels krijgt het OT geen gegevens over u van de Belastingdienst. Daarom vragen wij u om u zelf aan te melden. Kijk voor alle informatie op Ouders / kinderen - Het Ondersteuningsteam.

Hulp voor ex-partners van gedupeerden

Bent u een ex-partner van een gedupeerde ouder? En was u toeslagpartner voor de Belastingdienst? Als u ook gedupeerd bent, kunt u misschien hulp krijgen uit de Ex-toeslagpartnerregeling. Dit is: een geldbedrag, ondersteuning van uw de gemeente, hulp bij uw schulden en hulp bij schade.

Lees meer op de pagina Hulp voor ex-partners van gedupeerde ouders toeslagenaffaire

Regeling voor nabestaanden

Daarnaast komt er ook een regeling om de toeslagpartner of kinderen van gedupeerde overledenen te ondersteunen. En nabestaanden van kinderen van gedupeerde ouders. Ook hier is brede ondersteuning van de gemeente onderdeel van de regeling. Dit start waarschijnlijk in het 1e kwartaal van 2024. Meer informatie leest u op de website van UHT: De nabestaandenregeling - Toeslagen Herstel

Hebt u door een crisissituatie direct hulp nodig?

Het buurtteam heeft een team van mensen klaarstaan om u te helpen. Gaat het om een financiële crisissituatie? Dan kunt u ook bellen naar Werk en Inkomen via: 14 030. Of neem contact op met het Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst via 0800 – 2 358 358. U kunt hen ook samen met uw gezinswerker van het buurtteam bellen.

Hulp en contact onterecht gestopte kinderopvangtoeslag