Mbo-manifest voor nieuwe taal

We willen dat mbo, hbo en wo als gelijk worden gezien. Dan is het belangrijk dat we hierover anders gaan praten. Daarom schreven we samen met Utrechtse mbo-scholen, landelijke partijen en mbo-studenten het mbo-manifest.

We roepen politici, gemeenten, onderwijs, werkgevers, media en samenleving op om andere taal te gebruiken in het onderwijs. We geven voorbeelden van andere woorden, waar minder oordelen in zitten. Deze woorden zijn voorgesteld door mbo-studenten zelf. Bijvoorbeeld:

  • ‘het vervolgonderwijs’ in plaats van ‘het mbo en het hoger onderwijs’;
  • ‘het hbo en wo’ in plaats van ‘het hoger onderwijs’;
  • ‘mbo-/hbo-/wo-opgeleid’ in plaats van ‘hoogopgeleid/laagopgeleid’;
  • ‘doorstromen’ in plaats van ‘op- en afstromen’;
  • ‘studenten’ in plaats van ‘mbo-leerlingen’;
  • ‘onderwijsrichting’, ‘opleidingsvorm’ of ‘mbo-/hbo-/wo-opleiding’ in plaats van ‘opleidingsniveau’.

Lees meer andere woorden in de taalgids van het LAKS

Waarom is dat nodig?

Vaak wordt mbo als verschillend gezien van hbo en wo. Mbo-studenten krijgen niet dezelfde toegang en waardering als hbo- en wo-studenten. Dit heeft vaak negatieve gevolgen, zoals minder stageplekken en meer stress en onzekerheid.

Ondertekenaars

Het mbo-manifest is ondertekend door: gemeente Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht, Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Mbo-studentenraad SR030, MBO Utrecht, MBO Raad, Nimeto Utrecht en ROC Midden Nederland. Ook wordt het manifest gesteund door: Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Leraren van het Jaar en Utrechtse Onderwijsagenda.

Hulp en contact Onderwijs

Telefoon

14 030