Vergroenen van het schoolplein

Een groen schoolplein draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom stimuleert de gemeente Utrecht het vergroenen van schoolpleinen. De meeste schoolpleinen zijn eigendom van het schoolbestuur. U hebt verschillende mogelijkheden om het schoolplein te vergroenen.

Waarom een groen schoolplein?

Het vergroenen van een schoolplein heeft meerdere voordelen. Een groen schoolplein:

 • stimuleert kinderen om meer te bewegen
 • leert kinderen meer over de natuur
 • verbetert het gedrag van kinderen in de klas
 • zorgt voor een betere concentratie in de klas
 • kan beter water opnemen bij grote regenval
 • zorgt voor verkoeling in de zomer
 • draagt bij aan een groene uitstraling van de buurt

Vergoeding voor een natuurlijk en uitdagend schoolplein

De nieuwe verordening stimuleert meer groen op het schoolplein. Een schoolbestuur kan budget aanvragen om het schoolplein groener te maken. De voorwaarden vindt u in de 'nadere regels schoolpleinen‘. De aanvraag moet u voor 1 maart indienen.

Team Onderwijshuisvesting kan meedenken met uw aanvraag. Neem hiervoor contact met ons op.

Tips voor groene schoolpleinen

 • Denk niet alleen na over de aanleg van het groene schoolplein, maar ook over het beheer en onderhoud. Wie kan het plein onderhouden? Hoe organiseert u het beheer en onderhoud? Wie geeft de planten water en verwijdert onkruid? 
 • Zorg voor voldoende draagvlak bij de leerlingen, ouders en buurtbewoners. Dit helpt bij het werven van voldoende (financiële) middelen. Ook willen mensen dan sneller helpen bij het beheer en onderhoud. 
 • Bedenk van tevoren hoe het groene plein een bijdrage kan leveren aan het onderwijs van de school.

Hulp bij het vergroenen van een schoolplein

Ondersteuning en advies

 • Utrecht Natuurlijk geeft ondersteuning en advies bij de aanleg van een groen schoolplein. Utrecht Natuurlijk helpt bijvoorbeeld bij het schrijven van een programma van eisen. Dit is een lijst met eisen waar het plein aan moet voldoen. Ook zoekt de organisatie met u naar middelen en mogelijkheden om het groene schoolplein aan te leggen.
 • Team Onderwijshuisvesting kan u voorbeelden van groene pleinen laten zien en kan u in contact brengen met ervaringsdeskundigen. Neem contact met ons op.

Financiële ondersteuning

 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt met de KIEM-regeling subsidie voor initiatieven die de provincie Utrecht groener maken. Deze regeling is alleen bedoeld voor verenigingen en stichtingen. U kunt maximaal € 5.000 subsidie ontvangen voor bijvoorbeeld het inrichten van een pluktuin, of een educatief project op het gebied van natuur.
 • De subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven helpt bij het realiseren van projecten die het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer vergroten. Denk aan de aanleg van een waterspeelplaats of een vijver.
 • U kunt ook het dak van een schuur of schoolgebouw vergroenen. De gemeente subsidieert maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 20.000. Kijk voor meer informatie bij de subsidie Groene daken.
 • Tot slot kunt u gebruikmaken van crowdfunding via een platform zoals Voor je Buurt.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting