Onderwijs Sterk Utrechts mbo

Het Utrechts mbo-onderwijs behoort tot het beste van de grote steden in Nederland. Als dé onderwijsstad van Nederland geven wij daar graag ruchtbaarheid aan.

De 4 mbo’s leiden in Utrecht dagelijks meer dan 20.000 studenten op en daarmee zijn ze een van de grootste leveranciers voor de Utrechtse arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt zit te springen om mbo-opgeleiden, ze zijn onmisbaar voor de Utrechtse economie. De komende jaren willen we het mbo in de schijnwerpers zetten, zodat iedereen ziet en ervaart hoe belangrijk het mbo is voor onze stad. Talenten op het mbo krijgen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt van morgen. Dit willen we bereiken samen met het héle beroepsonderwijs, van vmbo tot hbo, en met het regionale bedrijfsleven. We bieden het Utrechts mbo een podium!

We hebben in 2019 een mbo actieplan gemaakt met het onderwijsveld. In 2020 is dit actieplan omgezet in een uitvoeringsplan.

Ambities mbo

De gemeente Utrecht wil het mbo de komende jaren in de schijnwerpers zetten. Dit doet we door de ambities te verwezenlijken zoals die zijn omschreven in het ‘Ambitiedocument Sterk Utrechts mbo’: Mbo-actieplan voor Utrecht stad: 2019-2022’. Het uitvoeringsplan heeft 4 ambities met elk een aantal doelstellingen.

Ambitie 1: podium voor het Utrechts mbo

Het is tijd om vakmanschap te waarderen en Utrechters kennis te laten maken met de talentvolle vaklieden die in onze stad worden opgeleid. We willen de mbo-studenten laten voelen dat zij voor ons van grote betekenis zijn.

Ambitie 2: gelijke kansen in het onderwijs

Deze ambitie (voorheen passende ondersteuning) gaat over het vormgeven en versterken van een goede ondersteuningsstructuur. Dat houdt in dat iedere student die belemmeringen ervaart in het persoonlijke leven die het succesvol volgen van school in de weg staan, passende begeleiding krijgt.

Ambitie 3: gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Deze ambitie richt zich op 2 onderwerpen, allereerst op de voorbeeldfunctie van de gemeente als grote werkgever. Een goed voorbeeld doet goed volgen: Utrechtse opdrachtnemers en organisaties zullen bereidwilliger zijn een bijdrage te leveren aan het opleiden en werk bieden aan mbo’ers wanneer we ons zelf ook optimaal inzetten voor het aannemen en behouden van mbo-opgeleid personeel. Hiernaast gaan we in op het vraagstuk van het vinden en behouden van stageplekken, met bijzondere aandacht voor het probleem van stagediscriminatie.

Ambitie 4: voorbereid op de toekomst

Deze vierde ambitie hangt nauw samen met de vorige ambitie. Het actief op elkaar afstemmen van onderwijs en praktijk draagt bij aan een flexibele en duurzaam inzetbare beroepsbevolking en stimuleert aan beide zijden vernieuwing. Onze focus ligt op 3 marktsectoren waar we nu en in de nabije toekomst goed inzetbare arbeidskrachten hard nodig zijn: zorg en gezondheid, ICT en bouw en techniek.

Sfeerverslag conferentie: ‘Sterk Utrechts mbo’

Een geweldige opkomst en enthousiaste reacties. Zo kunnen we de conferentie ‘Sterk Utrechts mbo’ typeren op dinsdag 5 februari 2019. Nimeto Utrecht dé mbo vakschool voor creatieve ruimtemakers mocht meer dan 140 personen uit het onderwijsveld en andere partners ontvangen namens gemeente Utrecht. Het doel van de conferentie ‘Sterk Utrechts mbo’ was om goede ideeën op te halen voor het mbo-actieplan en dat is zeker gelukt!

Het mbo is megabelangrijk onderwijs

Marceline Schopman heeft voor een positieve sfeer gezorgd als dagvoorzitter. Frans Veul vicevoorzitter van Nimeto, Ton Heerts voorzitter van de MBO raad en Klaas Verschuure wethouder mbo hebben de aanwezigen meegenomen over het belang van het mbo in Utrecht. Bij de woorden ‘het mbo is hot’ en ‘het mbo is megabelangrijk onderwijs en het is ook nog eens rete goed’ werden de aanwezigen nog enthousiaster.

‘Trots op het mbo’ en ‘Passende ondersteuning voor studenten’

Inspirerende sprekers zoals de Utrechtse mbo-ambassadeurs (Koen Dommisse, Tassilo Vermeulen en Neslihan Celikel ) benadrukten in de pitch wat hun eigen ervaringen waren als mbo-studenten. Zij vinden het belangrijk dat ze de waardering krijgen die ze verdienen. De tweede pitcher Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut lichtte de tweede ambitie toe. Hij vertelde dat de studenten ondersteuning moeten krijgen bij problemen zodat ze hun studie kunnen blijven volgen. De energie was aangewakkerd bij de aanwezigen en ze mochten aan de slag met de ambities ‘Trots op het mbo’ en ‘Passende ondersteuning voor studenten’. De ideeën vlogen over de tafels zoals: meer zichtbaar zijn, uit de school in de stad, bewoners uit Utrecht in de school. Werken in thema’s. Speerpunten van de stad. Duurzaamheid, samenwerking en community building.

Wat hebben mbo’ers in de toekomst nodig?

Tijdens de tweede ronde volgden pitches over de ambities ‘Mbo dat aansluit op de regionale arbeidsmarkt’ en ‘Innovatief mbo en de toekomst van de stad’. Hein van Gorp en Marjolein van Vulpen vertelden meer over de Future Care Labs en hoe ze studenten en de huidige zorgprofessionals voorbereiden op ontwikkelingen in hun vakgebied zoals zorg, ICT enzovoort. Organisatie Designer van Nimeto, Edwin van der Geest, begon zijn pitch met een stelling: ‘Wie weet wat mbo-studenten over 5 jaar aan bagage moeten meenemen?’ Niemand kon hier een antwoord op geven. Hij gaf aan dat het belangrijk is om samen te werken en meer onderzoek te verrichten. Hij sloot zijn pitch af met ‘samen met elkaar kunnen we leren wat mbo-studenten in de toekomst nodig hebben’.

Uitgaan van de kracht van de student

Nadat deze 2 ambities besproken waren, begonnen de laatste tafelgesprekken. Een van de ideeën was uitgaan van de ‘kracht’ van een student: wat hij nodig heeft, bepaalt hij zelf! Ondersteund door een buddy. Niet voor hele zware problematiek, maar ‘vaderlijk’, een vertrouwenspersoon, geen hulpverlener.

Mbo-actieplan

En het enthousiasme na afloop was groot! De avond werd afgesloten met Suus, een cartoonist, zij liet haar impressie van de avond zien aan de hand van cartoons die zij tijdens de conferentie had gemaakt. De wethouder mocht reageren en hij gaf aan dat hij zich hard ging maken om de studenten van het mbo, hbo en wo meer te laten samenwerken in de stad. Hij gaat ook kijken wat de gemeente kan bieden aan de studenten maar roept ook andere partners in de stad op dit te doen. Als mooie afsluiter beloofde hij dat de opgehaalde ideeën worden verwerkt in het mbo-actieplan. Hij bedankte de aanwezigen en hoopte op een fijne samenwerking om de studenten de waardering te geven die ze verdienen!

Geschreven door: Ditte van Hoorn, Esmée Morel, Charlotte Veenema en Lieke Volkerink, studenten Journalistiek aan MBO Utrecht.

Hulp en contact Onderwijs

Telefoon

030 - 286 26 70

E-mail

secretariaatonderwijs@utrecht.nl