Onderwijs Verordening leerlingenvervoer

Kinderen in een kring in een klas

In de verordening leerlingenvervoer staan regels en criteria. Zo bekijken we of u in aanmerking komt en voor welke ondersteuning.

De verordening leerlingenvervoer 2015 sluit aan bij het Passend Onderwijs: bij Passend Onderwijs hoort ook passend leerlingenvervoer. De school maakt een ontwikkelingsperspectiefplan en een schooladvies leerlingenvervoer. In de beleidsregel staan richtlijnen.

Zelf taxivervoer organiseren

U mag als ouder zelf taxivervoer organiseren. Dit noemt de gemeente 'bewonersbod' (voorheen: right to challenge). Bewonersbod is een nieuwe manier van samenwerken tussen inwoners en de gemeente. Voor meer informatie gaat u naar www.utrecht.nl/bewonersbod.

Hulp en contact Leerlingenvervoer

Telefoon

030 – 286 26 35
maandag t/m vrijdag
8.30 - 12.00 uur


E-mail

leerlingenvervoer@utrecht.nl

Postadres

Postbus 2158
3500 GD  Utrecht