Onderwijshuisvesting Nieuwbouw 2 basisscholen Passiebloemweg

Er worden 2 nieuwe schoolgebouwen aan de Passiebloemweg gebouwd. De nieuwbouw komt in de plaats van de tijdelijke gebouwen die nu op de locatie staan. OBS Vleuterweide en Jenaplanschool Zonnewereld zullen naar verwachting halverwege 2022 verhuizen naar deze nieuwe gebouwen.

Wat komt er?

De scholen OBS Vleuterweide en Zonnewereld verhuizen naar een nieuw schoolgebouw aan de Passiebloemweg. Op dit moment zijn er uitgangspunten voor de nieuwbouw van de scholen beschreven. Er zijn nog geen ontwerpen voor de nieuwe schoolgebouwen.

Voor beide scholen hebben de schoolbesturen een architect geselecteerd die binnen de beschreven uitgangspunten een nieuw schoolgebouw gaat ontwerpen. De onderstaande afbeelding geeft een mogelijke invulling passend binnen de geformuleerde uitgangspunten.

Bouwenvelop

In de bouwenvelop staan de uitgangspunten van het bestemmingsplan. De bouwenvelop is in september 2020 ter inzage gelegd. De reacties hierop zijn behandeld. Naar aanleiding hiervan is de bouwenvelop gewijzigd.

Wat gaat er gebeuren?

De ontvangen reacties hebben we verwerkt in een nota waarin staat hoe we met de reacties zijn omgegaan. Het college van burgemeester en wethouders besluit vervolgens of ze de bouwenvelop vaststellen. Dit is op 26 januari. De uitgangspunten uit de bouwenvelop vormen de basis voor een nieuw bestemmingsplan, waaraan de bouwplannen van de scholen moeten voldoen.

2 trajecten

De beide schoolbesturen bouwen ieder hun eigen school. Zij selecteren hun eigen architect en maken ieder een eigen ontwerp. Wel zullen ze de ontwerpen op elkaar afstemmen. Zij werken nu aan het ontwerp van de nieuwe gebouwen

Planning
WanneerWat
Januari 2021Vaststellen bouwenvelop
Februari 2021Ter visie legging bestemmingsplan
2e kwartaal 2021Vaststelling bestemmingsplan door raad
Half 2020 – half 2021Ontwerp bouwvoorbereiding 2 scholen
Half 2021 - half 2022Start bouw en oplevering beide scholen

Wat is er al gebeurd?

 • September 2020: Bouwenvelop ter inzage voor reacties.
 • 30 juni 2020: webinar over de bouwenvelop. In de bouwenvelop staan de uitgangspunten voor het bestemmingsplan voor de 2 gebouwen. Wij hebben eerdere opmerkingen en aandachtspunten zoveel mogelijk verwerkt in de plannen. Tijdens het webinar werden deze uitgangspunten gepresenteerd. Ook konden deelnemers met hun vragen en opmerkingen terecht bij de projectleiders.
   
 • Juni 2019 - juni 2020: opstellen bouwenvelop. In de uitgangspunten voor de bouwenvelop zijn de aandachtspunten van de bewoners verwerkt. Afspraken zijn gemaakt met de scholen OBS Vleuterweide en Zonnewereld over de verhuizing naar de nieuwbouw aan de Passiebloemweg.
 • 4 juni 2019: inloopavond. Lees de tips, tops en aandachtspunten van bewoners (pdf, 80 kB). Aandachtspunten gaan met name over:
  • verkeer en parkeren
  • hangjeugd
  • geluid
  • inrichting terrein
  • andere locatie
 • November 2018: startdocument 'Nieuwbouw 2 basisscholen aan de Passiebloemweg te Vleuten' (pdf, 544 kB) vastgesteld door het college. Dit is de start van de ontwikkeling van de nieuwe schoolgebouwen.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting