Onderwijshuisvesting Nieuwbouw 2 basisscholen Passiebloemweg

Er worden 2 nieuwe schoolgebouwen aan de Passiebloemweg gebouwd. De nieuwbouw komt in de plaats van de tijdelijke gebouwen die nu op de locatie staan. OBS Vleuterweide en Jenaplanschool Zonnewereld zullen naar verwachting halverwege 2022 verhuizen naar deze nieuwe gebouwen.

Wat komt er?

De scholen OBS Vleuterweide en Zonnewereld verhuizen naar een nieuw schoolgebouw aan de Passiebloemweg. Op dit moment zijn er uitgangspunten voor de nieuwbouw van de scholen beschreven. Er zijn nog geen ontwerpen voor de nieuwe schoolgebouwen.

Voor beide scholen selecteren de schoolbesturen een architect die binnen de beschreven uitgangspunten een nieuw schoolgebouw gaat ontwerpen. De onderstaande afbeelding geeft een mogelijke invulling passend binnen de geformuleerde uitgangspunten.

Wat gaat er gebeuren?

De komende maanden wordt de bouwenvelop vastgesteld voor de 2 nieuwe schoolgebouwen. In de bouwenvelop worden de geformuleerde uitgangspunten vastgelegd.

De uitgangspunten zijn onder meer:

 • Beide scholen krijgen een eigen gebouw.
 • De bouwvlakken van beide schoolgebouwen zijn circa 1.200 m².
 • De gebouwen krijgen maximaal 3 verdiepingen en worden maximaal 12 meter hoog.
 • Beide scholen krijgen een eigen schoolplein, stallingsplaatsen voor fietsen.
 • Voor het parkeren van de auto’s komt er een gezamenlijk parkeerterrein in het midden van de locatie.
 • Het parkeerterrein wordt via de Landschapsbaan ontsloten. Het autoverkeer krijgt daardoor een andere route naar de scholen dan de voetgangers en fietsers. Dit maakt de route voor beide verkeersstromen veiliger.
 • De inrichting van het terrein wordt zoveel mogelijk groen.
 • De scholen moeten voldoen aan het gemeentelijk beleid ten aanzien van gezondheid, duurzaamheid, circulariteit, klimaat adaptief, enzovoort.

Deze uitgangspunten vormen de basis voor een nieuw bestemmingsplan, waaraan de bouwplannen van de scholen moeten voldoen.

Hoe verloopt de bestemmingsplanprocedure

Planning
WanneerWat
Zomer 2020Ter inzage leggen en vaststellen bouwenvelop
Najaar 2020Ter visie legging bestemmingsplan
2e kwartaal 2021Vaststelling bestemmingsplan door raad
Half 2020 – half 2021Ontwerp bouwvoorbereiding 2 scholen
Half 2021 - half 2022Start bouw en oplevering beide scholen

Wat is er al gebeurd?

 • 30 juni 2020: webinar over de bouwenvelop. In de bouwenvelop staan de uitgangspunten voor het bestemmingsplan voor de 2 gebouwen. Wij hebben eerdere opmerkingen en aandachtspunten zoveel mogelijk verwerkt in de plannen. Tijdens het webinar werden deze uitgangspunten gepresenteerd. Ook konden deelnemers met hun vragen en opmerkingen terecht bij de projectleiders.

  Presentatie en vragen/antwoorden webinar
  Hebt u interesse in de presentatie en vragen en antwoorden van die bijeenkomst? Stuur een e-mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl en dan sturen wij u die toe.
   
 • Juni 2019 - juni 2020: opstellen bouwenvelop. In de uitgangspunten voor de bouwenvelop zijn de aandachtspunten van de bewoners verwerkt. Afspraken zijn gemaakt met de scholen OBS Vleuterweide en Zonnewereld over de verhuizing naar de nieuwbouw aan de Passiebloemweg.
 • 4 juni 2019: inloopavond. Lees de tips, tops en aandachtspunten van bewoners (pdf, 80 kB). Aandachtspunten gaan met name over:
  • verkeer en parkeren
  • hangjeugd
  • geluid
  • inrichting terrein
  • andere locatie
 • November 2018: startdocument 'Nieuwbouw 2 basisscholen aan de Passiebloemweg te Vleuten' (pdf, 544 kB) vastgesteld door het college. Dit is de start van de ontwikkeling van de nieuwe schoolgebouwen.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting