Nieuwbouw 2 basisscholen Passiebloemweg

Obs Vleuterweide en Jenaplanschool Zonnewereld krijgen beiden een nieuw schoolgebouw aan de Passiebloemweg.

Wat komt er?

De scholen obs Vleuterweide en Zonnewereld verhuizen naar een nieuw schoolgebouw aan de Passiebloemweg. Er zijn uitgangspunten voor de nieuwbouw van de scholen beschreven.

Voor beide scholen selecteerden de schoolbesturen een architect die binnen de beschreven uitgangspunten een nieuw schoolgebouw ontwierp.

Nieuwbouw obs Vleuterweide april 2022 – voorjaar 2023

Het nieuwe schoolgebouw van obs Vleuterweide komt op het parkeerterrein dat naast de school ligt. Hierdoor kunnen de kinderen tijdens de nieuwbouw in hun huidige schoolgebouw aan de Passiebloemweg 7 blijven. Als hun nieuwe schoolgebouw klaar is wordt dit oude schoolgebouw gesloopt.

Nieuwbouw de Zonnewereld zomer 2023 – zomer 2024

Het oude schoolgebouw aan de Passiebloemweg 1 is gesloopt. Hier begint in het voorjaar van 2023 de nieuwbouw voor de Zonnewereld.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
1e kwartaal 2023Begin nieuwbouw Zonnewereld
Voorjaar 2023Nieuwbouw obs Vleuterweide af
Voorjaar 2023Sloop schoolgebouw aan Passiebloemweg 7
Voorjaar 2023Begin inrichten groene buitenruimte rond de scholen en plaatsen kunstwerk
Zomer 2023Groene buitenruimte met kunstwerk af
Midden 2024Nieuwbouw Zonnewereld af

Wat is er al gebeurd?

 • 22 november 2022: inloopavond inrichting buitenruimte scholen
 • April 2022: start bouw obs Vleuterweide
 • Helft 2020 - helft 2021: ontwerp bouwvoorbereiding 2 scholen
 • 2e kwartaal 2021: vaststellen bestemminsplan door de raad
 • Februari 2021: reageren op de bestemmingsplan
 • Januari 2021: vaststellen wensen en eisen voor het plan
 • September 2020: reageren op de wensen en eisen voor het plan.
 • 30 juni 2020: webinar over de wensen en eisen voor het plan. Hierin staan de uitgangspunten voor het bestemmingsplan voor de 2 gebouwen. Wij hebben eerdere opmerkingen en aandachtspunten zoveel mogelijk verwerkt in de plannen. Tijdens het webinar werden deze uitgangspunten gepresenteerd. Ook konden deelnemers met hun vragen en opmerkingen terecht bij de projectleiders.
 • Juni 2019 - juni 2020: opstellen wensen en eisen voor het plan. In de uitgangspunten voor de wensen en eisen zijn de aandachtspunten van de bewoners verwerkt. Afspraken zijn gemaakt met de scholen obs Vleuterweide en Zonnewereld over de verhuizing naar de nieuwbouw aan de Passiebloemweg.
 • 4 juni 2019: inloopavond. Lees de tips, tops en aandachtspunten van bewoners (pdf, 80 kB). Aandachtspunten gaan met name over:
  • verkeer en parkeren
  • hangjeugd
  • geluid
  • inrichting terrein
  • andere locatie
 • November 2018: startdocument 'Nieuwbouw 2 basisscholen aan de Passiebloemweg te Vleuten' (pdf, 544 kB) vastgesteld door het college. Dit is de start van de ontwikkeling van de nieuwe schoolgebouwen.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting