Onderwijshuisvesting Herontwikkeling schoolgebouw Rubenslaan

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Onbekend

Op 30 september 2021 heeft het college van B en W besloten het sloopbesluit van het volledige schoolgebouw aan de Rubenslaan in te trekken. Uit onderzoek is gebleken dat delen van het schoolgebouw behouden kunnen blijven. Verder is gebleken dat de herontwikkeling naar een onderwijslocatie voor het Kromme Rijn College kansrijk is. Het gebouw heeft een onderwijsbestemming en behoort tot het strategisch bezit voor onderwijs.

Bekijk het haalbaarheidsonderzoek Rubenslaanschool

Budget renovatie schoolgebouw hoger

Sinds begin 2021 is het budget voor de renovatie van een schoolgebouw hetzelfde als het budget voor een nieuw schoolgebouw. Eerder was het budget voor renovatie slechts 70% van het budget voor nieuwbouw. Dit maakt het vaker mogelijk om schoolgebouwen duurzaam en met behoud van historie te renoveren. Zoals in het geval van de school aan de Rubenslaan.

Participatie en onderzoek

Het Buurtinitiatief Rubenslaanschool is in oktober 2020 een petitie gestart om de school te behouden. Het Cuypersgenootschap zet zich vooral in voor het behoud eind 19e- en 20e-eeuwse architectuur en stedenbouw en heeft dit verzoek gesteund.

In augustus 2020 is besloten de sloop van de Rubenslaan met 1 jaar uit te stellen. Sindsdien is de gemeente in gesprek met de initiatiefnemers. En we hebben onderzoeken gedaan naar de cultuurhistorische waarde van het gebouw en de inzetbaarheid van het gebouw.

Vervolg

De komende periode onderzoeken we óf, en zo ja, hoe de school aan de Rubenslaan herontwikkeld kan worden naar een locatie voor het Kromme Rijn College. Ook onderzoeken we hoe delen van het oude schoolgebouw behouden kunnen blijven. De initiatiefnemers en bewoners worden actief betrokken bij het vervolgtraject.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting