Herontwikkeling schoolgebouw Rubenslaan

Fase project:
In voorbereiding

Uitvoering:
2024-2025

SPO Utrecht maakt het schoolgebouw aan de Rubenslaan 91 geschikt voor de leerlingen van het Kromme Rijn College. Een groep wijkbewoners denkt mee. 

Wat gaan we doen? 

Verbouwen en uitbreiden schoolgebouw 

Schoolbestuur SPO Utrecht gaat het schoolgebouw aan de Rubenslaan 91 verbouwen voor de leerlingen van het Kromme Rijn College. Hier komt vanaf eind 2026 hun onderwijsconcept i-Lab!. De verbouwing bestaat uit het opknappen en opnieuw inrichten van het bestaande hoofdgebouw en het vervangen van de aanbouw door nieuwbouw. Hierbij proberen ze het vernieuwde schoolgebouw volledig energieneutraal te maken. 

Wat is het i-LaB! van het Kromme Rijn College? 

Het Kromme Rijn College is een school van SPO Utrecht voor voortgezet speciaal onderwijs. De specifieke aanpak in het i-LaB! richt zich op een speciale manier begeleiden van jongeren die dit nodig hebben. Doel is om ze op een later moment weer in te laten stromen op een reguliere school. Het ontwerp van het vernieuwde schoolgebouw moet passen bij deze vorm van onderwijs. Er komt ook een beweegruimte (dojo) waar leerlingen in kleine groepen actief kunnen bewegen.  

Stand van zaken 

We onderzochten hoe nu de staat van het schoolgebouw is. En hoe de uitbreiding en aanpassing van het gebouw in de omgeving past. EVA architecten maakte een eerste schetsontwerp voor de renovatie van het hoofdgebouw en de nieuwbouw. De architect hield hierbij rekening met de eisen en voorwaarden van de gemeente en de school.  

Klankbordgroep  

Een klankbordgroep denkt mee met het schoolbestuur. In de klankbordgroep zitten 6 betrokken wijkbewoners. Op 5 juli 2023 kwamen alle betrokken partijen en de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar. De informatie uit deze bijeenkomst nemen we mee in het verdere ontwerpproces. In het najaar van 2023 staat een tweede bijeenkomst met de klankbordgroep gepland. Dan bespreken we het voorlopige ontwerp. In het voorjaar van 2024 delen we het definitieve ontwerp met de buurt. 

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Juli - november 2023voorontwerp
November 2023 - april 2024definitief ontwerp
Voorjaar 2024aanvraag omgevingsvergunning
April-oktober 2024selectie van aannemers
Oktober 2024 - januari 2025werkvoorbereiding
Januari 2025start verbouwing
December 2025oplevering
Januari 2026i-Lab! verhuist naar schoolgebouw

Wat is er al gebeurd?

Het gebouw aan de Rubenslaan is van de gemeente en heeft een onderwijsbestemming. Het buurtinitiatief Rubenslaanschool en het Cuypersgenootschap zetten zich in voor het behoud van het gebouw als voorbeeld van eind 19e- en begin 20e-eeuwse architectuur en stedenbouw. We zijn in gesprek gegaan met de initiatiefnemers. En onderzochten de cultuurhistorische waarde van het gebouw en de inzetbaarheid van het gebouw.

Lees meer over het haalbaarheidsonderzoek Rubenslaanschool 

Lees meer over het buurtinitiatief Rubenslaanschool Utrecht

Op 30 september 2021 besloot het college van B en W het sloopbesluit van het schoolgebouw aan de Rubenslaan in te trekken. Uit onderzoek bleek dat we delen van het schoolgebouw kunnen blijven gebruiken. En dat het met een nieuwe inrichting een goede mogelijke locatie is voor het Kromme Rijn College. Schoolbestuur SPO Utrecht en de gemeente bereiden sinds de zomer van 2022 het opknappen en uitbreiden van het schoolgebouw voor. Wijkbewoners denken mee en geven hun advies over het ontwerp van het schoolgebouw. 

Hulp en contact Onderwijshuisvesting