Onderwijshuisvesting Nieuwbouw International School Utrecht

Locatie buitenruimte van International School Utrecht

De gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en de Internationale School Utrecht (ISU) willen gezamenlijk een nieuw schoolgebouw mogelijk maken in het Utrecht Science Park (voorheen De Uithof). De school met 1200 leerlingen komt dan aan de Cambridgelaan. ISU is nu gehuisvest op een tijdelijke locatie aan de Van Bijnkershoeklaan.

Het Utrechts college heeft de ruimtelijke kaders voor de inpassing van de school aan de Cambridgelaan verder uitgewerkt tot zogenoemde concept bouwenvelop. Dit plan is in juni 2019 vrijgegeven zodat belanghebbenden ernaar kunnen kijken en hun reactie kunnen geven.

Wilt u reageren?

Wilt u een reactie geven op de bouwenvelop? Dat kan. Stuur uw reactie uiterlijk donderdag 25 juli 2019 aan utrechtsciencepark@utrecht.nl. Alle reacties op de bouwenvelop worden, samen met antwoorden daarop, voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt dan een besluit over de bouwenvelop waarmee deze definitief wordt vastgesteld.

Vervolg tot oplevering

De consultatieperiode voor de concept bouwenvelop loopt van 20 juni tot en met 25 juli. In de tweede helft van 2019 wordt ook het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en eind 2019/begin 2020 vrijgegeven voor inspraak. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal naar verwachting de bouw van de school kunnen starten in het eerste kwartaal van 2021. Planning is dat het nieuwe schoolgebouw in 2022 wordt opgeleverd.

Waarom in Utrecht Science Park

  • Met de International School Utrecht krijgt het Utrecht Science Park een breed onderwijsaanbod.
  • De internationale school krijgt een goede plek.
  • De nieuwbouw biedt de kans om een aansprekend gebouw te bouwen.
  • Het internationale vestigingsklimaat van de regio Utrecht (en het Utrecht Science Park) wordt hiermee versterkt.

Meer informatie over het Utrecht Science Park

Uitgangspunten bij de nieuwbouw

  • Realiseren van een schoolgebouw met sportvoorzieningen voor 1.200 leerlingen.
  • Een compact schoolgebouw met in het centrum ontmoetingsruimten die de community- en campusgedachte binnen het gebouw vormgeven.
  • Het nieuwe schoolgebouw wordt zorgvuldig ingepast in het gebied.
  • Het nieuwe schoolgebouw wordt in 2022 opgeleverd.

Wat biedt Internationale School

De International School Utrecht (ISU) is erop gericht om kinderen van internationaal werkende ouders die gemiddeld 3 jaar in Nederland zijn, passend onderwijs te bieden. Wereldwijd volgen kinderen eenzelfde curriculum in het Engels, zodat zij van land en school kunnen wisselen zonder dat ze hierdoor een achterstand oplopen. De ISU verzorgt tevens passend onderwijs voor Nederlandse kinderen die ofwel met hun familie terugkeren uit het buitenland, dan wel op korte termijn met hun ouders naar het buitenland vertrekken.

Meer informatie over de International School Utrecht

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening