Nieuwbouw International School Utrecht

Locatie buitenruimte van International School Utrecht

Er komt een nieuw schoolgebouw in het Utrecht Science Park: de International School Utrecht (ISUtrecht). De school met 1.200 leerlingen komt aan de Cambridgelaan. ISUtrecht zit nu tijdelijk aan de Van Bijnkershoeklaan. 

Wat komt er?

 • Een nieuw schoolgebouw met sportvoorzieningen voor 1.200 leerlingen.
 • Een compact schoolgebouw met in het centrum ontmoetingsruimten die de community- en campusgedachte binnen het gebouw vormgeven.
 • Het nieuwe schoolgebouw wordt zorgvuldig ingepast in het gebied.

Nieuwe tijdelijke plek schooljaar 2023-2024

International School Utrecht (ISUtrecht) en de gemeente Utrecht hebben een nieuwe tijdelijke plek gevonden voor het schoolgebouw op Papendorp. Het gaat om een kavel in Papendorp naast de Marinus van Tyruslaan (kavel N28). We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de vergunning en de bouw van het gebouw. We willen vanaf het schooljaar 2023-2024 deze tijdelijke plek inzetten voor 1.200 leerlingen. Hierdoor krijgen alle leerlingen van de school (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar) les op 1 locatie.

Waarom in Utrecht Science Park

 • Met de ISUtrecht krijgt het Utrecht Science Park een breed onderwijsaanbod.
 • De internationale school krijgt een goede plek met genoeg ruimte om te kunnen groeien naar 1.200 leerlingen.
 • De nieuwbouw biedt de kans om een aansprekend gebouw te bouwen.
 • Het internationale vestigingsklimaat van de regio Utrecht (en het Utrecht Science Park) wordt hiermee versterkt.

Meer informatie over het Utrecht Science Park

Planning

Wanneer doen we wat?
WannerWat
Voorjaar 2023Aanvraag omgevingsvergunning. Als deze vergunning is verleend, kunnen we starten met de bouw van de school.
Najaar 2024Start bouw schoolgebouw
2026Oplevering nieuw school

Wat is er al gebeurd?

 • 16 mei 2023: de gemeenteraad stelde het ontwerpbestemmingsplan vast.
 • 2e helft 2022: de wensen en eisen voor dit project zijn een belangrijk uitganspunt voor het ontwerp van het gebouw en het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan was openbaar zodat omwonenden en andere belanghebbenden hierop konden reageren.
 • Januari 2020: het gemeentebestuur stelde de wensen en de eisen voor dit project vast.
 • Half 2019: de voorlopige wensen en eisen voor dit project waren openbaar en konden mensen die interesse hierin hadden, reageren. We ontvingen 6 reacties (pdf, 255 kB).
 • Met de adviezen uit deze studie maakten we de wensen en eisen (pdf, 3,3 MB) voor dit project op. Op basis hiervan sluiten we overeenkomsten met ontwikkelaars.
 • Eerst keken we naar wat wel en niet haalbaar is.

Wat biedt de International School Utrecht

De ISUtrecht is erop gericht om kinderen van internationaal werkende ouders die gemiddeld 3 jaar in Nederland zijn, passend onderwijs te bieden. Wereldwijd volgen kinderen eenzelfde curriculum in het Engels, zodat zij van land en school kunnen wisselen zonder dat ze hierdoor een achterstand oplopen. De ISUtrecht verzorgt tevens passend onderwijs voor Nederlandse kinderen die ofwel met hun familie terugkeren uit het buitenland, dan wel op korte termijn met hun ouders naar het buitenland vertrekken.

Meer informatie over de International School Utrecht

Hulp en contact Onderwijshuisvesting