Nieuwbouw International School Utrecht

Er komt een nieuw schoolgebouw in het Utrecht Science Park: de International School Utrecht (ISU). De school met 1.200 leerlingen komt aan de Cambridgelaan. ISU zit nu tijdelijk aan de Van Deventerlaan. 

Wat komt er?

 • Een nieuw schoolgebouw met sportvoorzieningen voor 1.200 leerlingen.
 • Een compact schoolgebouw met in het centrum ontmoetingsruimten die de community- en campusgedachte binnen het gebouw vormgeven.
 • We zorgen ervoor dat het nieuwe schoolgebouw goed past in het gebied.

Waarom in Utrecht Science Park

 • Met de ISU krijgt het Utrecht Science Park een breed onderwijsaanbod.
 • De internationale school krijgt een goede plek met genoeg ruimte om te kunnen groeien naar 1.200 leerlingen.
 • De nieuwbouw biedt de kans om een aansprekend gebouw te bouwen.
 • We maken het internationale vestigingsklimaat van de regio Utrecht (en het Utrecht Science Park) hiermee sterker.

Meer informatie over het Utrecht Science Park

Planning

Wanneer doen we wat?
WannerWat
Najaar 2023Keuze aannemers
Voorjaar 2024

Start bouw

2026Oplevering nieuwe gebouw Cambridgelaan

Wat is er al gebeurd?

 • 28 juli 2023: besluit omgevingsvergunning Cambridgelaan
 • 16 mei 2023: de gemeenteraad stelde het ontwerpbestemmingsplan vast.
 • 2e helft 2022: de wensen en eisen voor dit project zijn een belangrijk uitganspunt voor het ontwerp van het gebouw en het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan was openbaar zodat omwonenden en andere belanghebbenden hierop konden reageren.
 • Januari 2020: het gemeentebestuur stelde de wensen en de eisen voor dit project vast.
 • Half 2019: de voorlopige wensen en eisen voor dit project waren openbaar en konden mensen die interesse hierin hadden, reageren. We ontvingen 6 reacties (pdf, 255 kB).
 • Met de adviezen uit deze studie maakten we de wensen en eisen (pdf, 3,3 MB) voor dit project op. Op basis hiervan sluiten we overeenkomsten met ontwikkelaars.
 • Eerst keken we naar wat wel en niet haalbaar is.

Wat biedt de International School Utrecht

De ISU biedt kinderen van internationaal werkende ouders die gemiddeld 3 jaar in Nederland zijn, passend onderwijs. Wereldwijd volgen kinderen hetzelfde curriculum in het Engels. Zo kunnen zij van land en school wisselen zonder dat ze een achterstand oplopen. De ISU verzorgt ook passend onderwijs aan Nederlandse kinderen die met hun familie terugkeren uit het buitenland, of op korte termijn met hun ouders naar het buitenland vertrekken. De ISU bestaat 10 jaar. Er zitten nu 1.100 leerlingen op de school met 63 verschillende nationaliteiten.

Meer informatie over de International School Utrecht

De ISU zit nu in een nieuw tijdelijk gebouw aan de Van Deventerlaan 1

International School Utrecht zit nu in een tijdelijk gebouw aan de Van Deventerlaan 1 in Utrecht Papendorp. ISU gebruikt dit gebouw totdat het gebouw aan de Cambridgelaan klaar is.

Het tijdelijke gebouw

 • Er is ruimte voor 1.200 leerlingen van 4 tot 18 jaar.
 • In het midden van het gebouw liggen 2 aparte patio‚Äôs met groene speelpleinen. Dit zorgt voor uitzicht op groen vanuit de school en voldoende inval van daglicht.
 • Het bestaat uit 442 units. Deze maken we na het vertrek van de ISU van elkaar los, verwijderen we en gebruiken we op een andere locatie opnieuw.
 • In het najaar van 2023 bouwt de school nog 2 tijdelijke gymzalen op het terrein van de school. Deze verwijderen we tegelijk met het schoolgebouw.

 

Hulp en contact Onderwijshuisvesting