Onderwijshuisvesting Nieuwbouw International School Utrecht

Locatie buitenruimte van International School Utrecht

De gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en de International School Utrecht (ISUtrecht) willen gezamenlijk een nieuw schoolgebouw mogelijk maken in het Utrecht Science Park (voorheen De Uithof). De school met 1200 leerlingen komt dan aan de Cambridgelaan. ISUtrecht is nu gehuisvest op een tijdelijke locatie aan de Van Bijnkershoeklaan.

Stappen tot oplevering internationale school

Voordat er gebouwd kan worden, wordt er zorgvuldig gekeken naar alle eisen en wensen voor dit gebouw en de omgeving.

 • Allereerst is een haalbaarheidsstudie gedaan.
 • Met de aanbevelingen uit deze studie is een zogenoemde bouwenvelop gemaakt. Een bouwenvelop is een document dat de beleidsregels bevat waaraan een bouwproject moet voldoen. Op basis daarvan worden overeenkomsten met ontwikkelaars gesloten.
 • Medio 2019 is de concept-bouwenvelop vrijgegeven waarop ge├»nteresseerden een reactie geven. Er zijn 6 reacties ontvangen. Deze zijn verwerkt in een reactienota (pdf, 255 kB).
 • Het gemeentebestuur heeft de bouwenvelop (pdf, 3,3 MB) en de bijbehorende reactienota in januari 2020 vastgesteld.
 • De bouwenvelop is het kader voor het ontwerp van het gebouw en het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in de 2e helft van 2021 openbaar, zodat omwonenden en andere belanghebbenden hier hun reactie op kunnen geven.
 • De bouw van de school start naar verwachting in het najaar van 2022. Planning is dat het nieuwe schoolgebouw in 2024 of 2025 wordt opgeleverd.

Waarom in Utrecht Science Park

 • Met de ISUtrecht krijgt het Utrecht Science Park een breed onderwijsaanbod.
 • De internationale school krijgt een goede plek.
 • De nieuwbouw biedt de kans om een aansprekend gebouw te bouwen.
 • Het internationale vestigingsklimaat van de regio Utrecht (en het Utrecht Science Park) wordt hiermee versterkt.

Meer informatie over het Utrecht Science Park

Uitgangspunten bij de nieuwbouw

 • Realiseren van een schoolgebouw met sportvoorzieningen voor 1.200 leerlingen.
 • Een compact schoolgebouw met in het centrum ontmoetingsruimten die de community- en campusgedachte binnen het gebouw vormgeven.
 • Het nieuwe schoolgebouw wordt zorgvuldig ingepast in het gebied.

Wat biedt International School

De ISUtrecht is erop gericht om kinderen van internationaal werkende ouders die gemiddeld 3 jaar in Nederland zijn, passend onderwijs te bieden. Wereldwijd volgen kinderen eenzelfde curriculum in het Engels, zodat zij van land en school kunnen wisselen zonder dat ze hierdoor een achterstand oplopen. De ISUtrecht verzorgt tevens passend onderwijs voor Nederlandse kinderen die ofwel met hun familie terugkeren uit het buitenland, dan wel op korte termijn met hun ouders naar het buitenland vertrekken.

Meer informatie over de International School Utrecht

Hulp en contact Onderwijshuisvesting