Kindcentrum Cartesius en sporthal bouwen

Fase project:
Gestart

Geplande uitvoering:
2022-2026

Aan de Locomotiefstraat in de nieuwe Utrechtse wijk Cartesius komt een nieuw kindcentrum en een sporthal (KCS). Het gebouw is in 2026 klaar. 

Voor kinderen in de nieuwe Utrechtse wijk Cartesius komt er een avontuurlijke plek om te leren, te ontdekken, te spelen en te sporten. Het nieuwe sport- en schoolgebouw past bij de inrichting van de nieuwe wijk. In Cartesius is veel aandacht voor gezondheid en bewegen. Het ontwerp is gebaseerd op de ‘blue zones’ in de wereld. Dat zijn gebieden waar mensen gezonder leven en gemiddeld veel ouder worden.

Wat komt er? 

Kindcentrum Cartesius is een samenwerking van SPO Utrecht, Kind&Co Ludens en de gemeente Utrecht. Het bestaat uit een basisschool en kinderopvang. Het kindcentrum zorgt voor opvang, onderwijs en sport voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Direct aan het kindcentrum vast komt een grote gemeentelijke sporthal. De sporthal is voor alle bewoners. Het kinderdagverblijf, de basisschool en de sporthal komen samen onder 1 dak.  

Verbinden van verschillende functies 

De ontwerpers van het gebouw NEXT Architects uit Amsterdam en Christensen & Co Architects uit Kopenhagen gebruikten de doorlopende leerlijn van het kindcentrum in het ontwerp. Met een doorlopende leerlijn bedoelen we dat de lessen van de verschillende klassen of scholen op elkaar aansluiten.  

De school, de sporthal en het kinderdagverblijf krijgen een duidelijke eigen ingang. Hierdoor kunnen beide gebouwen apart van elkaar en zo goed mogelijk worden gebruikt, zoals overdag en in de avond. Binnen vormen kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, onderwijs en sport een eenheid. Iedere leeftijdsfase heeft een eigen plek in het gebouw. Iedere plek is op een logische manier met de volgende fase verbonden. De indeling van het gebouw is flexibel, zodat het in de toekomst eventueel makkelijk aangepast kan worden. En het hele gebouw is straks toegankelijk voor iedereen (volgens de Utrecht Standaard Toegankelijk).

Ruimte voor avontuurlijk leren 

Natuur en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in het ontwerp van het gebouw. Ook in het onderwijs heeft het gebouw een lerende rol. Kinderen leren en ontwikkelen zich op veel manieren. Verschillende soorten ruimtes dagen kinderen uit om te ontdekken. Met in het gebouw heuvels om boven te komen en grotten waar kinderen zich even terug kunnen trekken. En met een ‘vogelnest’ waarin de oudste kinderen kunnen uitkijken over de stad.  

Op het schoolplein is ruimte om te bewegen en om het gebouw is er plek voor buitenlessen. Om leerlingen en leraren de natuur vanuit iedere plek te laten zien en beleven komt er veel groen:

  • planten en bomen op de gevel en het dak
  • veel grote bomen op en rond de 2 speelpleinen, voor schaduw en verkoeling in de zomer
  • wadi’s, voor opvang en goed gebruik van regenwater
  • nestkasten, bijenhotels en een klein bos
  • moestuinen in de tuinen op de daken

Energiezuinig gebouw van duurzame materialen 

We willen dat het Kindcentrum Cartesius samen met de sporthal het meest duurzame gebouw van Nederland wordt. Daarom zetten we in op een energieneutraal en gasloos gebouw, met warmtepompen om het gebouw te verwarmen en te koelen en zonnepanelen voor het opwekken van energie. Daarnaast bestaat het ontwerp van de basisschool uit materialen die helemaal of voor een deel gemaakt zijn van biologische grondstoffen. Bijvoorbeeld hout, natuurlijke vezels, planten en opnieuw gebruikt materiaal. 

Start op tijdelijke locatie 

We willen de kinderen die in Cartesius komen wonen meteen een plek geven in het nieuwe kindcentrum. Het kindcentrum zit daarom op een tijdelijke locatie aan de Frederik van Eedenstraat 5, dicht bij de nieuwbouwwoningen in Cartesius. De kinderen krijgen daar les tot het nieuwe gebouw klaar is.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Januari 2024Start bouwrijp maken grond, slopen bestaande gebouwen
Voorjaar 2024Selectie van aannemers, werkvoorbereiding
April 2024Opleveren bouwrijpe grond
Najaar 2024Start bouw sporthal en kindcentrum Cartesius
2026Sporthal en kindcentrum Cartesius klaar
2026Verhuizing Kindcentrum Cartesius naar eigen gebouw in Cartesius

Wat is er al gebeurd?

  • 8 januari 2024: kindcentrum Cartesius start op de Frederik van Eedenstraat
  • December 2023: aanvraag omgevingsvergunning
  • September 2023: afronding definitief ontwerp, start technisch ontwerp voor aanbesteding
  • Voorjaar 2023: voorontwerp

Hulp en contact Onderwijshuisvesting