Onderwijshuisvesting Verbouwing MFA Weide Wereld

Fase project:
Voorlopig ontwerp

Geplande uitvoering:
2022

We werken samen met de gebruikers van de Weide Wereld aan de renovatieplannen van MFA (Multifunctionele accommodatie) Weide Wereld. We willen van Weide Wereld een kindvriendelijk, toegankelijk, gezond en toekomstbestendig gebouw maken.

Wat gaat er gebeuren?

Na de verbouwing:

  • heeft Weide Wereld een gezond binnenklimaat en een goede luchtkwaliteit
  • is de gebruiksvriendelijkheid verbeterd en is het gebouw kindvriendelijk
  • zijn ruimtes opgefrist en is besloten wat de kleur van het glas wordt
  • is er geen wateroverlast meer

We zijn bezig met de voorbereiding van de definitieve plannen van de Weide Wereld verbouwing. Daarna kunnen we van start gaan met de verbouwing. Die duurt ongeveer 1,5 jaar.

Verhuizing scholen

Het aantal basisschoolleerlingen in Vleuterweide verandert. Daarom moesten we met schoolbesturen nieuwe afspraken maken over de plaats van de 3 scholen in de buurt. We zijn het eens over een nieuwe plek. De Twaalfruiter locatie Boomgaarden/Balkon zal straks intrekken in Weide Wereld. OBS Vleuterweide en Zonnewereld verhuizen straks naar de nieuwbouw aan de Passiebloemweg.

Deze organisaties kunt u straks vinden in Weide Wereld

  • De Twaalfruiter en BSO en kinderopvang Kind & Co
  • Koko Kinderopvang
  • Smallsteps
  • Reinaerde De Ster Kinderopvang
  • DOCK Welzijnsorganisatie

Definitief ontwerp

Zijn alle partijen het eens over het voorontwerp? Dan gaat de architect verder met het invullen van alle details.

Omgevingsvergunning

Is het definitief ontwerp klaar? Dan wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en wordt de aannemer via een aanbesteding geselecteerd.

Tijdelijke verhuizing huurders

Eind 2021 verhuizen Kinderopvang Koko, Smallsteps en Reinaerde De Ster Kinderopvang voor 1,5 jaar naar een tijdelijke huisvesting. Dit is vanwege geluidsoverlast tijdens de verbouwing.

Kinderdagcentrum Reinaerde De Ster verhuist dan naar de Componistenlaan. We hebben deze locatie gekozen omdat er voldoende plek is om de kinderen te brengen en halen met taxibusjes. Koko en Small steps verhuizen naar tijdelijke huisvesting aan de Landschapsbaan.

De planning is om het tijdelijke gebouw in de winter van 2021 klaar te hebben. Ook willen we dan het kinderdagcentrum rond de kerst verhuizen. In de tweede helft van 2023 zal Reinaerde weer terugkeren naar Weide Wereld.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Juli-oktober 2021Definitief ontwerp
Eind 2021Koko Kinderopvang, Smallsteps en Reinaerde De Ster Kinderopvang verhuizen voor 1,5 jaar naar tijdelijke huisvesting
Oktober 2021 - januari 2022Aanvraag omgevingsvergunning
Januari - februari 2022Start verbouwing fase 1
Oktober - november 2022De Twaalfruiter verhuist deels naar Weide Wereld. Zonnewereld vertrekt uit Weide Wereld naar tijdelijke locatie
Eind 2022Begin verbouwing fase 2
Zomer 2023Verbouwing klaar. Koko Kinderopvang, Smallsteps, Reinaerde De Ster Kinderopvang en Kind & Co verhuizen naar Weide Wereld

Hulp en contact