Verbouwing MFA Weide Wereld

Fase project:
Uitvoering

Geplande uitvoering:
2023-2024

We verbouwen MFA Weide Wereld. Dit is een multifunctionele accommodatie, een gebouw met veel functies. We maken van Weide Wereld een kindvriendelijk, toegankelijk, gezond en toekomstbestendig gebouw.

Wat gaat er gebeuren?

Na de verbouwing:

 • heeft Weide Wereld een gezond binnenklimaat en een goede luchtkwaliteit
 • is de gebruiksvriendelijkheid verbeterd en is het gebouw kindvriendelijk
 • zijn ruimtes opgefrist en is besloten wat de kleur van het glas wordt
 • is er geen wateroverlast meer

In mei 2023 startte de aannemer met de verbouwing van MFA Weide Wereld. De verbouwing duurt minimaal tot eind 2024.

Verhuizing scholen

Het aantal basisschoolleerlingen in Vleuterweide verandert. Daarom moesten we met schoolbesturen nieuwe afspraken maken over de plaats van de 3 scholen in de buurt. We zijn het eens over een nieuwe plek. De Twaalfruiter locatie Boomgaarden/Balkon komt straks in Weide Wereld. OBS Vleuterweide en Zonnewereld verhuizen straks naar nieuwe schoolgebouwen aan de Passiebloemweg.

Deze organisaties kunt u straks vinden in Weide Wereld

 • WIJS!
 • kinderopvang Kind & Co Ludens
 • Gro-up
 • Partou
 • Reinaerde De Ster Kinderopvang
 • DOCK Welzijnsorganisatie

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is vastgesteld.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk (definitief) en de aannemer is gekozen.

Tijdelijke verhuizing huurders

Maart 2023 verhuisden kinderdagverblijven Gro-up, Partou en Reinaerde De Ster Kinderopvang naar tijdelijke huisvestingslocaties. Dit is vanwege geluidsoverlast tijdens de verbouwing van MFA Weide Wereld.

Waarschijnlijk verhuizen Reinaerde, Koko en Smallsteps eind 2024 weer terug naar Weide Wereld.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Mei 2023Start verbouwing 
Eind 2024Verbouwing klaar. Gro-up, Partou en Reinaerde De Ster Kinderopvang verhuizen terug naar Weide Wereld

Wat is er al gebeurd?

 • Maart 2023: Kinderdagcentrum Reinaerde De Ster verhuisde tijdelijk naar de Componistenlaan. We hebben deze locatie gekozen omdat er voldoende plek is om de kinderen te brengen en halen met taxibusjes.
 • Maart 2023: Gro-up en Partou verhuisden naar de tijdelijke huisvesting aan de Landschapsbaan.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting