Onderwijshuisvesting Verbouwing MFA Weide Wereld

Fase project:
Definitief ontwerp

Geplande uitvoering:
2022-2023

We werken samen met de gebruikers van de Weide Wereld aan de renovatieplannen van MFA (Multifunctionele accommodatie) Weide Wereld. We willen van Weide Wereld een kindvriendelijk, toegankelijk, gezond en toekomstbestendig gebouw maken.

Wat gaat er gebeuren?

Na de verbouwing:

 • heeft Weide Wereld een gezond binnenklimaat en een goede luchtkwaliteit
 • is de gebruiksvriendelijkheid verbeterd en is het gebouw kindvriendelijk
 • zijn ruimtes opgefrist en is besloten wat de kleur van het glas wordt
 • is er geen wateroverlast meer

We zijn bezig met het afronden van de definitieve plannen van de verbouwing van MFA Weide Wereld. Daarna kunnen we van start gaan. De verbouwing duurt ruim 1 jaar. Van november 2022 tot en met december 2023.

Verhuizing scholen

Het aantal basisschoolleerlingen in Vleuterweide verandert. Daarom moesten we met schoolbesturen nieuwe afspraken maken over de plaats van de 3 scholen in de buurt. We zijn het eens over een nieuwe plek. De Twaalfruiter locatie Boomgaarden/Balkon komt straks in Weide Wereld. OBS Vleuterweide en Zonnewereld verhuizen straks naar nieuwe schoolgebouwen aan de Passiebloemweg.

Deze organisaties kunt u straks vinden in Weide Wereld

 • De Twaalfruiter en BSO en kinderopvang Kind & Co
 • Koko Kinderopvang
 • Smallsteps
 • Reinaerde De Ster Kinderopvang
 • DOCK Welzijnsorganisatie

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp is vastgesteld.

Definitief ontwerp

We werken aan het definitief ontwerp. Binnen het definitief ontwerp worden de details verder ingevuld. De architect, de gemeente en de verschillende huurders overleggen over de details van de nieuwe inrichting van de Weide Wereld. Bijvoorbeeld welk materiaal waar wordt toegepast en er wordt gekeken naar kleurgebruik.

Omgevingsvergunning

Is het definitief ontwerp klaar? Dan wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en wordt de aannemer via een aanbesteding geselecteerd.

Tijdelijke verhuizing huurders

Oktober 2022 verhuizen Kinderopvang Koko, Smallsteps en Reinaerde De Ster Kinderopvang voor ruim 1 jaar naar tijdelijke huisvestingslocaties. Dit is vanwege geluidsoverlast tijdens de verbouwing van MFA Weide Wereld.

 • Kinderdagcentrum Reinaerde De Ster verhuist naar de Componistenlaan. We hebben deze locatie gekozen omdat er voldoende plek is om de kinderen te brengen en halen met taxibusjes. 
   
 • Koko en Smallsteps verhuizen naar tijdelijke huisvesting aan de Landschapsbaan. De planning is dat de kinderdagverblijven in oktober 2022 naar de Landschapsbaan verhuizen.

In december 2023 keren Reinaerde, Koko en Smallsteps weer terug naar Weide Wereld.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Oktober 2022Koko Kinderopvang, Smallsteps en Reinaerde De Ster Kinderopvang verhuizen voor ruim 1 jaar naar tijdelijke huisvestingslocaties
November 2022Start verbouwing fase 1
2e kwartaal 2023De Twaalfruiter verhuist deels naar Weide Wereld. Zonnewereld vertrekt uit Weide Wereld naar tijdelijke locatie
Juni 2023Start verbouwing fase 2
December 2023Verbouwing klaar. Koko Kinderopvang, Smallsteps, Reinaerde De Ster Kinderopvang en Kind & Co verhuizen terug naar Weide Wereld

Hulp en contact