Onderwijshuisvesting Nieuwbouw Rafaelschool

Rafael, een school voor speciaal onderwijs, maakt nu tijdelijk gebruik van een locatie aan de Bontekoelaan in Kanaleneiland. Op de Lanslaan krijgt Rafael in 2019 een nieuw schoolgebouw voor de onderbouw en de bovenbouw. Op deze locatie is het oude schoolgebouw van Rafael (met alleen onderbouw) gesloopt.

Situatie nu

Op dit moment heeft de school 2 locaties: een op de Bontekoelaan (onderbouw) en een op het Attleeplantsoen (bovenbouw). Op de Lanslaan komt vervangende nieuwbouw voor de gehele school. De locaties op het Attleeplantsoen en de Bontekoelaan zijn daarna niet meer nodig voor Rafael.

Wat komt er?

We werken aan de plannen voor de nieuwbouw op de Lanslaan. De architect voor dit project is Buro SBH uit Arnhem, in samenwerking met GSG Architecten. In de afgelopen periode is het ontwerp van het gebouw uitgewerkt. De omgevingsvergunning voor het nieuwe gebouw is aangevraagd. Als deze wordt goedgekeurd, kan de bouw starten.

Werkgroep inrichting terrein

Bij de inrichting van het speelplein wil de school de buurt graag betrekken. Er is een klankbordgroep samengesteld waarmee de inrichting van het plein wordt besproken.

Verkeer

Veel kinderen van deze school worden met taxibusjes gebracht. Als het nieuwe gebouw af is, wordt de route van deze busjes anders.

De route voor de busjes loopt straks vanaf de Lanslaan naar het schoolterrein waarbij de busjes de buurt weer verlaten via de WP van Dijllaan en de Lomanlaan.

Planning

Er is vertraging ontstaan bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Zodra de vergunning verleend is, start de bouw van de nieuwe school.

 • 2020: start bouw
 • 2021: school klaar, Rafael verhuist naar Lanslaan

Wat is er al gebeurd?

 • Er is samen met de gemeente en het schoolbestuur een bouwenvelop (pdf, 1,6 MB) opgesteld. In een bouwenvelop staan de kaders en randvoorwaarden van het project. Het college heeft de bouwenvelop vastgesteld op 11 december 2018.
 • Het schoolgebouw op de Lanslaan is eind 2017 gesloopt.
 • De kinderen van de locatie Lanslaan zijn tijdens de zomervakantie in 2017 naar de tijdelijke locatie aan de Bontekoelaan verhuisd.

Participatie

We betrekken bewoners bij het maken van de plannen voor de school. Bij verschillende bijeenkomsten konden omwonenden reageren op de plannen.

Bewoners in gesprek met wijkwethouder 21 januari 2019

De leerlingen worden gebracht en gehaald met busjes. Een aantal bewoners heeft moeite met de voorgestelde route voor deze busjes. Zij hebben dit besproken met de wijkwethouder Linda Voortman. Er is afgesproken dat er nog een variant nader wordt onderzocht waarbij de busjes op eigen schoolterrein keren en terugrijden.

Deze variant is verder onderzocht. De conclusie is dat deze variant geen verbetering is ten opzichte van de voorgestelde variant in de Bouwenvelop. Dit betekent geen wijziging ten opzichte van de vastgestelde bouwenvelop.

Buurtschouw 7 juni 2018

Met name vanwege de voorgestelde route van de busjes is met enkele actieve bewoners ter plekke de situatie bekeken en besproken. Hiervan staat in het verslag een samenvatting.

Informatieavond 29 augustus 2018

Inhoud avond:

 • presentatie voorontwerp school
 • bespreken geluid van het buitenspelen
 • presentatie hoe de busjes gaan rijden
 • uitleg vervolg van project

Informatieavond 28 maart 2018

Inhoud avond:

 • presentie voorlopig ontwerp school
 • vragen stellen en tips meegeven

Over speciaal onderwijs Rafael

Rafael is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in Utrecht en omgeving. De leerlingen zijn 4 tot en met 11 jaar en hebben een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld syndroom van Down, autisme, ADHD of epilepsie. Meer over Rafael op de website van de school.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting