Nieuwbouw Rafaelschool

Rafael, een school voor speciaal onderwijs, maakt nu tijdelijk gebruik van locaties aan de Bontekoelaan en Trumanlaan in Kanaleneiland. Op de Lanslaan krijgt Rafael in 2022 een nieuw schoolgebouw voor de onder- en de bovenbouw. Op deze locatie is het oude schoolgebouw van Rafael (met alleen onderbouw) gesloopt.

Wat komt er?

Op dit moment heeft de school 3 locaties: 1 op de Bontekoelaan (onderbouw), 1 aan de Trumanlaan en 1 op het Attleeplantsoen (bovenbouw). Op de Lanslaan komt vervangende nieuwbouw voor de gehele school. De locaties op het Attleeplantsoen, Trumanlaan en de Bontekoelaan zijn daarna niet meer nodig voor Rafael.

In en rondom de nieuwe school

 • Het nieuwe schoolgebouw komt op dezelfde locatie als het oude gebouw van de RafaĆ«lschool
 • De school biedt ruimte aan 220 kinderen:
  • 21 groepen
  • 3 zorggroepen van Reinaerde
  • 2 speellokalen
  • 2 gymzalen

Verkeer

Veel kinderen van deze school worden met taxibusjes gebracht. Als het nieuwe gebouw af is, wordt de route van deze busjes anders. De nieuwe route  loopt over het schoolplein. Zo kunnen de kinderen veilig uit- en instappen en hoeven de busjes niet in de straat te parkeren.

De route voor de busjes loopt straks vanaf de Lanslaan naar het schoolterrein waarbij de busjes de buurt weer verlaten via de WP van Dijllaan en de Lomanlaan.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is afgegeven op 15 juni 2020. Tegen de afgifte van de vergunning is bezwaar aangetekend. Dit betekent dat de vergunning nog niet definitief is. De bouw kan wel al beginnen. De bezwaren behandelen we de komende periode.

Meedenken

We betrekken bewoners bij het maken van de plannen voor de school. Bij verschillende bijeenkomsten konden omwonenden reageren op de plannen.

De leerlingen worden gebracht en gehaald met busjes. Een aantal bewoners heeft moeite met de voorgestelde route voor deze busjes. Zij hebben dit besproken met de wijkwethouder Linda Voortman. Er is afgesproken dat er nog een variant nader wordt onderzocht waarbij de busjes op eigen schoolterrein keren en terugrijden.

Deze variant is verder onderzocht. De conclusie is dat deze variant geen verbetering is ten opzichte van de voorgestelde variant in de Bouwenvelop. Dit betekent geen wijziging ten opzichte van de vastgestelde bouwenvelop.

Met name vanwege de voorgestelde route van de busjes is met enkele actieve bewoners ter plekke de situatie bekeken en besproken. Hiervan staat in het verslag een samenvatting.

 • Verslag buurtschouw (pdf, 617 kB)

Inhoud avond:

 • presentatie voorontwerp school
 • bespreken geluid van het buitenspelen
 • presentatie hoe de busjes gaan rijden
 • uitleg vervolg van project
 • Verslag informatieavond (pdf, 254 kB)

Inhoud avond:

 • presentie voorlopig ontwerp school
 • vragen stellen en tips meegeven
 • Verslag informatieavond (pdf, 293 kB)
 • Presentatie informatieavond (pdf, 2,3 MB)

Planning

De bouw van de school is al met een aantal jaren vertraagd en het nieuwe gebouw is dringend nodig. Om die reden kiest het schoolbestuur ervoor met de werkzaamheden te beginnen. Dit omdat de kinderen al sinds 2017 gebruikmaken van (eerst 2 en nu 3) tijdelijke locaties. Dit heeft nadelen voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van de kinderen.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Juni 2021Begin bouw
Zomer 2022School klaar, Rafael verhuist naar Lanslaan

Wat is er al gebeurd?

 • Er is samen met de gemeente en het schoolbestuur een bouwenvelop (pdf, 1,6 MB) opgesteld. In een bouwenvelop staan de kaders en randvoorwaarden van het project. Het college heeft de bouwenvelop vastgesteld op 11 december 2018.
 • Het schoolgebouw op de Lanslaan is eind 2017 gesloopt.
 • De kinderen van de locatie Lanslaan zijn tijdens de zomervakantie in 2017 naar de tijdelijke locatie aan de Bontekoelaan verhuisd.

Over speciaal onderwijs Rafael

Rafael is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in Utrecht en omgeving. De leerlingen zijn 4 tot en met 11 jaar en hebben een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld syndroom van Down, autisme, ADHD of epilepsie. Meer over Rafael op de website van de school.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting