Verbouwing De Catharijnepoort

KBS De Catharijnepoort zit vanaf 2023 schooljaar in 1 gebouw op de locatie Staringstraat 1. Om het gebouw klaar te maken voor de toekomst gaan we het gebouw uitbreiden en verbeteren.

Wat komt er?

Het gebouw aan de Vleutenseweg, waar voorheen ook een aantal leerlingen les kreeg, is inmiddels leeg. Het gebouw aan de Staringstraat is te klein en past niet bij de toekomstige manier van werken van de school. Daarom gaan we het gebouw uitbreiden en verbeteren.

Het vernieuwde gebouw heeft na de verbouwing:

 • Grotere groepsruimten voor 25-30 kinderen.
 • Functionelere looproutes.
 • Ruimte voor 11 groepen en een ruimte voor de BSO en peutergroep.
 • Een atelier en bibliotheek.
 • Een goed binnenklimaat waar het gaat om de luchtkwaliteit, de temperatuur, geluid, energie en licht.
 • Zo min mogelijk gebruik van gas als voorbereiding op geheel gasloos.
 • Energiebesparende ledverlichting.
 • Moderne toiletten.
 • Toiletten direct bij de kleuterklassen.

Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen die het gebouw ontworpen heeft, is nu ook verantwoordelijk voor het aangepaste ontwerp

Tijdens de verbouwing

De school kan niet in het gebouw blijven tijdens het werk. De leerlingen gaan daarom tijdelijk weer naar het gebouw aan de Vleutenseweg 515. We verwachten dat de school rond de kerstvakantie 2023 kan verhuizen. Zodra de verbouwing klaar is (eind 2024), verhuist de school weer terug naar de Staringstraat.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Voorjaar 2024Start verbouwing
Eind 2024Verbouwing klaar

Wat is er al gebeurd?

 • November 2023: keuze aannemer
 • 17 november 2023: omgevingsvergunning afgegeven
 • 26 juni 2023: inloopavond bij de school

Hulp en contact Onderwijshuisvesting