Verbouwing Lux

Fase Project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2023-2024

We verbouwen Lux en de gymzaal. Dat is de school voor speciaal onderwijs aan de Stauntonstraat. Tijdens de verbouwing nemen we ook energiebesparende maatregelen. De voorbereidingen voor de verbouwing zijn begonnen.

Wat gaan we doen?

Het schoolgebouw van Lux is bijna 50 jaar oud. Daarom passen we het schoolgebouw aan aan de eisen van deze tijd. Ook willen we het gebouw zoveel mogelijk energieneutraal maken. Daarom zorgen we ervoor dat het gebouw na de verbouwing ongeveer net zoveel energie verbruikt als het zelf opwekt met zonnepanelen.
Dit doen we onder andere door:

  • het gebouw gasloos te maken
  • over te gaan op vloerverwarming in plaats van radiatoren
  • het gebouw goed te isoleren
  • de groene daken van het gebouw te behouden.

Definitief ontwerp

EVA architecten uit Utrecht is door de school gekozen om de verbouwing te ontwerpen. We verwachten dat het definitief ontwerp in januari 2023 klaar is.

Aanvraag omgevingsvergunning

Als het definitief ontwerp klaar is, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en wordt de aannemer geselecteerd. Naar verwachting is dit begin 2023.

Tijdelijke verhuizing Lux

Lux verhuist voor ongeveer 1,5 jaar naar de Boadreef 2. Dit komt door geluids- en stofoverlast tijdens de verbouwing aan de Stauntonstraat. De verhuizing naar de Boadreef 2 zou eind december 2022 zijn. Misschien wordt dit later. In het gebouw aan de Boadreef 2 is namelijk asbest gevonden dat eerst moet worden verwijderd.

Start verbouwing

Als alles volgens planning verloopt, beginnen de werkzaamheden in de zomer van 2023.

Na de verbouwing

Zomer 2024 is de verbouwing naar verwachting klaar en verhuist Lux weer terug naar hun eigen schoolgebouw.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Begin 2023Aanvraag omgevingsvergunning
2023Verhuizing naar tijdelijke locatie
Zomer 2023Begin verbouwing
Zomer 2024Lux verhuist terug

Hulp en contact Onderwijshuisvesting