Onderwijshuisvesting Verbouwing Lux

Fase Project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2023-2024

We verbouwen Lux en de gymzaal. Dat is de school voor speciaal onderwijs aan de Stauntonstraat. Tijdens de verbouwing nemen we ook energiebesparende maatregelen. De voorbereidingen voor de verbouwing zijn begonnen.

Wat gaan we doen?

Het schoolgebouw van Lux is bijna 50 jaar oud. Daarom passen we het schoolgebouw aan aan de eisen van deze tijd. Ook willen we het gebouw zoveel mogelijk energieneutraal maken. Daarom zorgen we ervoor dat het gebouw na de verbouwing ongeveer net zoveel energie verbruikt als het zelf opwekt met zonnepanelen.
Dit doen we onder andere door:

  • het gebouw gasloos te maken
  • over te gaan op vloerverwarming in plaats van radiatoren
  • het gebouw goed te isoleren
  • de groene daken van het gebouw te behouden.

Voorlopig ontwerp

We zijn net begonnen met het voorlopig ontwerp van het gebouw. Tijdens deze fase overleggen we met de architect en het schoolbestuur over de nieuwe inrichting. EVA architecten uit Utrecht is door de school gekozen om de verbouwing te ontwerpen. De verwachting is dat het voorlopig ontwerp in het najaar van 2021 klaar is.

Definitief ontwerp

Zijn de partijen het eens over het voorlopig ontwerp? Dan gaat de architect verder met het invullen van alle details. Dat gaat bijvoorbeeld over waar de ramen komen, hoe groot ze worden en van welk materiaal de kozijnen zijn.

Aanvraag omgevingsvergunning

Als het definitief ontwerp klaar is, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en wordt de aannemer geselecteerd. Naar verwachting is dit begin 2023.

Tijdelijke verhuizing Lux

In het voorjaar van 2023 verhuist Lux (voor ongeveer 1 jaar) naar een tijdelijke huisvesting aan de Boadreef 2. Dit is vanwege geluids- en stofoverlast tijdens de verbouwing.

Start verbouwing

Als alles volgens planning verloopt, beginnen de werkzaamheden in de zomer van 2023.

Na de verbouwing

Zomer 2024 is de verbouwing naar verwachting klaar en verhuist Lux weer terug naar hun eigen schoolgebouw.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WatWanneer
Begin 2023Aanvraag omgevingsvergunning
Voorjaar 2023Verhuizing naar tijdelijk locatie
Zomer 2023Start verbouwing
Zomer 2024Lux verhuist terug

Hulp en contact Onderwijshuisvesting