Verbouwing of vervanging schoolgebouw Auris

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2026/2027

Het schoolgebouw van Auris aan de Santa Cruzdreef 30 is sterk verouderd. Daarom gaan we het verbouwen of vervangen. Het gebouw moet straks duurzaam zijn en geschikt zijn voor verschillende doelen. Hiervoor maken we een plan.

Wat gaat er gebeuren?

Auris heeft in Utrecht 3 schoolgebouwen die alle drie toe zijn aan een verbouwing of moeten worden vervangen door nieuwbouw. Het idee is om deze 3 scholen in 1 verzamelgebouw samen te voegen. Daar is de locatie aan de Santa Cruzdreef het meest geschikt voor. Het plan is om onderwijs, zorg en sport onder 1 dak te brengen. Onderzocht wordt of we gaan verbouwen of dat het een nieuw gebouw gaat worden. Ook kijken we gelijk naar kansen voor andere verbeteringen in de buurt. Bijvoorbeeld rondom verkeer, parkeren en een andere opzet van het schoolplein.

Onderzoeken van mogelijkheden

In januari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming gegeven om te onderzoeken hoe we dit plan verder uit kunnen werken. Dit gebeurt volgens een document met onderzoeksvragen, zoals:

  • Hoe groot kan het schoolgebouw worden?
  • Wat doen we met het schoolplein? Mogen buurtkinderen daar na schooltijd spelen?
  • Hoe maken we het schoolplein en de omgeving zo groen mogelijk?
  • Wat zijn de mogelijkheden rond parkeren?

Denkt u mee?

Tijdens een inloopbijeenkomst kunt u met Auris en de gemeente in gesprek. Wat zijn uw ideeën of zorgen? Hoe wilt u verder betrokken worden bij het project en wat vindt u belangrijk?

  • Wanneer: dinsdag 5 maart 2024
  • Waar: Auris Fortaal, Santa Cruzdreef 30
  • Hoe laat: inloop tussen 19:00 en 20:30 uur

De inloopbijeenkomst heeft geen centraal programma. U kunt van 19:00 uur tot 20:30 uur binnenlopen op een moment dat het u goed uitkomt. Koffie, thee en wat lekkers staan voor u klaar.

De gemeente en Auris nemen na de bijeenkomst de verzamelde wensen en ideeën mee bij het uitwerken van het plan. Als het plan duidelijker is, waarschijnlijk na de zomer van 2024, krijgen buurtbewoners opnieuw de mogelijkheid om te reageren.

Voorlopige planning
WanneerWat
5 maart 2024Inloopavond in de school
Eind 2024

Terugkoppeling uitwerking plannen

Januari 2026Start verbouwing/vervanging
Voorjaar 2027Oplevering gebouw
September 2027Start Auris in vernieuwd gebouw

Hulp en contact Onderwijshuisvesting