Verbouwing of vervanging schoolgebouw Auris

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2026/2027

Het schoolgebouw van Auris aan de Santa Cruzdreef 30 is sterk verouderd. Daarom gaan we het verbouwen of vervangen. Het gebouw moet straks duurzaam zijn en geschikt zijn voor verschillende doelen. Hiervoor maken we een plan.

Wat gaat er gebeuren?

Auris heeft in Utrecht 3 schoolgebouwen die allemaal toe zijn aan een verbouwing of moeten worden vervangen door nieuwbouw. Het idee is om deze 3 scholen in 1 verzamelgebouw samen te voegen. Daar is de locatie aan de Santa Cruzdreef het meest geschikt voor. Het plan is om onderwijs, zorg en sport onder 1 dak te brengen. We onderzoeken of we gaan verbouwen of dat het een nieuw gebouw gaat worden. Ook kijken we gelijk naar kansen voor andere verbeteringen in de buurt. Bijvoorbeeld rondom verkeer, parkeren en een andere opzet van het schoolplein.

Onderzoeken van mogelijkheden

In januari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming gegeven om te onderzoeken hoe we dit plan verder uit kunnen werken. Dit gebeurt volgens een document met onderzoeksvragen. Buurtbewoners en gebruikers worden betrokken bij het ontwerpproces. Zij krijgen op verschillende momenten en manieren te horen wat de status is van het project en we vragen hen mee te denken.

Onderdelen waarover kan worden meegedacht zijn:

  • Hoe groot kan het schoolgebouw worden?
  • Wat doen we met het schoolplein? Mogen buurtkinderen daar na schooltijd spelen?
  • Hoe maken we het schoolplein en de omgeving zo groen mogelijk?
  • Hoe maken we Park Vechtstroom bereikbaarder?
  • Wat zijn de mogelijkheden rond parkeren? Vooral tijdens het halen en brengen van leerlingen?
  • Is het mogelijk dubbelgebruik van de gymzalen mogelijk, bijvoorbeeld na schooltijden?

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eind 2024

Terugkoppeling uitwerking plannen

Januari 2026Start verbouwing/vervanging
Voorjaar 2027Oplevering gebouw
September 2027Start Auris in vernieuwd gebouw

Wat is er al gebeurd?

  • 5 maart 2024: Inloopbijeenkomst buurtbewoners om wensen en idee├źn te verzamelen.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting