Onderwijshuisvesting Verbouwing Willibrordschool

De Willibrordschool in Vleuten is te klein geworden. Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren flink gegroeid. Daarom verbouwen we de school aan de Pastoor Ohllaan. De school wordt groter, zodat alle leerlingen in het hoofdgebouw les krijgen. De school heeft de komende jaren nog tijdelijke ruimte op andere plekken nodig.

Wat gaan we doen?

Het huidige gebouw aan de Pastoor Ohllaan breiden we uit. We maken hiervoor ruimte door een deel van de school te slopen. De Willibrordschool wordt een Utrechts Kindcentrum. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen hier terecht voor kinderopvang en school volgens hetzelfde gedachtegoed. We maken op deze plek 12 lokalen met ruimte voor kinderopvang en buitenschoolse opvang.

De gemeente en de Willibrordschool hebben afgesproken dat het aantal leerlingen van de school een maximum krijgt. Het aantal leerlingen van De Willibrordschool groeit de komende jaren nog iets, maar zal daarna minder worden. Zodat alle leerlingen uiteindelijk les krijgen in hetzelfde schoolgebouw.

Tijdelijke huisvesting: een lastige puzzel

De school heeft de komende jaren nog extra tijdelijke lokalen nodig, want:

  • het huidige aantal leerlingen past de komende jaren nog niet geheel in 1 schoolgebouw
  • tijdens de verbouwing van de school is er tijdelijk minder ruimte in het schoolgebouw

Helaas zijn er in Vleuten-Dorp weinig geschikte locaties beschikbaar. Een ideale oplossing voor de tijdelijke huisvesting is er daarom niet. De noodzaak is er wel: de leerlingen van de Willibrordschool moeten een goede plek krijgen om les te krijgen.

2 locaties voor tijdelijke lokalen

Met de beperkte mogelijkheden die er zijn, willen de gemeente en de Willibrordschool op 2 locaties tijdelijke lokalen inrichten voor leerlingen van de school.

  • Lokalen in OBS Haarzicht (tot in 2023)
    De Willibrordschool kan de komende jaren gebruik maken van een aantal lokalen in Haarzicht.
  • Lokalen aan Hindersteinlaan (tot in 2023)
    Op dit moment staan er 4 tijdelijke lokalen aan de Hindersteinlaan. Deze willen we graag langer laten staan. We willen hier 6 lokalen aan toevoegen als het hoofdgebouw wordt verbouwd. Dit zal voor een periode van ongeveer 1,5 jaar zijn. Zo zorgen we ervoor dat de school ook tijdelijke lokalen dichtbij de school heeft.

Voor 2024 tot 2027 bekijken we op een later moment waar ruimte beschikbaar is om de leerlingen te huisvesten.

Groei aantal leerlingen in Vleuten

Het aantal inwoners van Utrecht groeit, en daarmee ook het aantal kinderen dat naar school gaat. In de wijk Vleuterweide is vooral de afgelopen jaren het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd groter geworden. Een deel van de kinderen uit Vleuterweide heeft gekozen voor een school in Vleuten-Dorp. De komende jaren willen we aanmoedigen dat kinderen in Vleuterweide kiezen voor een school in die wijk. Vanaf 2023 zal de Willibrordschool leerlingen uit Vleuterweide die zich aanmelden en waarvoor geen plek is, verwijzen naar De Twaalfruiter. Deze school krijgt een plek in MFA Weide Wereld.

De gemeente en schoolbesturen in de stad werken hard aan voldoende, kwalitatief goede schoolgebouwen voor deze kinderen. Samen werken we aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
April - mei 2022Aanleggen van kabels en leidingen en het storten van de fundering voor de tijdelijke huisvesting
Zomervakantie 2022Plaatsing uitbreiding tijdelijke huisvesting aan de Hindersteinlaan
Start schooljaar 2022/2023Kinderen gaan naar school in de nieuwe tijdelijke huisvesting
Oktober 2022Start sloop en uitbreiding deel schoolgebouw
December 2023Oplevering van KC Willibrord aan de Pastoor Ohllaan
Na kerstvakantie 2023Kinderen vertrekken uit tijdelijke huisvesting Hindersteinlaan naar
hun verbouwde schoolgebouw aan de Pastoor Ohllaan en de tijdelijke huisvesting wordt verwijderd

Hulp en contact Onderwijshuisvesting