Verbouwing Willibrordschool

De Willibrordschool in Vleuten is te klein geworden. Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren flink gegroeid. Daarom verbouwen we de school aan de Pastoor Ohllaan. De school wordt groter, zodat alle leerlingen in het hoofdgebouw les krijgen. De school heeft de komende jaren nog tijdelijke ruimte op andere plekken nodig.

Wat gaan we doen?

Het huidige gebouw aan de Pastoor Ohllaan breiden we uit. We maken hiervoor ruimte door een deel van de school te slopen. De Willibrordschool wordt een Utrechts Kindcentrum. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen hier terecht voor kinderopvang en school volgens hetzelfde gedachtegoed. We maken op deze plek 12 lokalen met ruimte voor kinderopvang en buitenschoolse opvang.

De gemeente en de Willibrordschool hebben afgesproken dat het aantal leerlingen van de school een maximum krijgt. Het aantal leerlingen van De Willibrordschool groeit de komende jaren nog iets, maar zal daarna minder worden. Zodat alle leerlingen uiteindelijk les krijgen in hetzelfde schoolgebouw.

Tijdelijke huisvesting: een lastige puzzel

De school heeft de komende jaren nog extra tijdelijke lokalen nodig, want:

 • het huidige aantal leerlingen past de komende jaren nog niet geheel in 1 schoolgebouw
 • tijdens de verbouwing van de school is er tijdelijk minder ruimte in het schoolgebouw

2 locaties voor tijdelijke lokalen

Met de beperkte mogelijkheden die er zijn, willen de gemeente en de Willibrordschool op 2 locaties tijdelijke lokalen inrichten voor leerlingen van de school.

 • Lokalen in OBS Haarzicht (tot februari 2024)
  De Willibrordschool kan de komende jaren gebruik maken van een aantal lokalen in Haarzicht.
 • Lokalen aan Hindersteinlaan (tot 28 februari 2024)
  Op dit moment staan er 10 tijdelijke lokalen aan de Hindersteinlaan. De tijdelijke huisvesting wordt na 28 februari 2024 verwijderd.

Helaas zijn er in Vleuten-Dorp weinig geschikte locaties beschikbaar. Een ideale oplossing voor de tijdelijke huisvesting is er daarom niet. De noodzaak is er wel: de leerlingen van de Willibrordschool moeten een goede plek krijgen om les te krijgen.

Voor 2024 tot 2027 bekijken we op een later moment waar ruimte beschikbaar is om de leerlingen te huisvesten.

Maatregelen verkeer Hindersteinlaan

De extra tijdelijke huisvesting aan de Hindersteinlaan zorgt voor extra verkeer tijdens de breng- en ophaaltijden van de kinderen. Om kinderen veiliger over te laten steken nemen we de volgende maatregelen:

 • Klaar-overs. Tijdens breng- en haaltijden staan er klaar-overs ter hoogte van het zebrapad. Daarnaast nemen we binnenkort nog een aantal extra maatregelen om de verkeerssituatie te verbeteren.
 • Extra poort. Aan de professor Bronkhorstlaan komt een extra poort om de vervoerstromen beter spreiden.
 • Zebrapad Hindersteinlaan. De gemeente gaat een extra rood hek plaatsen ter hoogte van het zebrapad om te voorkomen dat mensen schuin de straat oversteken.

Groei aantal leerlingen in Vleuten

Het aantal inwoners van Utrecht groeit, en daarmee ook het aantal kinderen dat naar school gaat. In de wijk Vleuterweide is vooral de afgelopen jaren het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd groter geworden. Een deel van de kinderen uit Vleuterweide heeft gekozen voor een school in Vleuten-Dorp. De komende jaren willen we aanmoedigen dat kinderen in Vleuterweide kiezen voor een school in die wijk. Vanaf 2023 zal de Willibrordschool leerlingen uit Vleuterweide die zich aanmelden en waarvoor geen plek is, verwijzen naar De Twaalfruiter. Deze school krijgt een plek in MFA Weide Wereld.

De gemeente en schoolbesturen in de stad werken hard aan voldoende, kwalitatief goede schoolgebouwen voor deze kinderen. Samen werken we aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Februari 2024Oplevering van KC Willibrord aan de Pastoor Ohllaan
Na voorjaarsvakantie 2024Kinderen vertrekken uit tijdelijke huisvesting Hindersteinlaan naar
hun verbouwde schoolgebouw aan de Pastoor Ohllaan en de tijdelijke huisvesting wordt verwijderd

Wat is er al gebeurd?

 • December 2022: start sloop en uitbreiding deel schoolgebouw.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting