Beleid en omgevingsvisie

In het beleid leest u wat onze doelen voor Utrecht zijn. Wat willen we de komende jaren veranderen? Of juist houden zoals het nu is? En hoe gaan we onze doelen bereiken? Een deel van ons beleid staat in de omgevingsvisie. Dat is al het beleid dat gaat over de leefomgeving: de omgeving waarin we wonen, werken en ontspannen.

Beleid met een * in het overzicht hieronder is onderdeel van de omgevingsvisie.
Lees meer over wat de omgevingsvisie is.

Beleid over de leefomgeving: omgevingsvisie

De omgevingsvisie bestaat uit al het beleid over de leefomgeving. Dit gaat over de omgeving waarin we wonen, werken en ontspannen. Bijvoorbeeld een buurt of wijk, een winkelgebied of een park.

Ga naar omgevingsvisie.utrecht.nl

De Omgevingsvisie Utrecht bestaat uit 3 delen:

De koers: hoofdlijnen van het beleid

Het beleid voor de langere termijn staat in de koers. De koers helpt de gemeente om antwoord te kunnen geven op de vraag: wat moeten we nu doen om te zorgen dat de gemeente ook op langere termijn leefbaar is? In de koers staat de ruimtelijke strategie van de gemeente.

Beleid voor een bepaald gebied

Beleid dat alleen in een bepaald gebied geldt staat in het gebiedsbeleid.

Beleid voor een bepaald onderwerp

Beleid over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld groenbeleid of de visie op parkeren, staat in het thematisch beleid.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur