Bestuur en organisatie Beleid en omgevingsvisie

In het beleid leest u wat onze doelen voor Utrecht zijn. Wat willen we de komende jaren veranderen? Of juist houden zoals het nu is? En hoe gaan we onze doelen bereiken?

RSU 2040

Op 15 juli 2021 ging de gemeenteraad akkoord met de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040).

Meer over de Ruimtelijke Strategie Utrecht

Beleid per onderwerp

Beleid met een * is onderdeel van de omgevingsvisie.

Beleid over de leefomgeving: omgevingsvisie

Een deel van het beleid dat hierboven staat is onderdeel van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie bestaat uit al het beleid over de leefomgeving. Dit gaat over de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld een buurt of wijk, een winkelgebied of een park.

Ga naar omgevingsvisie.utrecht.nl

De omgevingsvisie bestaat uit 3 delen:

De koers: hoofdlijnen van het beleid

Het beleid voor de langere termijn staat in de koers. De koers helpt de gemeente om antwoord te kunnen geven op de vraag: wat moeten we nu doen om te zorgen dat de gemeente ook op langere termijn leefbaar is? In de koers staat de ruimtelijke strategie van de gemeente.

Beleid voor een bepaald gebied

Beleid dat alleen in een bepaald gebied geldt staat in het gebiedsbeleid.

Beleid over een bepaald onderwerp

Beleid over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld groenbeleid of parkeerbeleid, staat in het thematisch beleid (beleid naar onderwerp).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur