Goed bestuur

De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten die gevolgen hebben voor veel Utrechters. Utrechters moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeenteraad deze besluiten zo eerlijk mogelijk probeert te nemen. Dat noemen we integriteit.

Integriteitsverslag

Ieder jaar wordt er een verslag gemaakt over de integriteit van raadsleden. Dat heet een integriteitsrapportage. In de Integriteitsrapportage 2022/2023 laten raadsleden op hun eigen manier zien, via video en/of een korte tekst, dat integriteit onderdeel is van hun wijze van werken. De rapportage van eerdere jaren kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Gedragscode

Het is in de eerste plaats de taak van raadsleden om hun werk als raadslid op een eerlijke en zorgvuldige manier te doen. De kiezer bepaalt of ze dat goed doen en er staan een aantal regels in de wet. Daarnaast heeft de Utrechtse gemeenteraad samen afspraken gemaakt over welk gedrag het meest eerlijk en betrouwbaar is. Al deze regels zijn te vinden in de Gedragscode voor raadsleden en commissieleden gemeente Utrecht.

Openbare registers

Eén van de regels in de gedragscode is dat raadsleden hun banen, ontvangen geschenken en uitnodigingen en mogelijke financiële voordelen openbaar maken. Zo weten raadsleden, maar ook kiezers, als een raadslid mogelijk ook zélf een voordeel heeft bij een bepaald besluit.

Als bijvoorbeeld een raadslid eigenaar is van een café in Utrecht, is dat handig te weten in een debat over ruimere openingstijden voor horeca. Het raadslid moet dan goed uitleggen waarom zijn of haar standpunt eerlijk is voor zoveel mogelijk mensen.

Veel raadsleden hebben naast hun raadswerk ook nog ander werk (betaald en/of onbetaald). Op hun persoonlijke webpagina's vindt u voor alle raadsleden wat zij doen naast de raad. 

 Bekijk een overzicht van alle raadsleden

Soms krijgen raadsleden cadeaus en/of uitnodigingen. Hieronder ziet u deze cadeaus en uitnodigingen vanaf april 2022 tot en met april 2023

Raadslid Geschenk / uitnodiging Datum (Geschatte) waarde, indien van toepassing Afzender
Margreet Ramaker (VVD) 2 vrijkaarten voor openingsconcert 26-08-2022 72 euro Organisatie Oude Muziek
Dirk-Jan van Vliet (D66) 2 vrijkaarten voor festival Smeerboel 15-09-2022 97 euro Festival Smeerboel
Maarten Koning (D66) 2 vrijkaarten voor Festival Smeerboel 15-09-2022 97 euro Festival Smeerboel
Has Bakker (D66) 2 vrijkaarten voor concert afsluiting Utrecht 900 op 11 november 2022 21-12-2022 60-70 euro TivoliVredenburg

Raadsleden moeten transparant zijn over mogelijke financiële voordelen (belangen) die ze hebben. Op dit moment zijn er geen financiële belangen gemeld door raadsleden.