Initiatief en invloed Uw initiatief

Verschillende voorbeelden van initiatieven: veegactie door bewoners, gebruik van leegstaand kantoor en zangkoor Vorstelijk Complex

Advies

Organisaties, contactpersonen en de vergunningen en regels waar u rekening mee moet houden

Netwerken

Bijeenkomsten, kennisdelen, samenwerken en ervaringen uitwisselen met andere initiatiefnemers

Geld

Uw initiatief financieren: fondsen, subsidies, crowdfunding, bewonersbod

Ruimte

De mogelijkheden op het gebied van locaties, ruimte, grond en (her)ontwikkeling

Initiatieven van kinderen en jongeren zijn welkom!

Speel je vaak buiten met je vrienden en mis je nog iets om jouw buurt leuker te maken? Bijvoorbeeld een:

  • zelfontworpen parcours
  • gekleurd hinkelpad
  • voetbalkooi die aan een opknapbeurt toe is?

Dit soort ideeën vindt de gemeente Utrecht belangrijk. Met een bijdrage uit het Initiatievenfonds maken we jullie ideeën mogelijk. Hebben jij en je vrienden een idee? Bel of app met Nick van de gemeente Utrecht op 06 - 34 13 69 90. Je kan ook een video van jullie idee naar Nick sturen of een formulier invullen op utrecht.nl/initiatievenfonds. Samen maken we jouw idee mogelijk.

Hulp en contact Initiatief

E-mail

initiatief@utrecht.nl

Telefoon

14 030