Initiatief en invloed Uw initiatief

Verschillende voorbeelden van initiatieven: veegactie door bewoners, gebruik van leegstaand kantoor en zangkoor Vorstelijk Complex

Geld

Uw initiatief financieren: fondsen, subsidies, crowdfunding, bewonersbod

Ruimte

De mogelijkheden op het gebied van locaties, ruimte, grond en (her)ontwikkeling

Advies

Organisaties, contactpersonen en de vergunningen en regels waar u rekening mee moet houden

Netwerken

Bijeenkomsten, kennisdelen, samenwerken en ervaringen uitwisselen met andere initiatiefnemers

Hulp en contact Initiatief

E-mail

initiatief@utrecht.nl

Telefoon

14 030