Uw invloed

Utrecht maken we samen. Wilt u meedenken of meepraten over nieuw beleid of plannen van de gemeente? Of wilt u reageren of iets onder de aandacht brengen? Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.

Op deze pagina:


Meedenken en meepraten

Bijeenkomsten

De gemeente betrekt bewoners, ondernemers, belangengroepen en andere betrokkenen bij ontwikkelingen in de stad of buurt. Bij plannen in uw buurt nodigen we u bijvoorbeeld uit om de plannen aan u uit te leggen en uw mening te horen. U krijgt dan een wijkbericht met de uitnodiging in de brievenbus. Ook houden we u op de hoogte van bijeenkomsten via de nieuwsbrief.

Online platform DenkMee

DenkMee is ons digitale platform waar u online uw mening kunt geven over plannen voor Utrecht. U vindt hier informatie over lopende projecten waar u over mee kunt denken en invloed op uit kunt oefenen. Utrecht is van ons allemaal. Zo kan iedereen in de stad zijn of haar stem laten horen.
Ga naar DenkMee
 

Raadsinformatiebijeenkomst

Raadsleden willen uw mening weten over plannen voor de stad, voordat zij een beslissing nemen. Hiervoor gaan zij graag met bewoners of ondernemers in gesprek. Dit kan onder andere tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.

Kijk wanneer raadsinformatiebijeenkomsten zijn

Wijkplatform

In alle wijken zijn wijkplatforms in ontwikkeling. Het wijkplatform is een netwerk van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

Meer over het wijkplatform


Reageren op een plan of besluit

Bezwaar maken

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Onder een besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.

Bezwaar maken

Reageren op een vergunningaanvraag

Als iemand in uw buurt een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kunt u daarop reageren voordat de gemeente een beslissing neemt. Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met het plan. Dat heet een zienswijze indienen.

Zienswijze indienen

Op welke plannen en besluiten kunt u reageren of bezwaar maken?

Alle besluiten waarop u kunt reageren kunt u zien bij de officiƫle bekendmakingen van de gemeente. Ook ziet u hier welke omgevingsvergunningen worden aangevraagd in uw buurt. U kunt ook via e-mail of een app op de hoogte blijven.

Blijf op de hoogte van gemeenteberichten

Referendum

Heeft de gemeenteraad al een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u hierover een referendum beginnen. Met een referendum vragen we aan de inwoners van Utrecht of zij het met een besluit eens zijn.

Referendum beginnen


Iets doorgeven

Iets kapot? Vervuiling? Overlast?

U kunt een melding doen als er op straat iets kapot is of bij overlast of vervuiling buiten.

Doe online een melding

Of geef uw melding door via telefoonnummer 14 030.

Vraag, wens, idee of opmerking

Een algemene vraag, opmerking, compliment, wens of idee laat u weten via het algemene reactieformulier.

Stuur uw vraag, opmerking of idee

Kom langs bij het wijkbureau

Elke wijk heeft een wijkbureau. Dit is het aanspreekpunt van de gemeente voor alle bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk.

Kijk waarvoor u bij het wijkbureau terecht kunt (kies uw wijk)

Klacht over de gemeente

Bent u niet goed behandeld door iemand van de gemeente? Is uw melding niet goed afgehandeld, of krijgt u geen reactie van ons? Dan kunt u een klacht doorgeven.

Geef een klacht door


Aandacht voor een onderwerp vragen

Wijkspreekuur met de wethouder

Wilt u een bepaald onderwerp over de wijk bespreken met de wethouder? Of hebt u een idee voor de wijk? Dan bent u van harte welkom tijdens het maandelijkse spreekuur van de wethouder.

Kijk wanneer de spreekuren zijn (kies uw wijk)

Petitie starten of tekenen

Bent u het niet eens met een plan van de gemeente of vindt u politieke actie nodig? U kunt dan een petitie starten. Andere bewoners kunnen laten weten dat ze het eens zijn met uw verzoek. Kijk voor meer informatie bij de Rijksoverheid.

Start of teken een petitie op petities.nl

Uw onderwerp bij de gemeenteraad

Zet een onderwerp op de agenda van de raad met een inwonersagendering of doe een verzoek aan de raad met een inwonersmotie. De gemeenteraad besluit dan over uw motie.

Uw onderwerp bij de gemeenteraad

Contact met de raad

U kunt contact opnemen met een raadslid of met alle woordvoerders van een bepaald onderwerp.

Contact opnemen met de raad


Stemmen tijdens verkiezingen

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Er zijn gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement.

Meer over verkiezingen


Burgerberaad in Utrecht

Gemeente Utrecht gaat voor het eerst een burgerberaad organiseren. Dit heeft de raad op 22 juni 2023 besloten.

Meer over de plannen