Initiatief en invloed Uw invloed

Utrecht maken we samen. Wilt u meedenken of meepraten over nieuw beleid of plannen van de gemeente? Of wilt u reageren of iets onder de aandacht brengen? Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.

Op deze pagina:


Meedenken en meepraten

Bijeenkomsten voor bewoners

De gemeente betrekt bewoners bij ontwikkelingen in de stad of buurt. Bij plannen in uw buurt nodigen we u bijvoorbeeld uit om de plannen aan u uit te leggen en uw mening te horen. U krijgt dan een wijkbericht met de uitnodiging in de brievenbus. Ook houden we u op de hoogte van bijeenkomsten via nieuwsbrieven.

Online platform DenkMee

DenkMee is ons digitale platform waar je online je mening kunt geven over plannen voor Utrecht. Je vindt hier informatie over lopende projecten waar je over mee kunt denken en invloed op uit kunt oefenen. Utrecht is van ons allemaal. We vinden het belangrijk dat iedereen in de stad zijn of haar stem kan laten horen.
Ga naar DenkMee
 

Raadsinformatiebijeenkomst

Raadsleden willen jouw mening weten over plannen voor de stad, voordat zij een beslissing nemen. Hiervoor gaan zij graag met bewoners of ondernemers in gesprek. Dit kan onder andere tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.

Kijk wanneer raadsinformatiebijeenkomsten zijn

Wijkplatform

In alle wijken zijn wijkplatforms in ontwikkeling. Het wijkplatform is een netwerk van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

Meer over het wijkplatform


Reageren op een plan of besluit

Bezwaar maken

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Onder een besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.

Bezwaar maken

Reageren op een vergunningaanvraag

Als iemand in uw buurt een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kunt u daarop reageren voordat de gemeente een beslissing neemt. Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met het plan. Dat heet een zienswijze indienen.

Zienswijze indienen

Op welke plannen en besluiten kunt u reageren?

Alle besluiten waarop u kunt reageren kunt u zien bij de officiƫle bekendmakingen van de gemeente. Ook ziet u hier welke omgevingsvergunningen worden aangevraagd in uw buurt. U kunt ook via e-mail of een app op de hoogte blijven.

Blijf op de hoogte van gemeenteberichten

Referendum

Heeft de gemeenteraad al een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u hierover een referendum beginnen. Met een referendum vragen we aan de inwoners van Utrecht of zij het met een besluit eens zijn.

Referendum beginnen


Iets doorgeven

Iets kapot? Vervuiling? Overlast?

U kunt een melding doen als er op straat iets kapot is of bij overlast of vervuiling buiten.

Doe online een melding

Of geef uw melding door via telefoonnummer 14 030.

Vraag, wens, idee of opmerking

Een algemene vraag, opmerking, compliment, wens of idee laat u weten via het algemene reactieformulier.

Stuur uw vraag, opmerking of idee

Kom langs bij het wijkbureau

Elke wijk heeft een wijkbureau. Dit is het aanspreekpunt van de gemeente voor alle bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk.

Kijk waarvoor u bij het wijkbureau terecht kunt (kies uw wijk)

Klacht over de gemeente

Bent u niet goed behandeld door iemand van de gemeente? Is uw melding niet goed afgehandeld, of krijgt u geen reactie van ons? Dan kunt u een klacht doorgeven.

Geef een klacht door


Aandacht voor een onderwerp vragen

Wijkspreekuur met de wethouder

Wilt u een bepaald onderwerp over de wijk bespreken met de wethouder? Of hebt u een idee voor de wijk? Dan bent u van harte welkom tijdens het maandelijkse spreekuur van de wethouder.

Kijk wanneer de spreekuren zijn (kies uw wijk)

Petitie starten of tekenen

U start een petitie als u bij de gemeenteraad wilt aangeven dat u iets wilt veranderen of wanneer u vindt dat politieke actie nodig is. Andere bewoners kunnen aangeven dat ze het eens zijn met uw verzoek.

Start of teken een petitie

Burgerinitiatief en burgeragendering

Met het burgerinitiatief en met de burgeragendering kunt u zorgen dat de gemeenteraad een bepaald onderwerp bespreekt of hierover beslist.

Burgerinitiatief of burgeragendering indienen

Contact met de raad

U kunt contact opnemen met een raadslid of met alle woordvoerders van een bepaald onderwerp.

Contact opnemen met de raad


Stemmen tijdens verkiezingen

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Er zijn gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement.

Meer over verkiezingen