Burgerberaad in Utrecht

Inwoners gaan ons adviseren over lastige onderwerpen. Dit heet burgerberaad en we gaan een eerste vanaf december 2023 organiseren.

Wat is een burgerberaad?

Een burgerberaad is een groep gelote inwoners die de politiek advies geeft over een lastig onderwerp. Het gaat om een heel belangrijk advies. De gemeenteraad en het college nemen het advies in principe over. Voorwaarde is dat het advies financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar moet zijn. In meerdere bijeenkomsten komen de deelnemers van het burgerberaad samen om te praten over het onderwerp. Een onafhankelijk bureau begeleidt het burgerberaad.

Video: Wat is een burgerberaad?

Hoe werkt het burgerberaad? Bekijk de video voor een uitleg over het burgerberaad in Utrecht.

Eerste burgerberaad over jaarwisseling

Het eerste burgerberaad van Utrecht gaat over de jaarwisseling in onze stad. En of bijvoorbeeld een lokaal vuurwerkverbod daarbij kan helpen. Het gaat om de jaarwisseling van 2024-2025.

Het burgerberaad moet antwoord geven op de vraag 'Hoe willen we dat de jaarwisseling verloopt in de stad Utrecht vanaf 2024/2025 en daarna?'. Het burgerberaad komt naar ons toe met een advies die ze tijdens de bijeenkomsten uitwerken.

142 Utrechters in burgerberaad

In een burgerberaad zitten verschillende mensen uit alle wijken en van alle leeftijden. 10.500 inwoners kregen een uitnodiging met de vraag om zich aan te melden. Daarvan hebben 749 Utrechters aangegeven dat ze graag meedoen.

De inschrijfperiode is inmiddels gesloten en de loting heeft plaatsgevonden. Belangrijke voorwaarde is dat de groep een goede afspiegeling is van alle inwoners in de stad. Met een goede verdeling naar leeftijd, geslacht, wijk en opleiding. 142 Utrechters zijn ingeloot en mogen deelnemen. Degenen die zich hebben aangemeld, ontvangen per e-mail bericht over of ze wel of niet mee kunnen doen.

Zoveel mogelijk verschillende Utrechters

We willen zoveel mogelijk verschillende Utrechters in het burgerberaad. Zodat de deelnemers een goed (representatief) beeld geven van alle inwoners in de stad. Daarom keken we bij de loting van de deelnemers naar 4 kenmerken: leeftijd, geslacht, wijk en opleiding. En zorgden we voor een goede verdeling. Hieronder ziet u de verdeling per kenmerk, vergeleken met de Utrechtse bevolking (14+).

Verdeling naar leeftijd

Hoe is de verdeling naar leeftijd vergeleken met de Utrechtse bevolking?
LeeftijdAantal deelnemersAandeel deelnemers (%)Aandeel in bevolking 14+ (%)
14-17755
18-29392828
30-59704949
60+261818
Totaal142100100

Verdeling naar geslacht

Hoe is de verdeling naar geslacht vergeleken met de Utrechtse bevolking?
GeslachtAantal deelnemersAandeel deelnemers (%)Aandeel in bevolking 14+ (%)
Man684848
Vrouw725151
Anders211
Totaal142100100

Verdeling naar wijk

Hoe is de verdeling naar wijk vergeleken met de Utrechtse bevolking?
WijkAantal deelnemersAandeel deelnemers (%)Aandeel in bevolking 14+ (%)
West1188
Noordwest171112
Overvecht14109
Noordoost171211
Oost141010
Binnenstad1076
Zuid1288
Zuidwest141011
Leidsche Rijn171212
Vleuten-De Meern181313
Totaal142100100

Verdeling naar opleiding

Hoe is de verdeling naar opleiding vergeleken met de Utrechtse bevolking?
OpleidingAantal deelnemersAandeel deelnemers (%)Aandeel in bevolking 14+ (%)
Basisonderwijs, vmbo261818
Havo, vwo, mbo412928
Hbo, wo755354
Totaal142100100

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Begin november 2023Contact met deelnemers door onafhankelijk gespreksleider
9 december 20231e bijeenkomst
6 januari 20242e bijeenkomst
20 januari 20243e bijeenkomst
3 februari 20244e bijeenkomst
2 maart 2024Laatste bijeenkomst
April 2024Advies overhandigen aan het college

Wat is er al gebeurd?

  • 19 oktober 2023: deelnemers geïnformeerd over resultaat loting
  • 11 oktober 2023: loting onder toezicht van notaris
  • 21 september 2023: gemeenteraad stemt in met het voorstel voor het eerste burgerberaad
  • 22 juni 2023: gemeenteraad stemt in met het startdocument

Samen stad maken

Utrecht wil een grotere en meer verschillende groep Utrechters mee laten doen met de lokale democratie. De uitdagingen van deze tijd willen we samen met de stad aanpakken. Ook de grote moeilijke onderwerpen. Dit hoort bij de vernieuwde aanpak van meedoen en initiatief ‘Samen stad maken’. Burgerberaad is een vrij nieuwe vorm van democratie. Bij een burgerberaad hebben inwoners meer invloed dan bij elke andere vorm van meedoen.

Hulp en contact Burgerberaad

Telefoon

14 030

E-mail

burgerberaad@utrecht.nl