Ontwerpbestemmingsplan Museumhotel, Binnenstad

Vanaf 28 januari 2022 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Museumhotel, Binnenstad

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344. BPMUSEUMHOTELBINNE-ON01) gemaakt voor de Lange Nieuwstraat 237 en een deel van het binnenterrein.

Plangebied

Het plangebied ligt in het Museumkwartier aan de zuidelijke kant van de Binnenstad van Utrecht. Het plangebied is begrensd door de Lange Nieuwstraat in het oosten, Vrouwjuttenhof in het noorden en het Nijntje Museum en de Agnietenstraat in het zuiden.

Doel

Het doel van dit bestemmingsplan is het Museumhotel aan de Lange Nieuwstraat 237 en de uitbreiding op het binnenterrein planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit).  

Ontwerp-omgevingsvergunning

Voor het bouwen van het museumhotel is een omgevingsvergunning (HZ_WABO- 21-27234) (pdf, 533 kB) nodig. De procedure om deze vergunning te krijgen, starten we nu ook op. U kunt het ontwerp voor het bestemmingsplan en het ontwerp voor de omgevingsvergunning tegelijkertijd bekijken en op beide een reactie (zienswijze) geven (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening).

Het ontwerpbestemmingsplan en samenhangende ontwerpbesluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning, kunt u bekijken van vrijdag 28 januari 2022 tot en met donderdag 10 maart 2022 op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan);
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Museumhotel, Binnenstad en de ontwerpomgevingsvergunning;
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van donderdag 28 januari 2022 tot en met donderdag 10 maart 2022 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en/of de andere ontwerpbesluiten die ter visie liggen. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Museumhotel, Binnenstad of het betreffende ontwerpbesluit waarop de zienswijze van toepassing is.
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

De coördinatieregeling staat in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening en in de Coördinatieverordening van de gemeente Utrecht.

De procedure van een milieueffectbeoordeling (m.e.r.-beoordeling) leest u in artikel 7.16 en 7.17 / 7.19 van de Wet Milieubeheer. Waarom een m.e.r.-beoordeling nodig is staat in bijlage D, categorie (D11.2) van het Besluit milieueffectrapportage. De eisen aan een m.e.r.-beoordeling staan in bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985).

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig