Zorg en onderwijs

Buurtteams

Bij uw buurtteam kunt u terecht als u vastloopt met vragen rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid,
huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer.

Een buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners met veel ervaring. Zij werken nauw samen met scholen,
consultatiebureaus, huisartsen en wijkverpleging.

buurtteamsutrecht.nl

Uitgelicht