Ontwerpbestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344.BPCHWBINSTROST1836-ON01) gemaakt voor Strosteeg 18-36 in de Binnenstad.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Strosteeg 18-36 in de Binnenstad van Utrecht. De locatie ligt op het voormalige terrein van Drukkerij Abels. Aan de noordkant van de locatie ligt de Springweggarage.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de realisatie van maximaal 38 huurwoningen, waarvan 12 in het sociale segment en 26 in de vrije sector. Het initiatief bestaat uit 2 of 3 bouwlagen met kap, en een grote gemeenschappelijke binnentuin.

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (een MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Ontwerp omgevingsvergunning

Voor de realisatie van de woningen aan de Strosteeg 18-36 is een omgevingsvergunning (HZ_WABO-23-21765) nodig. De procedure om deze vergunning te krijgen, starten we nu ook op. U kunt het ontwerp voor het bestemmingsplan en het ontwerp voor de omgevingsvergunning tegelijkertijd bekijken en op beide een reactie (zienswijze) geven (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening).

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het besluit om geen milieueffectrapport (MER) op te stellen en de ontwerp omgevingsvergunning, kunt u bekijken van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het ontwerpbestemmingsplan)
  • de gemeentelijke site Ropubliceer waar u kunt doorklikken naar het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het besluit over het milieueffectrapport
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1 (kan zonder afspraak)

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning. U kunt dit op 3 manieren doen.

1. Per brief

Schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar: 

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Westflank Zuid, Stationsgebied 1e herziening’.

2. Via een gesprek

Wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt). 

3.  Digitaal via DigiD

U kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op deze website. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

De coördinatieregeling staat in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening en in de Coördinatieverordening van de gemeente Utrecht.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig