Woo-verzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over verbeurde dwangsommen openbaar te maken. Er wordt specifiek gevraagd om een overzicht van alle bedragen die de organen van de gemeente Utrecht in het jaar 2021 en het lopende jaar 2022 reeds hebben betaald, dan wel alsnog moeten betalen als dwangsom wegens het niet tijdig beslissen op aanvragen en verzoeken. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Tijdens de zitting in beroep heeft verzoeker aangegeven dat hij bepaalde informatie, waarover het rechtsgeschil ging, niet hoeft te lezen. Het beroep is ingetrokken. Een vervangende versie van het Woo-besluit is openbaar gemaakt.

Woo-verzoek

Bijlage Woo-verzoek 

Woo-besluit

Bijlagen 

 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl