Woo-verzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over de concessieovereenkomsten met E2-Energie B.V. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en Woo-besluit, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek

Woo-besluit

Op 22 augustus 2023 is een bezwaarschrift ingediend tegen ons besluit van 11 juli 2023. Na kennisneming van het bezwaarschrift en de overige stukken in deze zaak hebben wij op 8 mei 2024 besloten het bestreden besluit te herroepen en te laten vervangen. Een aantal documenten zijn (gedeeltelijk) openbaar gemaakt; een aantal niet. In onderstaande links kunt u de beslissing op bezwaar en de bijgevoegde documenten, die (gedeeltelijk) openbaar zijn gemaakt, downloaden. 

Beslissing op bezwaar

Bijlage I

Bijlage II

 

 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl