Zo maak je activiteiten toegankelijk voor iedereen

Alle activiteiten die de gemeente Utrecht subsidieert moeten toegankelijk zijn voor iedereen.

Aan bijna elke activiteit nemen mensen met een beperking deel. Het kan gaan om een psychische kwetsbaarheid, een verstandelijke beperking, een lichamelijke handicap of ouderdom. Mensen met een beperking nemen deel als bezoeker, deelnemer of als medewerker.

Maatregelen voor uw plan

Zet in uw activiteitenplan welke maatregelen u neemt, zodat iedereen mee kan doen, erbij hoort en meetelt. Gebruik hiervoor de volgende uitgangspunten.

Iedereen voelt zich welkom

Ga met mensen om zonder oordelen en zonder buiten te sluiten. Een training voor uw medewerkers en vrijwilligers kan hiervoor nodig zijn. Organisaties die trainingen ‘bijzondere gastvrijheid’ aanbieden zijn bijvoorbeeld Humanitas DMH, Solgu, De Wilg, en Steunpunt GGz.

In uw plan legt u uit hoe u zorgt u dat iedereen zich welkom voelt.

Iedereen doet ertoe

Ertoe doen betekent dat u iedereen de mogelijkheid geeft om op de eigen manier mee te doen. En de mogelijkheid om op de eigen manier te vertellen wat die wil zeggen.

In uw plan legt u uit hoe u zorgt dat inbreng van iedereen ertoe doet.

Iedereen voelt zich veilig

Veiligheid kan bestaan uit:

 • het samen met een maatje kunnen komen
 • op speciale tijden of juist op een rustige plek activiteiten aanbieden
 • iemand helpen als die zich bijvoorbeeld geïntimideerd voelt

In uw plan legt u uit hoe u zorgt dat iedereen zich bij u veilig voelt.

Uw activiteiten en diensten zijn betaalbaar

U geeft bijvoorbeeld korting aan mensen met een U-pas, en zorgt dat dit ook bekend is.

In uw plan legt u uit hoe u zorgt dat uw activiteiten en diensten betaalbaar zijn.

Uw informatie en diensten zijn ook zonder internet beschikbaar

In uw plan legt u uit hoe u zorgt dat inwoners die geen internet, computer, printer of mobiele telefoon hebben bij u terecht kunnen.

Uw informatie is eenvoudig, toegankelijk en gemakkelijk vindbaar

 • U meldt op uw website duidelijk of uw organisatie of activiteit toegankelijk is. U geeft bijvoorbeeld informatie over de toegang voor rolstoelen in uw gebouw, geen muziek op bepaalde momenten, voorzieningen voor slechthorenden, gehandicaptenparkeerplaatsen in de buurt, toegankelijke toiletten in het gebouw.
 • De informatie is begrijpelijk voor mensen met een verstandelijke beperking (duidelijke taal, duidelijke afbeeldingen) en gemakkelijk om te vinden.
 • De informatie is toegankelijk voor slechtzienden en slechthorenden (drempelvrij en goed leesbaar lettertype/kleur). Websites voldoen aan alle WCAG2.1 AA richtlijnen.
 • U zorgt voor digitale oplossingen, zoals Teletolk voor doven of een voorleesfunctie.

In uw plan legt u uit hoe u zorgt dat de informatie op uw website, apps, folders, prijslijsten en plattegronden begrijpelijk, toegankelijk en gemakkelijk vindbaar zijn. En welke digitale mogelijkheden u inzet om de positie van mensen met een beperking sterker te maken.

Uw gebouw of evenement is toegankelijk

Denk aan:

 • geen hoogteverschillen en drempels (maximaal 20 mm)
 • toegankelijke toiletten
 • een harde, vlakke en slipvrije ondergrond
 • voldoende brede toegangen en doorgangen (1,20 m)
 • deuren die makkelijk opengaan en goed zichtbaar zijn (geen glas)
 • geen steile hellingen (maximaal 5%)
 • goed zicht op podium, filmscherm, trainer enzovoort, en voldoende ruimte voor rolstoelen (90 cm breed x 120 cm) en een zitplaats voor degene met wie de rolstoelgebruiker komt
 • receptie, balie, kassa/pin, (drank)uitgifte punten enzovoort, niet te hoog
 • waarschuwingen en bewegwijzering op de juiste hoogte en goed zichtbaar
 • een tafel waar mensen in een rolstoel goed aan kunnen zitten
 • een hoek met zachte materialen en die een beetje afgeschermd is, zodat het er wat stiller is (voor slechthorenden en prikkelgevoelige mensen)

Alle regels staan in het handboek voor toegankelijkheid.

Voor advies over de toegankelijkheid van uw gebouw of evenement kunt u contact opnemen met het Solgu via info@solgu.nl.

In uw plan legt u uit hoe u zorgt dat mensen met bijvoorbeeld een rolstoel, rollator of scootmobiel gebruik kunnen maken van uw gebouw.

Hulp en contact Toegankelijk Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail