Bestuur en organisatie Verkiezingen

Stembiljet met potlood

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook kunt u stemmen in een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet.

Stempassen

Op zijn laatst op 7 maart 2018 krijgt iedereen die kiesgerechtigd is een stempas thuisgestuurd voor de gemeenteraadsverkiezing en/of het referendum.

Wie mogen er stemmen

Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen moet u 18 jaar of ouder zijn. U moet op 5 februari 2018 (dag van kandidaatstelling) in de gemeente wonen waarvoor de verkiezing is. Het is niet nodig dat u de Nederlandse nationaliteit hebt om te mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland zijn, mogen ook stemmen.

Om te mogen stemmen bij een raadgevend referendum moet u wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook moet u 18 jaar of ouder zijn, en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Waar kunt u stemmen

U mag op elk stembureau in de gemeente Utrecht uw stem uitbrengen. Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. Maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Bekijk de kaart of de lijst met alle stembureaus. Op de kaart en de lijst ziet u ook welke stembureaus toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking.

Op wie kunt u stemmen

Op utrecht.allekandidaten.nl stellen kandidaat-raadsleden van alle partijen zich aan u voor. Ook kunt u de kandidaten bekijken per wijk, fractie, leeftijdscategorie of geslacht. De kandidaten staan ook genoemd in het verslag van de zitting van het centraal stembureau (pdf, 332 kB) van 9 februari 2018. In dit verslag staan alle kandidaten van alle partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezing in Utrecht.

Bekijk alle kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Iemand voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u met een volmacht iemand voor u laten stemmen.

Stem uitbrengen voor het referendum in een andere gemeente

Wilt u stemmen over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) in een andere gemeente dan waar u woont? Vraag dan een kiezerspas aan.

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 21 maart 2018 in het buitenland en wilt u toch stemmen? Kijk dan hoe u vanuit het buitenland kunt stemmen.

Informatie over het referendum

Locaties verkiezingsborden

Voor de verkiezingen en het raadgevend referendum zetten we door de hele stad verkiezingsborden neer.

Tellers gezocht

Vindt u het leuk om op woensdag 21 maart 2018 vanaf 20.45 uur helpen met het tellen van de stemmen? Dan kunt u zich aanmelden als teller.

We hebben genoeg aanmeldingen voor stembureauleden. Wilt u zich toch aanmelden? Dan plaatsen we u op een reservelijst. We nemen dan contact met u op als er een plek vrijkomt.

Meld u aan als teller, stembureaulid of (plaatsvervangend) voorzitter

Informatie voor politieke partijen

Wilt u meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht? Bekijk dan alle informatie voor politieke partijen.

Uitslagen eerdere verkiezingen in Utrecht

Benieuwd hoe Utrechters stemden bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen? Bekijk de rapporten met de uitslagen

Hulp en contact Verkiezingen

Telefoon

030 – 286 20 02

E-mail

verkiezingen@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht