Bestuur en organisatie Verkiezingen

Stembiljet met potlood

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook kunt u stemmen in een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet.

Stembureauleden en tellers gezocht

Vindt u het leuk om op woensdag 21 maart 2018 de hele dag op een stembureau te zitten? Dan kunt u zich aanmelden als stembureaulid of (plaatsvervangend) voorzitter. Wilt u vanaf 20.45 uur helpen met het tellen van de stemmen? Dan kunt u zich aanmelden als teller.

Meld u aan als teller, stembureaulid of (plaatsvervangend) voorzitter

Informatie voor politieke partijen

Wilt u meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen? Dan moet u de naam van uw politieke partij registreren.

Bekijk alle informatie voor politieke partijen

Stempassen

Uiterlijk 7 maart 2018 krijgt iedereen die kiesgerechtigd is een stempas thuisgestuurd voor de gemeenteraadsverkiezing en/of het referendum.

Wie mogen er stemmen

Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen moet u 18 jaar of ouder zijn. U moet op 5 februari 2018 (dag van kandidaatstelling) in de gemeente wonen waarvoor de verkiezing is. Het is niet nodig dat u de Nederlandse nationaliteit hebt om te mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland zijn, mogen ook stemmen.

Om te mogen stemmen bij een raadgevend referendum moet u wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook moet u 18 jaar of ouder zijn, en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Waar kunt u stemmen

Op 7 februari maken wij de locaties van de stembureaus bekend. U mag op elk stembureau in de gemeente Utrecht uw stem uitbrengen. Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. Maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.

Uitslagen eerdere verkiezingen in Utrecht

Benieuwd hoe Utrechters stemden bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen? Bekijk de rapporten met de uitslagen

Binnenkort meer informatie

Op deze website leest u binnenkort meer over:

  • Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht)
  • Stemmen in een andere gemeente
  • Stemmen vanuit het buitenland
  • Locaties verkiezingsborden

Hulp en contact Verkiezingen

Telefoon

030 – 286 20 02

E-mail

verkiezingen@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht