Contact Melding, klacht, bezwaar

Iets kapot? Vervuiling? Overlast?

U kunt een melding doen als er bijvoorbeeld op straat iets kapot is of bij overlast of vervuiling buiten. 

Doe een melding

Klacht over de gemeente

Bent u niet goed behandeld door iemand van de gemeente? Of krijgt u geen reactie van ons? Dan kunt u een klacht doorgeven.

Geef een klacht door

Een paar van onze afdelingen hebben hun eigen klachtenregeling:

Bent u niet tevreden met de manier waarop de gemeente uw klacht behandelt? Vraag dan hulp aan de Nationale ombudsman. Bij vragen over kinderrechten kan de Kinderombudsman u helpen.

Onleesbare brief gehad?

Hebt u van ons een brief, nieuwsbrief of wijkbericht gekregen met moeilijke woorden of onbegrijpelijke zinnen? Dat kan beter! Stuur uw brief als voorbeeld naar ons op.

Stuur uw brief op

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, stuur dan een bezwaar in.

Maak bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen een belastingaanslag, parkeerbon, waardebeschikking (WOZ-waarde) of aanslag grafrechten? Dat doet u via de Belastingsamenwerking gemeente en Hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

Neemt de gemeente te laat een besluit?

Neemt de gemeente te laat een beslissing over uw aanvraag of bezwaar? Dan hebt u misschien recht op een dwangsom.

Beveiligingslek of datalek melden

Meld het ons als u denkt dat u een (online) beveiligingslek of datalek hebt gevonden. Geef een beveiligingslek of datalek door.

Schade

Hebt u schade en denkt u dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is? U kunt dit de gemeente laten weten en een schadeclaim insturen.