Melding, klacht, bezwaar

Iets kapot? Vervuiling? Overlast?

Is er iets kapot op straat, ziet u vervuiling of merkt u overlast? Doe dan een melding. Meldingen gaan bijvoorbeeld over:

 • afval
 • vervuiling
 • groen
 • obstakels op de stoep of weg
 • kapotte lantaarnpalen
 • overlast
 • verkeer
 • wegwerkzaamheden
 • graffiti
 • woonfraude
 • bedrijven die zich niet aan milieuregels houden

U laat via een melding aan ons weten wat er aan de hand is en op welke plek dit is. Zo kunnen wij ermee aan de slag.

Doe een melding

Klacht over de gemeente

Bent u niet goed behandeld door iemand van de gemeente? Is uw melding niet goed afgehandeld, of krijgt u geen reactie van ons? Dan kunt u een klacht doorgeven.

Geef een klacht door

Een paar van onze afdelingen hebben hun eigen klachtenregeling:

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, stuur dan een bezwaar in.

Maak bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen een belastingaanslag, parkeerbon, waardebeschikking (WOZ-waarde) of aanslag grafrechten? Dat doet u via de Belastingsamenwerking gemeente en Hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

Bent u niet tevreden met de manier waarop de gemeente uw klacht behandelt? Vraag dan hulp aan de Nationale ombudsman. Bij vragen over kinderrechten kan de Kinderombudsman u helpen.

Onleesbare brief gehad?

Hebt u van ons een brief, nieuwsbrief of wijkbericht gekregen met moeilijke woorden of onbegrijpelijke zinnen?

Meld dit via Dat kan beter

Neemt de gemeente te laat een besluit?

Neemt de gemeente te laat een beslissing over uw aanvraag of bezwaar? Dan hebt u misschien recht op een dwangsom.

Beveiligingslek of datalek melden

Meld het ons als u denkt dat u een (online) beveiligingslek of datalek hebt gevonden. Geef een beveiligingslek of datalek door.

Schade

Hebt u schade en denkt u dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is? U kunt dit de gemeente laten weten en een schadeclaim insturen.