Utrecht wil autoverkeer begrenzen om leefbaarheid te verbeteren

Utrecht gaat de leefbaarheid van het noordwestelijk deel van de stad verbeteren door autoverkeer te beperken. Zo wil de gemeente een knip maken op de Catharijnesingel, waardoor deze niet meer gebruikt kan worden voor doorgaand verkeer. Verder moet de inrichting van het toekomstige Lombokplein (huidige Westplein) en de aanpak van de Westelijke Stadsboulevard tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug het aantal auto’s begrenzen. Ook het instellen van verkeerslichten op de route naar het Lombokplein moet hieraan bijdragen. Bewoners kunnen nog reageren op de voorstellen van het college, waarna de gemeenteraad beslist.

Met deze maatregelen kan de gemeente de leefbaarheid verbeteren en het autoverkeer beperken, zonder dat dit elders in de stad tot extra verkeersoverlast leidt. Hierdoor kan ook de Votulast-route (Kaatstraat-Kardinaal de Jongweg) verbeterd worden. Ook het al eerder geplande afslagverbod van de Oudenoord naar de Kaatstraat is onderdeel van de maatregelen. Daarnaast blijft de gemeente alternatieven voor de auto stimuleren.

Verkeersstudie
De leefbaarheid in het noordwestelijk deel van de stad staat al langer onder druk door te veel autoverkeer, terwijl het volgens de prognoses in de toekomst nog drukker wordt. Deze maatregelen zijn een vervolg op de verkeersstudie die de gemeente vorig jaar liet uitvoeren, mede vanwege de wens om de Westelijke Stadsboulevard, Amsterdamsestraatweg en het huidige Westplein te verbeteren. Afgelopen december kwamen hieruit drie scenario’s met maatregelen voor het beperken van het autoverkeer. Geen van de drie scenario’s bood een afdoende oplossing voor verbetering van de verkeerssituatie. Óf een scenario had te weinig effect, óf het leidde tot ongewenste verkeersstromen op andere plekken in de stad. Ook belanghebbenden hadden bedenkingen. Om die reden is voor dit nieuwe scenario gekozen.

De verkeersplannen voor het Lombokplein en Westelijke Stadsboulevard kunnen hiermee uitgevoerd worden. Voor de Amsterdamsestraatweg is nog meer onderzoek nodig, met name naar verbetering van verkeersveiligheid. Ook bekijkt de gemeente hoe hier de leefbaarheid, economische vitaliteit en sociale veiligheid kan worden verbeterd. Het aantal auto’s op de Amsterdamsestraatweg zal vanwege de maatregelen naar verwachting wel met 2000 auto’s per dag dalen, naar circa 9000 auto’s per dag. Dit aantal maakt het echter nog niet mogelijk om meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers. Dit laatste was een van de ambities voor de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg.

Reageren
Het voorstel voor de knip op de Catharijnesingel maakt onderdeel uit van het Mobiliteitsplan 2040. Belangstellenden kunnen naar verwachting na de zomer reageren op de voorstellen in het plan. Meer informatie hierover volgt nog.

Het uitgewerkte ontwerp voor de Westelijke Stadsboulevard wordt momenteel afgemaakt. Belangstellenden kunnen rond de zomer op het plan reageren. Voor het Lombokplein ligt sinds deze week t/m zondag 5 juli het functioneel ontwerp en Programma van Eisen ter inzage. Belangstellenden kunnen hier in deze periode op reageren, waarna het zal worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Meer informatie is te vinden op de webpagina Verkeersonderzoek noordwest, de webpagina Westelijke Stadsboulevard en de webpagina Lombokplein.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht