Verkeersprojecten Westelijke Stadsboulevard

Westelijke Stadsboulevard

De gemeenteraad is 21 december 2017 akkoord gegaan met het conceptplan voor de Westelijke Stadsboulevard.

Verkeerstellingen 2018

Van donderdag 4 oktober tot vrijdag 2 november 2018 voeren we een verkeersonderzoek uit langs de Westelijke Stadsboulevard. Zo willen we een beeld krijgen van hoeveel en wat voor soort verkeer er rijdt. Het onderzoek bestaat uit:

  • Visuele verkeerstellingen op dinsdag 9 oktober en donderdag 11 oktober. Dit is een methode waarbij mensen (waarnemers) het verkeer tellen.
  • Elektronische verkeerstellingen van 4 oktober tot vrijdag 2 november. Dit gaat via rubberen slangen (telslangen) die op de weg liggen. Op 4 oktober worden deze telslangen neergelegd.

We beperken de overlast voor bewoners en verkeer zoveel mogelijk. We vragen u de waarnemers niet te storen tijdens hun werkzaamheden.

Wat is de Westelijke Stadsboulevard?

De wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug richten we in als stadsboulevard. Het gaat om de wegen vanaf de Pijperlaan tot aan de Marnixbrug. Dat zijn de: Pijperlaan, Joseph Haydnlaan, Lessinglaan, Spinozaweg, Vleutenseweg-westzijde, Thomas à Kempisplantsoen, Cartesiusweg, St.-Josephlaan en de Marnixlaan tot aan de Marnixbrug. Samen vormen deze wegen de Westelijke Stadsboulevard. Een stadsboulevard is een veilige weg met groen en bomen waar je makkelijk en snel kunt oversteken.

Bekijk een luchtfoto van Westelijke Stadsboulevard (pdf, 819kB) 

Belangrijke voorwaarden voor het ontwerp

Er gaan straks minder auto’s rijden op de Westelijke Stadsboulevard: 5-10% minder autoverkeer in de avondspits. Dat regelen we op 3 manieren:

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad is op 21 december 2017 akkoord gegaan met het plan voor de Westelijke Stadsboulevard. De raad koos binnen het plan voor variant 1 van de Majellaknoop.

Wat ging vooraf aan dit besluit?

In mei en juni 2017 kon iedereen reageren op het conceptplan voor de Westelijke Stadsboulevard en de stukken die daarbij horen. Door sommige reacties hebben we het conceptplan aangepast. Alle reacties hebben we beantwoord in de reactienota.
Bekijk de reactienota (pdf, 3,9 MB)

Op 7 november 2017 besprak het college van B en W het ontwerp en de reacties. Daarna heeft het college het ontwerp aan de gemeenteraad voorgelegd.
Bekijk de vergaderstukken en data

Hoe gaan we nu verder?

In 2018 doorlopen we verschillende procedures. Het regelen van de nodige vergunningen valt daar bijvoorbeeld onder. Daarna maken we het inrichtingsontwerp af. Ook zijn bestemmingsplanprocedures op een aantal plekken nodig. In 2018 beginnen we met de voorbereidingen op de uitvoering. De exacte planning per straat is nog niet bekend.

Graafwerkzaamheden 2018

21-02-2018 | Voor de uitwerking van het plan zijn metingen en onderzoek nodig in de ondergrond. Voor dit onderzoek moeten we proefsleuven graven en glasvezelkabels aanleggen. Dit doen we de komende maanden. We beperken de overlast voor bewoners en verkeer zoveel mogelijk.

Mobiliteitsplan

De nieuwe inrichting van verbindingswegen in de stad tot stadsboulevards hoort bij het beleid van de gemeente. We willen de stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar houden. Lees daar meer over in het mobiliteitsplan ‘Slimme routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen

Online nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het project? Meld u aan voor onze online nieuwsbrief.

Aanmelden

Hulp en contact