VerkeersprojectenWestelijke Stadsboulevard

Westelijke Stadsboulevard

Het concept-ontwerp van de Westelijke Stadsboulevard is klaar. U kunt daarop reageren tot en met 10 juli. Op 20 en 21 juni zijn er inloopbijeenkomsten van 17.00 tot 21.00 uur. U kunt dan het ontwerp en onderzoeken bekijken en vragen stellen.

  • 20 juni in het Geuzenkwartier, Laan van Chartroise 166
  • 21 juni in Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12

Bekijk het concept-ontwerp van de Westelijke Stadsboulevard (pdf, 13,5 MB)

Reageren

U kunt reageren op het ontwerp tot en met 10 juli 2017. Dat kan op 3 manieren.

  1. Via het reactieformulier
  2. Via een e-mail naar: westelijkestadsboulevard@utrecht.nl.
    Zet daarbij uw naam en huisadres.
  3. Via een brief naar: Gemeente Utrecht, College van burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.
    Zet dan bij het onderwerp: Westelijke Stadsboulevard.
Gebied Westelijke Stadsboulevard van boven naar beneden: Einsteindreef, Marnixlaan, Cartesiusweg, Thomas a Kempisweg, Spinozaweg, Kessinglaan, Joseph Haydenlaan, Pijperlaan

Wat is de Westelijke Stadsboulevard?

De wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug richten we in als stadsboulevard. Het gaat om de wegen vanaf de Pijperlaan tot aan de Marnixbrug. Dat zijn de: Joseph Haydnlaan, Lessinglaan, Spinozaweg, Thomas à Kempisweg, Cartesiusweg, St.-Josephlaan en Marnixlaan, samen de Westelijke Stadsboulevard. Een stadsboulevard is een veilige weg met groen en bomen waar je makkelijk en snel kunt oversteken.

Belangrijke voorwaarden voor het ontwerp

Er gaan straks minder auto’s rijden op de Westelijke Stadsboulevard: 5-10% minder autoverkeer in de avondspits. Dat regelen we op 3 manieren:

Vervolg

Nadat we reacties hebben verwerkt bespreekt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp. Na de zomer stelt de gemeenteraad het ontwerp vast. In 2017-2018 doorlopen we verschillende procedures. Het regelen van de nodige vergunningen valt daar bijvoorbeeld onder. Daarna maken we het inrichtingsontwerp af. Ook zijn bestemmingsplanprocedures op een aantal plekken nodig. In 2018 beginnen we met de voorbereidingen op de uitvoering. De aanbesteding hoort daar bij. De uitvoering staat gepland voor 2018-2019. De exacte planning per straat is nog niet bekend.

De nieuwe inrichting van verbindingswegen in de stad tot stadsboulevards hoort bij het beleid van de gemeente. We willen de stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar houden. Lees daar meer over in het mobiliteitsplan ‘Slimme routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen

Online nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het project? Meld u aan voor onze online nieuwsbrief via
westelijkestadsboulevard@utrecht.nl.

Hulp en contact

Uw mening