Verkeersprojecten Westelijke Stadsboulevard

Westelijke Stadsboulevard

De gemeenteraad is 21 december 2017 akkoord gegaan met het conceptplan voor de Westelijke Stadsboulevard.

Win een fiets

Pakt u uit gewoonte eigenlijk altijd de auto? Of bent u de sportieve fietser die zelfs met regen, hagel of sneeuw op de fiets stapt? Ontdek wat voor type reiziger u bent met deze test. Met het invullen van de test kunt u een fiets winnen. De test is de eerste stap in de mobiliteitsaanpak van de Westelijke Stadsboulevard. In de volgende stap willen we bewoners stimuleren om anders of op andere tijdstippen te reizen door ze alternatieven op maat aan te bieden.

Werkzaamheden aan de Marnixbrug

De Marnixbrug wordt grondig gerenoveerd. De werkzaamheden beginnen op 29 oktober en duren ongeveer een jaar. voor de werkzaamheden is ruimte nodig, daarom maken we de middenstrook vrij. Per rijrijrichting is er daarom één rijstrook voor auto’s beschikbaar tussen de Van Egmondkade en de Brailledreef.

De verkeerslichten op de kruisingen in dit gebied worden anders ingesteld. Hierdoor kan ook verkeershinder ontstaan in de omliggende straten. Hoewel de Marnixbrug bij de werkzaamheden teruggaat van 2x2 naar 2x1 rijstroken, is deze situatie niet te vergelijken met de definitieve situatie van het plan voor de Westelijke Stadsboulevard. In de definitieve situatie zal van verkeershinder geen sprake zijn.

Wat is de Westelijke Stadsboulevard?

De wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug richten we in als stadsboulevard. Het gaat om de wegen vanaf de Pijperlaan tot aan de Marnixbrug. Dat zijn de: Pijperlaan, Joseph Haydnlaan, Lessinglaan, Spinozaweg, Vleutenseweg-westzijde, Thomas à Kempisplantsoen, Cartesiusweg, St.-Josephlaan en de Marnixlaan tot aan de Marnixbrug. Samen vormen deze wegen de Westelijke Stadsboulevard. Een stadsboulevard is een veilige weg met groen en bomen waar je makkelijk en snel kunt oversteken.

Bekijk een luchtfoto van Westelijke Stadsboulevard (pdf, 819kB) 

Belangrijke voorwaarden voor het ontwerp

Er gaan straks minder auto’s rijden op de Westelijke Stadsboulevard: 5-10% minder autoverkeer in de avondspits. Dat regelen we op 3 manieren:

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad is op 21 december 2017 akkoord gegaan met het plan voor de Westelijke Stadsboulevard. De raad koos binnen het plan voor variant 1 van de Majellaknoop.

Wat ging vooraf aan dit besluit?

In mei en juni 2017 kon iedereen reageren op het conceptplan voor de Westelijke Stadsboulevard en de stukken die daarbij horen. Door sommige reacties hebben we het conceptplan aangepast. Alle reacties hebben we beantwoord in de reactienota.
Bekijk de reactienota (pdf, 3,9 MB)

Op 7 november 2017 besprak het college van B en W het ontwerp en de reacties. Daarna heeft het college het ontwerp aan de gemeenteraad voorgelegd.
Bekijk de vergaderstukken en data

Hoe gaan we nu verder?

In 2018 doorlopen we verschillende procedures. Het regelen van de nodige vergunningen valt daar bijvoorbeeld onder. Daarna maken we het inrichtingsontwerp af. Ook zijn bestemmingsplanprocedures op een aantal plekken nodig. In 2018 beginnen we met de voorbereidingen op de uitvoering. De exacte planning per straat is nog niet bekend.

Graafwerkzaamheden 2018

21-02-2018 | Voor de uitwerking van het plan zijn metingen en onderzoek nodig in de ondergrond. Voor dit onderzoek moeten we proefsleuven graven en glasvezelkabels aanleggen. Dit doen we de komende maanden. We beperken de overlast voor bewoners en verkeer zoveel mogelijk.

Mobiliteitsplan

De nieuwe inrichting van verbindingswegen in de stad tot stadsboulevards hoort bij het beleid van de gemeente. We willen de stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar houden. Lees daar meer over in het mobiliteitsplan ‘Slimme routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen

Online nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het project? Meld u aan voor onze online nieuwsbrief.

Aanmelden

Hulp en contact