Nieuws - Pagina 4 van 6

Nieuwe tweejarige subsidieregeling voor talentvolle kunstenaars, en nieuwe culturele initiatieven

Een nieuwe tweejarige subsidieregeling biedt talentvolle kunstenaars en nieuwe culturele initiatieven meer mogelijkheden voor groei, continuïteit en…

Gemeente Utrecht start onderzoek naar budgethouders in zaak Dolia

De gemeente start een bestuursrechtelijk onderzoek naar de rol van 47 mensen die in het afgelopen jaar een persoonsgebonden budget (PGB) hebben…

Tentoonstelling ‘Buiten gewone Mensen’ in het Stadskantoor

De Utrechtse schrijver Doeke Fennema en fotograaf Willem Wiersma volgden een jaar lang de ruim twintig verslaafde ex-dakloze bewoners van De…

Meer zekerheid over huisvesting voedselbanken

De gemeente geeft de voedselbanken in de stad meer zekerheid over huisvesting. De voedselbank in Rivierenwijk is inmiddels verhuisd naar de Nieuwe…

Vernieuwende woonprojecten voor Utrechtse ouderen

De gemeente Utrecht gaat aan de slag met verschillende mogelijkheden om vernieuwende woonprojecten voor ouderen te realiseren. Ook moet informatie…

Doe mee aan prijsvraag 30 km-wegen

Utrecht wil de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Veel wegen gaan de komende jaren op de…

Gratis lesaanbod over geld voor alle Utrechtse leerlingen

Alle Utrechtse scholen kunnen hun leerlingen volgend jaar gratis lesgeven over geld. Dankzij een bijzondere samenwerking tussen a.s.r., de Volksbank,…

Forse investering in ov en wonen regio Utrecht

Het Rijk, provincie Utrecht, gemeente Utrecht en vijftien omliggende gemeenten verkennen drie maatregelen voor het openbaar vervoer die de…

Actieprogramma 'Samen stad maken op de Utrechtse manier' aangenomen door gemeenteraad

De Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met het actieprogramma 'Samen stad maken op de Utrechtse manier'. Hierin staan acties om meer inspraak te…

Afslagverbod van Oudenoord naar Kaatstraat

Utrecht gaat de kruising van de Oudenoord en de Kaatstraat opnieuw inrichten om de route veiliger en aantrekkelijker te maken. Hierdoor is het voor…

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

 

Uw mening