Duurzaam ondernemen Wettelijke verplichtingen duurzaam ondernemen

Naast de maatregelen die u al neemt om uw bedrijf of instelling duurzamer te maken, moet u in een aantal gevallen ook aan wettelijke verplichtingen voldoen. De gemeente controleert u hieraan voldoet.

Hieronder staan de belangrijkste wettelijke verplichtingen (klik op uw situatie).

 • Vanuit de Wet Milieubeheer moet u alle energiebesparende maatregelen nemen die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. Per sector is er een erkende maatregelenlijst. De gemeente controleert hier regelmatig op.
   
 • Een belangrijke erkende maatregel is het energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). Dit is nodig in:
  • Gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen
  • Kantoren
  • Onderwijsinstellingen
  • Sport en recreatie panden
  • Hotels en restaurants
  • Detailhandel
    
 • Ook geldt een informatieplicht: vanaf 1 juli 2019 moet u elke 4 jaar melden welke erkende maatregelen u hebt genomen.

In dit geval staan de energiebesparende maatregelen in uw milieuvergunning. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) kan u hierover meer vertellen.

De Europese richtlijn Energie Efficiency Directive (EED) verplicht alle grote ondernemingen om elke 4 jaar een energie-audit uit te voeren. Dit heeft als doel om:

 • het energieverbruik in kaart te brengen
 • mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te inventariseren en te kwantificeren.

Het auditrapport moet u ter beoordeling indienen bij De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een goedgekeurde audit wordt doorgestuurd naar de gemeente. De RVO kan u helpen bij de opzet van de energie-audit.

Elk bestaand kantoor groter dan 100 m2 moet per 1 januari 2023 minimaal het energielabel C hebben. Dit geldt niet voor monumenten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan u verder informeren over het energielabel.

Hulp en contact Duurzaam ondernemen

Telefoon

14 030

E-mail

duurzaamvastgoed@utrecht.nl