Wettelijke verplichtingen duurzaam ondernemen

Naast de maatregelen die u al neemt om uw bedrijf of instelling duurzamer te maken, moet u in een aantal gevallen ook aan wettelijke verplichtingen voldoen. De gemeente controleert of u hieraan voldoet.

Hieronder staan de belangrijkste wettelijke verplichtingen (bekijk uw situatie).

Verminderen uitstoot woon-werkverkeer

Heeft uw organisatie 100 of meer medewerkers? Dan bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht het woon-werkverkeer van uw medewerkers te melden bij de overheid. Hebt u hulp of advies nodig over verminderen van uitstoot van woon-werkverkeer? Goedopweg helpt kosteloos met het in kaart brengen van het woon-werkverkeer en met het verminderen van uw uitstoot.

Uw bedrijf of instelling heeft een jaarverbruik vanaf 50.000 kWh (elektriciteit), 870 GJ (stadsverwarming) of 25.000 m3 (gas)

 • Vanuit de Wet Milieubeheer moet u alle energiebesparende maatregelen nemen die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. Per sector is er een erkende maatregelenlijst. De gemeente controleert hier regelmatig op.
 • Een belangrijke erkende maatregel is het energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). Dit is nodig in:
  • Gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen
  • Kantoren
  • Onderwijsinstellingen
  • Sport en recreatie panden
  • Hotels en restaurants
  • Detailhandel
 • Ook geldt een informatieplicht: vanaf 1 juli 2019 moet u elke 4 jaar melden welke erkende maatregelen u hebt genomen.

Uw bedrijf heeft een milieuvergunning (categorie C)

In dit geval staan de energiebesparende maatregelen in uw milieuvergunning. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) kan u hierover meer vertellen.

Uw (moeder)bedrijf of het concern van uw instelling heeft meer dan 250 fte in dienst

De Europese richtlijn Energie Efficiency Directive (EED) verplicht alle grote ondernemingen om elke 4 jaar een energie-audit uit te voeren. Dit heeft als doel om:

 • het energieverbruik in kaart te brengen
 • mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te inventariseren en te kwantificeren.

Het auditrapport moet u ter beoordeling indienen bij De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een goedgekeurde audit wordt doorgestuurd naar de gemeente. De RVO kan u helpen bij de opzet van de energie-audit.

Uw bedrijf of instelling heeft een kantoor groter dan 100 m2

Elk bestaand kantoor groter dan 100 m2 moet per 1 januari 2023 minimaal het energielabel C hebben. Dit geldt niet voor monumenten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan u verder informeren over het energielabel.

Hulp en contact Duurzaam ondernemen