Informatie voor bouwprofessionals

Hebt u (grote) bouwplannen? Kijk dan met welke regels, afspraken en vergunningen u te maken kunt hebben. Of neem contact met ons op.

Wilt u een locatie (her)ontwikkelen, bijvoorbeeld een kantoor verbouwen tot appartementen? Dan kunt u contact opnemen met de ruimtelijk regisseur.

Hebt u kleine of minder ingewikkelde plannen, bekijk dan de informatie over bouwen en verbouwen.

Stappenplan voor bouwprojecten: Utrechts planproces

Bij ingewikkeldere plannen gebruiken we het Utrechts planproces (UPP). Een plan kan bijvoorbeeld ingewikkelder zijn omdat het niet in het bestemmingsplan past, financieel risicovol is of maatschappelijk gevoelig ligt. Het UPP is een soort stappenplan. Hierin staat onder andere welke bestuurlijke stappen er nodig zijn, en op welke manier er inspraak is.

Omgevingsplan

Kijk of uw plan past binnen het omgevingsplan.

Past uw plan niet in het omgevingsplan? Dat hoeft geen probleem te zijn. Kijk wat u kunt doen als uw plan niet in het omgevingsplan past.

Omgevingswet

Er zijn veel wetten en regels over onze leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet worden al die wetten en regels samengevoegd in 1 wet. Dit moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden.

Milieueffectrapportage

Hebt u een milieueffectrapportage (MER) nodig voor uw bouwproject? Dan kunt u een MER‑beoordeling aanvragen.

Voor een groot aantal projecten moet de gemeente een MER-beoordeling uitvoeren. Bijvoorbeeld bij de bouw van woningen, kantoren, parkeerplaatsen, winkels, bedrijven en parken.

Duurzaam bouwen en ontwikkelen

Utrecht wil een klimaatneutrale stad zijn. Bekijk de hulpmiddelen voor duurzaam bouwen en ontwikkelen.

Toegankelijk bouwen

De gemeente gebruikt de Utrecht Standaard Toegankelijk om te zorgen dat onze gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn. Bezoekers kunnen dan zelfstandig doen waar het gebouw voor bedoeld is. We vragen ook aan andere partijen om deze uitgangspunten te gebruiken.

Er zijn nieuwe wettelijke eisen voor toegankelijkheid van publieke gebouwen (vanaf 1 juli 2021) en van nieuwbouwwoningen (vanaf 1 januari 2022).

Openbare ruimte inrichten en beheren

We willen de samenhang zo veel mogelijk versterken in het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van alle grote en kleine veranderingen in de openbare ruimte. Daarom toetsen we elke verandering op beheer, inrichting, gebruik (BInG).

Grondprijzen en grond bouwklaar maken

Informatie over grondprijzen en het bouwklaar maken van grond vindt u op de pagina Bodem en bouwgrond.

Gegevens gebouw of stuk grond opvragen

Kijk hoe u gegevens van een gebouw of een stuk grond kunt opvragen.

Gebruik woonruimte veranderen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor het veranderen van het gebruik van een woning naar bijvoorbeeld een bedrijf? Lees dan meer over het gebruik van een woonruimte wijzigen.

Vergunning voor werkzaamheden

Wilt u als aannemer werkzaamheden uitvoeren in een gebied, zoals een weg aanleggen of een sloot graven of dempen? Dan hebt u een omgevingsvergunning werkzaamheden nodig (vroeger heette dat een aanlegvergunning).

Aansluiting riolering

Een aansluiting maken op de openbare riolering? Volg dan het besluit bouwwerken leefomgeving en/of de omgevingsvergunning en vraag 1 of meerdere aansluitingen aan.

Zie ook informatie en voorwaarden rioolaansluiting.

Overlast voorkomen

Gaat u (ver)bouwen als aannemer, architect of projectontwikkelaar? In de Toolbox bouwhinder staat hoe u zorgt voor zo min mogelijk overlast voor omwonenden.

Werktijdenontheffing

Wilt u als aannemer buiten normale werktijden werkzaamheden uitvoeren? Vraag dan een werktijdenontheffing aan.

Brandveilig gebruik

Gebruikt u een gebouw om veel mensen samen te laten komen? Dan moet u misschien een melding doen voor brandveilig gebruik.

Informatie voor kwaliteitsborgers over bijzondere lokale omstandigheden

Bent u kwaliteitsborger? Voor het controleren van de bouwkwaliteit van een bouwwerk moet u rekening houden met bijzondere lokale omstandigheden. Die gaan bijvoorbeeld over bodem, windbelasting, slagschaduw of geluidswering. De toezichthouder kan u informeren welke bijzondere lokale omstandigheden er zijn. Stuur daarvoor een e-mail naar klantcontactcentrum@utrecht.nl of bel naar 14 030. Geef aan om welk adres het gaat.

Contact met de ruimtelijk regisseur

Wilt u een locatie (her)ontwikkelen, bijvoorbeeld een kantoor verbouwen tot appartementen? Dan kunt u contact opnemen met de ruimtelijk regisseur van een gebied.

De ruimtelijk regisseurs begeleiden projecten van initiatief tot uitvoering. U kunt hen bereiken via de volgende e-mailadressen:

U kunt de ruimtelijk regisseur ook bereiken via telefoonnummer 14 030.

Deze e-mailadressen zijn niet bedoeld om uw diensten aan te bieden of enquêtes te versturen.

Hulp en contact Ruimtelijk regisseur

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur