Beleidsregel Drempelbedragen bij aanbesteden

De beleidsregel Drempelbedragen bij aanbesteden is vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders.

Met het vaststellen is rekening gehouden met:

Artikel 1 Drempelbedragen Werken en Concessieverlening, Leveringen en Diensten

Soort opdracht

Aangewezen procedure

Drempelbedragen
Werken en concessieverlening

Drempelbedragen
Levering en Diensten

Enkelvoudige aanbesteding (1 offerte)tot € 150.000tot € 70.000
Meervoudige aanbesteding (3 tot 5 offertes)vanaf € 150.000 tot € 1.500.000vanaf € 70.000 tot EU – drempel leveringen en diensten
Nationale aanbesteding (publicatie)vanaf € 1.500.000 tot EU- drempel werkenmogelijk vanaf € 150.000 tot EU – drempel leveringen en diensten
Europese aanbesteding (publicatie)vanaf EU- drempel werkenvanaf EU- drempel leveringen en diensten

Bij grensoverschrijdend belang kan de gemeente een andere procedure volgen met een passende mate van openbaarheid.

Artikel 2 Overige drempelbedragen

Voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) gebruikt de gemeente bedragen als opgenomen in de aanbestedingswetgeving.

Artikel 3 Uitzondering: Inhuur personeel

Voor het inhuren van personeel gebruiken we geen drempelbedragen. Voor inhuur gebruiken wij als uitgangspunt het marktplein inhuur van de gemeente Utrecht, of (Europees) aanbestede raamcontracten.

Hulp en contact Inkopen en aanbesteden

Postadres

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven, Financiën, Inkoop en Juridische zaken
Postbus 10080
3505 AB Utrecht