Inkopen en aanbesteden Veelgestelde vragen inkopen en aanbesteden

Wat is het verschil tussen een openbare en een niet-openbare aanbesteding?

Wat is het verschil tussen selectie- en gunningscriteria?

Informatie over selectie- en gunningscriteria kunt u vinden op:

https://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopopdracht

Wat is het verschil tussen laagste prijs en economisch meest voordelige inschrijving?

Mijn onderneming voldoet niet aan de minimumeisen. Kan ik nu niet inschrijven op deze aanbesteding?

U kunt in ieder geval niet zelfstandig inschrijven. Wel kunt u in zo'n geval samenwerkingspartners zoeken. Het is toegestaan om samen met anderen een inschrijving te doen op een aanbesteding. Deze samenwerking kan de vorm hebben van een combinatie of van onderaanneming. In de offerteaanvraag van een aanbesteding staat beschreven aan welke eisen voldaan moet worden, en wat de gevolgen zijn van gezamenlijk inschrijven.

Koopt de gemeente Utrecht duurzaam in?

Utrecht koopt steeds duurzamer in. Van speeltoestellen en groen, tot stoeptegels en bedrijfskleding voor onze medewerkers. Naast de prijs van producten en diensten is er ook aandacht voor sociale aspecten en de effecten op het milieu. Als er veel maatschappelijke winst te behalen valt, weegt duurzaamheid zwaar mee bij het toewijzen van opdrachten. De gemeente daagt de markt uit om slimme en vernieuwende oplossingen te bieden die bijdragen aan een duurzame stad.

Wat doet de gemeente Utrecht aan Social return?

Social Return is, net als duurzaam inkopen, een aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Social Return heeft als doel om ervoor te zorgen, dat een investering die de gemeente doet, naast het ‘gewone' rendement, ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Dit gebeurt door o.a. (leer)werkplekken en stageplekken te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit hoeft niet in de aanbestede opdracht. Invulling van social return kan ook door een lokaal initiatief te steunen met kennis, hulp of support of door het uitvoeren van ene maatschappelijke activiteit. Op www.utrecht.nl/socialreturn vindt u meer informatie.

Ik ben een expert op mijn vakgebied en wil mijzelf tijdelijk verhuren aan de gemeente Utrecht.

Voor het inhuren van tijdelijk personeel maakt de gemeente Utrecht gebruik van Marktplein Inhuur.

 

Hulp en contact Inkopen en aanbesteden

Telefoon

14 030

E-mail
inkoop@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven, Concerninkoop
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Uw mening