Inkopen en aanbesteden Inkoopplanning

Bekijk onze inkoopplanning op onderwerp en type aanbesteding.

Datum update: 5 juli 2022.

Inkoopplanning 2e kwartaal 2022
KenmerkOnderwerpTypePublicatie
2022-IPM-009 Ondersteuning innovatie Common Ground   Europees2022-Q3
2022-FH-004AV middelenEuropees2023-Q2
2022-FH-006 Bewegwijzering (binnen)     Europees2022-Q4
2022-FH-008 Kantoorartikelen, papier en drukwerk    Europees    2023-Q2
2022-FH-009Platform voor onderzoek naar werkstijlen en beleving    Meervoudig onderhands  2022-Q3
2022-HRM-003 Risico-analyse intergriteit voor profiel 'sterk verhoogd risico'    Meervoudig onderhands  2022-Q3
2022-HRM-005Tweede spoortrajecten    Europees    2023-Q2
2024-OOR-400Herinrichting Ledig Erf  Europees    2024-Q2
2023-OOR-306Doorfietsroute Utrecht-Amersfoort    Europees   2023-Q3
023-OOR-305Integrale aanpak Vondellaan  Meervoudig onderhands   2023-Q3
2023-OOR-304Herinrichting Amsterdamsestraatweg  Europees    2023-Q1
2023-OOR-302Herinrichting Donaudreef  Meervoudig onderhands  2023-Q2
2023-OOR-301Herinrichting Maliebaan    Nationaal  2023-Q4
2023-OOR-300 Herinrichting Weerdsingel    Meervoudig onderhands  2023-Q4
2022-OOR-226Waterpartij Bernadottelaan  Meervoudig onderhands  2022-Q4
2022-OOR-225Impactanalyse 30 km op OV en Nood- en Hulpdiensten in Utrecht    Meervoudig onderhands  2022-Q3
2022-OOR-224MER Overvecht Centrum  Meervoudig onderhands  2022-Q3
2022-OOR-223Periodieke verkeersmetingen  Europees   2022-Q3
2022-OOR-220Westelijke Stadsboulevard deelgebied 4  Europees    2022-Q4
2022-OOR-214Evaluatie Mvi & Circulair inkopen  Meervoudig onderhands    2022-Q3
2022-OOR-209 Verkeersveiligheid maaltijdbezorgers    Meervoudig onderhands   2022-Q3
2022-OOR-207Europalaan Noord    Europees   2022-Q3
2021-OOR-143Integraal mobiliteitsonderzoek Overvecht    Europees of inhuur Marktplein  2022-Q4
2021-OOR-139Oversteekplaats Sweder van Zuylenweg     Meervoudig onderhands    2022-Q3
2021-OOR-138Verkeersmodel VRU 4.0    Europees    2022-Q3
2021-OOR-128Rotsoord Fase 2B    Meervoudig onderhands    2022-Q4
2022-SPEC-001 Assessments BOA's    Meervoudig onderhands   2022-Q3
2022-SPEC-002A0 Reclame - concessieovereenkomst    Europees    2022-Q3
2022-SB-059Monitoren Peilbuizen Werven    Meervoudig onderhands  2022-Q3
2022-SB-058  Inzamelvoertuigen 3,5 ton per as  Europees    2022-Q3
2022-SB-057  Inzamelvoertuigen groot materieel    Europees    2022-Q3
2022-SB-055Vervangen 22 traditionele armaturen voor led  Atletiekbaan Maarschalkerweerd    Meervoudig onderhands 2022-Q3
2022-SB-054Deel renovatie veld 16 sportpark Overvecht  Meervoudig onderhands    2022-Q3
2022-SB-053 Extra drainage veld 1 sportpark de Dreef    Meervoudig onderhands  2022-Q3
2022-SB-051Onderhoud aan Ring van Zocher op begraafplaats Soestbergen te Utrecht  Meervoudig onderhands    2022-Q3
2022-SB-050 Reiniging en inspectie vrij verval rioleringen    Europees    2022-Q4
2022-SB-049  Ritregistratiesysteem    Meervoudig onderhands    2022-Q3
2022-SB-048Beheer en onderhoud watersystemen en waterpartijen    Nationaal    2022-Q4
2022-SB-047Schoonmaak locaties Vastgoedexploitaties (MFA/Welzijn/FST)    Europees    2023-Q2
2022-SB-045Den Hommel Peuter- en kleuterhoek    Meervoudig onderhands   2022-Q3
2022-SB-044Programma doelen overig water Utrecht      Meervoudig onderhands  2022-Q2
2022-SB-040Afvalbakken openbare ruimte    Europees    2022-Q3
2022-SB-039Persafvalbakken openbare ruimte    Europees   2022-Q3
2022-SB-033Aanleg en beheer groenvoorzieningen    Europees    2022-Q3
2022-SB-030Tijdelijke sanitaire voorzieningen    Meervoudig onderhands  2022-Q4
2022-SB-027 Leveren, plaatsen, reparatie en onderhoud hekwerken  Europees    2022-Q4
2022-SB-025Ombouwen schepen naar emissieloos  Europees    2022-Q3
2022-SB-023Herstel opgebroken elementenverhardingen  Europees    2022-Q4
2022-SB-021Zandbakken en valondergronden reiniging    Europees    2023-Q1
2022-SB-020 Levering betonnen putten en rioolbuizen  Europees   2023-Q1
2022-SB-019Levering bestelauto’s     Europees    2023-Q2
2022-SB-014Pilot BIM gebruiken bij herstel gemaal     Meervoudig onderhands   2022-Q2
2022-SB-013Leveren glasinzamelvoertuigen    Europees   2022-Q1
2022-SB-012Plaatsen van tijdelijke toiletten op markten    Meervoudig onderhands    2022-Q4
2022-SB-008Monostromen afval    Europees   2023-Q2
2022-SB-007Levering van Mini- en rolcontainers incl. onderdelen  Europees   2022-Q4
2022-SB-006Leveren achterladers voor afvalinzameling    Europees2022-Q3
2022-SB-005Verwerking matrassen    Europees   2023-Q1
2022-SB-004Inspecties civiele constructies    Europees    2022-Q2
2022-SB-003Levering koudasfalt producten (herstellen/vullen gaatjes)    Meervoudig onderhands   2023-Q1
2022-SB-002  Handgereedschappen en elektrisch gereedschap    Europees    2022-Q3
2021-SB-098 Onderhoud straatwertk    Europees    2022-Q3
2021-SB-080 Virtuele BIM werkplekken     Europees   2022-Q3
2021-SB-056  Energiemonitoring    Europees    2022-Q1
2022-VG-01

Digitaal Kind Dossier      

Europees2022-Q3

Aan deze inkoopplanning kunt u geen rechten ontlenen. Twijfelt u aan de juistheid of de volledigheid van de inhoud van deze inkoopplanning? Neem dan contact met ons op.

Hulp en contact Inkopen en aanbesteden

Postadres

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven, Financiën, Inkoop en Juridische zaken
Postbus 10080
3505 AB Utrecht