Hulp bij invullen social return

U kunt op veel manieren uw social return invullen. Op deze pagina vindt u organisaties en initiatieven in Utrecht en omgeving waarmee u kunt samenwerken. Neem contact met hen op en bespreek de mogelijkheden. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt.

Banen, stages en leerwerkplekken

Algemeen

Bouw, Techniek, Energie en Circulair

 • Beroepentuin Utrecht
  In dit initiatief maken werkzoekenden kennis met verschillende beroepen in bouw, techniek en energie en krijgen ze begeleiding naar betaald werk. U kunt social return invullen door kennis, materialen of medewerkers in te zetten.
 • Bouw is Wouw project Utrecht
  Dit project helpt leerlingen en werkzoekenden aan leerwerkplekken in de bouw. U kunt social return invullen met deze leerwerkplekken.
 • Bouwmensen
  Bouwmensen biedt samen met ROC’s mbo-opleidingen in de bouw. U kunt social return invullen door deze mbo-studenten een leerwerkplek of een baan te bieden.
 • Ontdekhal Overvecht
  In de Ontdekhal ontdekken kinderen en jongeren hun talenten in creativiteit, techniek en innovatie. U kunt met uw kennis, materialen en medewerkers helpen bij het techniekonderwijs in de Ontdekhal.
 • Sterk Techniek Onderwijs regio Utrecht
  In dit project werken 6 vmbo-scholen samen met technische bedrijven en opleidingen aan beter technisch onderwijs in de regio. U kunt social return invullen door deze leerlingen stage- of leerwerkplekken te bieden.
 • SPG Midden NL
  SPG biedt opleidingen en leerwerkplekken in de wegenbouw. Als opdrachtnemer kunt u leerwerkplekken aanbieden.

Zorg en welzijn

 • Ik Zorg Shop
  Werkzoekenden kunnen hier binnenlopen voor informatie, inspiratie en misschien wel een baan in zorg en welzijn. Ook zorgprofessionals, onderwijsinstellingen, loopbaancoaches, UWV, gemeenten en recruiters kunnen elkaar hier ontmoeten. Om samen tot creatieve oplossingen te komen voor de stijgende vraag naar personeel in de zorg. U kunt social return invullen met het lidmaatschap van de Ik Zorg Shop.  
 • Opleiding Vakschool Zorgwacht
  Leerwerktraject van 1 jaar tot ‘helpende zorg en welzijn, mbo 2’. Na 4 maanden gaat de kandidaat stage lopen. U kunt hier stageplaatsen of werkplekken bieden aan kandidaten uit dit opleidingstraject.

ICT en digitale vaardigheden

 • U-Tech Community
  In dit netwerk werken bedrijfsleven, overheid en opleiders samen om het tekort aan ICT’ers op de arbeidsmarkt aan te pakken. U kunt social return invullen als deelnemer in het netwerk.
 • MKB Werkplaats
  Bij de MKB Werkplaats helpen mbo-studenten bedrijven bij digitale vraagstukken. Door mee te doen als bedrijf kunt u social return invullen. 

Inkopen bij sociale bedrijven

Bij een sociaal bedrijf staat het maatschappelijk doel centraal. Voor social return zijn dat de volgende doelen.  

 • Mensen helpen die moeilijk aan het werk komen.
 • Armoede verminderen.
 • Sociale contacten in de samenleving versterken.

Geld verdienen is voor een sociaal bedrijf niet het doel. De winst wordt gebruikt om het maatschappelijke doel te bereiken. Het bedrijf houdt ook rekening met duurzaamheid en internationale sociale voorwaarden.

Neem bijvoorbeeld contact op met deze organisaties.

 • Buy-Social Market
  Op dit platform vindt u sociale bedrijven. Bij de bedrijven staat op welk gebied ze impact maken. U kunt social return invullen met bedrijven die impact maken op arbeidsdeelname, sociale samenhang, goede banen of economische groei. U kunt contact opnemen via market@buy-social.nl.
 • Social Impact Factory (SIF)
  Dit is een netwerk van sociale bedrijven. U kunt social return invullen door bijvoorbeeld vergaderruimten bij SIF te huren.
 • Aan de Slag Utrecht (ADSU)
  Een samenwerking van gemeente Utrecht, UWV en zorgorganisaties die mensen met psychische kwetsbaarheid, geestelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een verslaving begeleiden. U kunt social return invullen door in te kopen bij dit netwerk of werk te laten doen.

Maatschappelijke organisaties

Deze Utrechtse maatschappelijke organisaties kunnen u adviseren over de invulling van social return. Of u kunt social return invullen door scholing, kennis of middelen te delen met deze organisaties.

 • De Utrechtse Uitdaging
  Dit netwerk brengt bedrijven en maatschappelijke organisaties samen. U kunt social return invullen door deel te nemen aan het netwerk.
 • Voor je Stadsie
  Platform voor Utrechtse maatschappelijke projecten. U kunt social return invullen door een project te ondersteunen.
 • Impact 030
  Dit netwerk richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt, circulair ondernemen, sociale samenhang en verbeteren van zorg. Het brengt sociale ondernemers met elkaar in contact en versterkt het sociaal ondernemerschap in Utrecht. U kunt social return invullen door uw kennis of medewerkers in te zetten bij sociaal ondernemers.
 • Sterk Utrechts mbo
  Gemeente Utrecht wil genoeg stageplekken voor mbo-studenten en het beeld van mbo-studenten verbeteren. U kunt social return invullen met stageplekken voor mbo-studenten of door kennis te bieden aan mbo-opleidingen.
 • Vrijwilligerscentrale Utrecht (VCU)
  VCU kan u helpen om social return in te vullen samen met vrijwilligersorganisaties. U biedt medewerkers de kans om tijdens werktijd als vrijwilliger te werken.
 • JINC
  JINC Utrecht helpt kinderen uit Overvecht en Kanaleneiland met een eerlijke start op de arbeidsmarkt. U kunt social return invullen door samen te werken met JINC en een bijdrage te leveren aan de programma's die zij bieden. 
 • Krachtstation
  Een ontmoetingsplaats voor inwoners van Kanaleneiland, waar zij hulp krijgen om een opleiding of werk te vinden. U kunt social return invullen door kennis of materialen te delen.  
 • Stichting Leergeld Utrecht
  Deze stichting steunt kinderen om mee te kunnen doen aan school-, sport- en cultuuractiviteiten. U kunt social return invullen door kennis of materialen (zoals laptops) te delen
 • Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU)
  Netwerk van organisaties in Utrecht die informele (vaak vrijwillige) zorg bieden. Zoals de Tussenvoorziening, Stadsnetwerk gelijke kansen Jeugd, Meetellen Utrecht en Handje helpen. U kunt social return invullen door een financiële impuls aan de NIZU te geven of door uw kennis, kunde of medewerkers ter beschikking te stellen.
 • Taal doet Meer
  Deze organisatie helpt Utrechters die moeite hebben met lezen en schrijven. U kunt social return invullen door samen te werken. Neem daarover contact op via: samenwerken@taaldoetmeer.nl.
 • U-Centraal
  U-Centraal helpt Utrechts met vragen over wonen, zorg, geld, persoonlijke ontwikkeling of sociaal contact. U kunt social return invullen door ook hulp te bieden. Neem contact op via info@u-centraal.nl.
 • Makelpunt Utrecht (Vastgoed)
  Platform voor vraag en aanbod van locaties in Utrecht. Hebt u ruimte beschikbaar? Dan kunt u daarmee social return invullen. De richtlijn voor de social return waarde is EUR 100,- per m2 per jaar.
 • Good Busy (NOV)
  Good Busy helpt bedrijven om medewerkers in te zetten als vrijwilliger tijdens werktijd. Op de website staat een toolkit voor personeelszaken om dit te organiseren. Vrijwilligerswerk kunt u als social return invullen.

Meer hulp nodig?

Wilt u hulp bij het vinden van een partner om social return in te vullen? Mail ons via socialreturn@utrecht.nl

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie