Social return berekenen (bouwblokken)

Krijgt uw bedrijf een opdracht van de gemeente? Dan gebruikt u (verplicht) een vast deel van de inkomsten om een sociale bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld banen of leerwerkplekken voor werkzoekenden die moeilijk aan het werk komen. Dit noemen we social return. Hoe berekent u social return?

Waarde van social return

De situatie van de werkzoekende bepaalt hoeveel de social return waard is. Er zijn daarbij ook extra bonussen. Kiest u voor een andere manier van social return? Dan bepalen de kosten van de gekozen manier de waarde.

Waarde banen en leerwerkplek
Situatie werkzoekendeWaarde social return (jaarcontract 36 uur per week)
Participatiewet€ 40.000
Ingeschreven in doelgroepregister UWV (met arbeidsbeperking)€ 50.000
Leerwerkplek praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs / mbo niveau 1€ 35.000
WIA- of WAO-uitkering van UWV€ 40.000
WW-uitkering van UWV€ 20.000
Mbo bbl (beroepsbegeleidende leerweg) niveau 2, 3 en 4€ 35.000
Mbo bol (beroepsopleidende leerweg) niveau 2, 3 en 4€ 20.000
Geen recht op uitkering€ 10.000
Bonussen
Situatie werkzoekendeBonus
Ouder dan 50 jaarBonus € 10.000
Statushouders en werkzoekenden met een taalachterstandBonus € 10.000
Vast contractBonus € 10.000
Waarde andere manieren social return
Manier social returnWaarde
Inkopen bij sociale bedrijven(Loon)kosten (excl. btw)
Scholing, kennis of middelenKosten of € 100 per medewerker per uur
Sociaal project steunenKosten of € 100 per medewerker per uur
Scholing en ontwikkeling social return-medewerkersIn overleg met adviseur social return
Werkzoekenden met een uitkering ondersteunen richting werkIn overleg met adviseur social return

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie