Inkopen en aanbesteden Veelgestelde vragen inkopen en aanbesteden

Informatie over selectie- en gunningscriteria kunt u vinden op:

https://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopopdracht

U kunt in ieder geval niet zelfstandig inschrijven. Wel kunt u in zo'n geval samenwerkingspartners zoeken. Het is toegestaan om samen met anderen een inschrijving te doen op een aanbesteding. Deze samenwerking kan de vorm hebben van een combinatie of van onderaanneming. In de offerteaanvraag van een aanbesteding staat beschreven aan welke eisen voldaan moet worden, en wat de gevolgen zijn van gezamenlijk inschrijven.

Utrecht koopt steeds duurzamer in. Van speeltoestellen en groen, tot stoeptegels en bedrijfskleding voor onze medewerkers. Naast de prijs van producten en diensten is er ook aandacht voor sociale aspecten en de effecten op het milieu. Als er veel maatschappelijke winst te behalen valt, weegt duurzaamheid zwaar mee bij het toewijzen van opdrachten. De gemeente daagt de markt uit om slimme en vernieuwende oplossingen te bieden die bijdragen aan een duurzame stad.

Social Return is, net als duurzaam inkopen, een aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Social Return heeft als doel om ervoor te zorgen, dat een investering die de gemeente doet, naast het ‘gewone' rendement, ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Dit gebeurt door o.a. (leer)werkplekken en stageplekken te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit hoeft niet in de aanbestede opdracht. Invulling van social return kan ook door een lokaal initiatief te steunen met kennis, hulp of support of door het uitvoeren van ene maatschappelijke activiteit. Op Utrecht.nl/socialreturn vindt u meer informatie.
 

De gemeente heeft een Klachtenregeling bij aanbesteden (pdf, 176 kB). Daarin is ook opgenomen hoe u uw klacht kunt indienen. Vragen over een lopende aanbesteding kunt u stellen tijdens de informatiefase die deel uitmaakt van elke aanbestedingsprocedure.

Voor het inhuren van tijdelijk personeel maakt de gemeente Utrecht gebruik van Marktplein Inhuur.

 

Hulp en contact Inkopen en aanbesteden

Telefoon

14 030

E-mail
inkoop@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven, Financiën, Inkoop en Juridische zaken
Postbus 10080
3505 AB Utrecht