Inkopen en aanbesteden Veelgestelde vragen inkopen en aanbesteden

Wat is het verschil tussen een openbare en een niet-openbare aanbesteding?

Wat is het verschil tussen selectie- en gunningscriteria?

Wat is het verschil tussen laagste prijs en economisch meest voordelige inschrijving?

Mijn onderneming voldoet niet aan de minimumeisen. Kan ik nu niet inschrijven op deze aanbesteding?

Koopt de gemeente Utrecht duurzaam in?

Wat doet de gemeente Utrecht aan Social return?

Ik ben een expert op mijn vakgebied en wil mijzelf tijdelijk verhuren aan de gemeente Utrecht.

Hulp en contact Inkopen en aanbesteden

Telefoon

14 030

E-mail
inkoop@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven, Concerninkoop
Postbus 10080
3505 AB Utrecht