Veelgestelde vragen inkopen en aanbesteden

Wat is het verschil tussen een openbare en een niet-openbare aanbesteding?

Meer informatie over de openbare aanbesteding

Meer informatie over de niet-openbare aanbesteding

Wat is het verschil tussen selectie- en gunningscriteria?

Lees meer over selectie- en gunningscriteria op Pianoo.nl

Wat is het verschil tussen laagste prijs en economisch meest voordelige inschrijving?

Lees meer over gunningscriteria op Pianoo.nl

Mijn onderneming voldoet niet aan de minimumeisen. Kan ik nu niet inschrijven op deze aanbesteding?

U kunt in ieder geval niet zelfstandig inschrijven. Wel kunt u in zo'n geval samenwerkingspartners zoeken. U mag vsamen met anderen een inschrijving doen op een aanbesteding. Deze samenwerking kan de vorm hebben van een combinatie of van onderaanneming. In de offerteaanvraag van een aanbesteding staat beschreven:

  • aan welke eisen u moet voldoen
  • wat de gevolgen zijn van gezamenlijk inschrijven.

Koopt de gemeente Utrecht duurzaam in?

We kopen steeds duurzamer in. Van speeltoestellen en groen, tot stoeptegels en bedrijfskleding voor onze medewerkers. Naast de prijs van producten en diensten is er ook aandacht voor sociale aspecten en de effecten op het milieu. Als er veel maatschappelijke winst te behalen valt, weegt duurzaamheid zwaar mee bij het toewijzen van opdrachten. We dagen de markt uit om slimme en vernieuwende oplossingen te bieden die bijdragen aan een duurzame stad.

Wat doet de gemeente Utrecht aan Social return?

Social Return is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Net als duurzaam inkopen. Het doel van Social Return is ervoor zorgen dat een investering die we doen ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Dit is naast het ‘gewone' rendement. Dit gebeurt door onder andere (leer)werkplekken en stageplekken te maken voor mensen die moeilijk aan het werk komen. Dit hoeft niet in de aanbestede opdracht. Invulling van social return kan ook door:

  • een lokaal initiatief te steunen met kennis, hulp of support, of
  • door het uitvoeren van een maatschappelijke activiteit.

Lees meer op Utrecht.nl/socialreturn

Ik heb een klacht over het verloop van een aanbesteding, hoe kan ik die indienen?

In de Klachtenregeling bij aanbesteden staat hoe u uw klacht kunt indienen. Vragen over een lopende aanbesteding kunt u stellen tijdens de informatiefase. Die hoort bij elke aanbestedingsprocedure.

Ik ben een expert op mijn vakgebied en wil mijzelf tijdelijk verhuren aan de gemeente Utrecht.

Voor het inhuren van tijdelijk personeel maken we gebruik van Marktplein Inhuur.

Hulp en contact Inkopen en aanbesteden

Postadres

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven, Financiën, Inkoop en Juridische zaken
Postbus 10080
3505 AB Utrecht