Bodem en bouwgrond

U vindt hier informatie over bodemkwaliteit, grond of bagger gebruiken, werkzaamheden in de grond en het breekverbod.

Bodeminformatie

Wilt u informatie over de kwaliteit van de bodem op een adres of in een gebied? Wilt u weten of er al eerder bodemonderzoek is gedaan op een stuk grond? Verwacht u mogelijk bodemverontreiniging, door de geschiedenis van een stuk grond?

U kunt een rapport opvragen met alle bekende gegevens over de bodemkwaliteit. Ga daarvoor naar de pagina Bodemkwaliteit

Grond of bagger gebruiken

Wilt u grond, bagger of bouwstoffen gebruiken? Dit moet u vooraf melden bij het meldpunt bodemkwaliteit op de website van Rijkswaterstaat. Daar vindt u ook informatie over het Besluit bodemkwaliteit.

De regels voor het gebruiken van grond staan in de nota Bodembeheer 2017-2027, hoofdstuk 5. U vindt deze op de pagina Beleid bodem, grondwater en ondergrond. Zie voor meer informatie ook Bodem+ van Rijkswaterstaat.

Werkzaamheden in de grond

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in de grond? Kijk op de pagina Bodem saneren wat er allemaal bij komt kijken.

Meld vervuilde grond

Breekverbod

We stellen een breekverbod in als de grond bevroren is, of als er (veel) sneeuw ligt. U mag dan niet graven. We melden hier of het breekverbod geldt.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl