Bodem en bouwgrond

Bodeminformatie

Wilt u informatie over de kwaliteit van de bodem op een adres of in een gebied? Wilt u weten of er al eerder bodemonderzoek is gedaan op een stuk grond? Verwacht u mogelijk bodemverontreiniging, door de geschiedenis van een stuk grond?

U kunt een rapport opvragen met alle bekende gegevens over de bodemkwaliteit. Ga daarvoor naar de pagina Bodemkwaliteit

Grond of bagger gebruiken

Wilt u grond, bagger of bouwstoffen gebruiken? Dit moet u vooraf melden bij het meldpunt bodemkwaliteit op de website van Rijkswaterstaat. Daar vindt u ook informatie over het Besluit bodemkwaliteit.

De regels voor het gebruiken van grond staan in de nota Bodembeheer 2017-2027, hoofdstuk 5. U vindt deze op de pagina Beleid bodem, grondwater en ondergrond. Zie voor meer informatie ook Bodem+ van Rijkswaterstaat.

Werkzaamheden in de grond

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in de grond? Kijk op de pagina Bodem saneren wat er allemaal bij komt kijken.

Meld vervuilde grond

 

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl