Bouwgrond kopen of gebruiken

Elk jaar bepaalt de gemeente de grondprijzen voor uitgifte in erfpacht of verkoop van bouwrijpe grond. Het maakt uit waar de grond voor is, bijvoorbeeld wonen of kantoren. Soms geldt een vaste grondprijs, bijvoorbeeld bij sociale woningbouw.

Bekijk de grondprijsbrief 2023

Gebruiksklaar maken bouwgrond door de gemeente

Wilt u bouwen op eigen grond? U kunt met de gemeente afspraken maken over het gebruiksklaar maken van bouwgrond. De gemeente zorgt dan bijvoorbeeld voor riolering, wegen en verlichting. Deze afspraken staan in een grondexploitatieovereenkomst. De kosten voor het gebruiksklaar maken betaalt u zelf.

Deze overeenkomst kan zijn voor bouwondernemers, woninginstellingen, projectontwikkelaars, verenigingen van particulieren (CPO's) of inwoners. Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 030.

Hulp en contact Grond

Telefoon

14 030