Bodem en bouwgrond Grondwater onttrekken

Wilt u in de gemeente Utrecht grondwater onttrekken? Dan moet u dit melden. Eerst zoekt u uit of het grondwater vervuild is.

Uitzoeken of het grondwater vervuild is

Als u grondwater onttrekt, dan kunt u daarmee verontreinigingen aantrekken of beïnvloeden. Dit zult u van te voren moeten uitzoeken. Want vervuild grondwater mag zich niet verplaatsen.

  1. U vraagt via bodeminformatie de beschikbare bodemrapporten op.
  2. U kijkt in de gegevens van het grondwatermeetnet. Data van het meetnet vindt u via de open dataportal van de gemeente. In de gemeente Utrecht zijn namelijk ongeveer 320 peilbuizen geplaatst op 4 verschillende diepten.

Blijkt er een kans te zijn dat u verontreinigd grondwater verplaatst?

  • Dan beschrijft u in een saneringsplan de monitoring en tegenmaatregelen. De bedoeling is immers dat u voorkomt dat de verontreiniging zich verplaatst. U gebruikt het meldingsformulier Wbb met bijlage 3 of 4a.
  • Een goedkoper en gemakkelijker alternatief voor een apart saneringsplan is om gebruik te maken van het gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond. Dit is mogelijk als u grondwater onttrekt in de dynamische of bufferzone van de stad en voldoet aan bepaalde voorwaarden. Ook in dit geval gebruikt u het meldingsformulier Wbb, en u vult dan bijlage 10 in.

Blijkt er geen probleem te zijn met vervuild grondwater? Dan hoeft u geen melding te doen volgens de Wet Bodembescherming (Wbb).

Melden bij provincie of hoogheemraadschap

Het onttrekken van grondwater in de gemeente Utrecht meldt u bij de provincie Utrecht of bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Afhankelijk van de hoeveelheid en duur van de onttrekking hebt u mogelijk ook een vergunning nodig. Dat komt u dan op de site van de provincie of HDSR vanzelf tegen.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl