Grondwater onttrekken

Wilt u grondwater onttrekken? Dan moet u dit melden. Eerst zoekt u uit of het grondwater vervuild is.

Uitzoeken of het grondwater vervuild is

Als u grondwater onttrekt, dan kunt u daarmee watervervuiling aantrekken of beïnvloeden. Dit zoekt u van tevoren uit. U mag vervuild grondwater niet verplaatsen.

  1. U vraagt via bodeminformatie de beschikbare bodemrapporten op.
  2. U kijkt in de gegevens van het grondwatermeetnet. Data van het meetnet vindt u via de open dataportal van de gemeente. In de gemeente Utrecht zijn namelijk ongeveer 320 peilbuizen geplaatst op 4 verschillende diepten.

Is er een kans dat u vervuild grondwater verplaatst?

Als er kans is dat u vervuild grondwater verplaatst moet u dit melden bij de gemeente. Dit moet volgens de Wet Bodembescherming.

  • Meld dit door een saneringsplan te maken. Hierin beschrijft u hoe u gaat voorkomen dat het vervuilde grondwater zich verplaatst.
  • Meld dit door een gebiedsplan voor grondwaterbeheer te maken. Dit is een goedkopere en makkelijkere optie, maar hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Is er geen kans dat u vervuild grondwater verplaatst?

Blijkt er geen probleem te zijn met vervuild grondwater? Dan hoeft u geen melding te doen volgens de Wet Bodembescherming (Wbb).

Melden bij provincie of hoogheemraadschap

Het onttrekken van grondwater in de gemeente Utrecht meldt u bij de provincie Utrecht of bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Afhankelijk van de hoeveelheid en duur van de onttrekking hebt u mogelijk ook een vergunning nodig. Dat komt u dan op de site van de provincie of HDSR vanzelf tegen.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl