Regels voor geluid

Geluid: regels en normen voor de horeca

Horecabedrijven hebben te maken met geluidseisen. In de Wet milieubeheer staan regels over hoeveel geluid verschillende soorten bedrijven mogen produceren. Hier vindt u informatie over hoe u als horecaondernemer aan de geluidsnormen kunt voldoen.

Voor alle horecabedrijven in Nederland gelden dezelfde regels. Deze staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Akoestisch onderzoek

In een akoestisch onderzoek staat onder andere:

  • hoeveel geluid een bedrijf produceert
  • of het bedrijf aan de geluidsnormen voldoet
  • welke maatregelen nodig zijn om aan de geluidsnormen te voldoen.

Afhankelijk van het type horeca is een akoestisch onderzoek wel of niet nodig.

meer informatie over akoestisch onderzoek

Geluidbegrenzers

Bij verschillende horecabedrijven zijn geluidsbegrenzers of limiters verplicht. Dit is om geluidsoverlast door muziek zoveel mogelijk te voorkomen. Door de limiter kan het geluidsniveau nooit boven de toegestane norm komen.

Extra voorschriften-maatwerkvoorschrift

Voor de meeste horeca bedrijven gelden voor het onderdeel geluid de normen uit het Activiteitenbesluit. Maar niet elke locatie en plan is hetzelfde. Om overlast te voorkomen zijn soms meer maatregelen nodig. Dan wordt een extra pakket aan voorschriften opgelegd. Dit extra pakket aan voorschriften heet een maatwerkvoorschrift (vroeger een ‘nadere eis’ genoemd).

Vragen en antwoorden

Blijkt uit het akoestisch onderzoek dat u zonder extra voorzieningen niet kunt voldoen aan de geluidsnormen? Dan krijgt u een maatwerkvoorschrift opgelegd. U neemt dan extra maatregelen om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen.

Een maatregel kan zijn:

  • het verplicht gesloten houden van ramen en deuren als u muziek speelt
  • het verplicht plaatsen van een geluidslimiter.

Heeft uw gebouw een maatwerkvoorschrift? Dan moet u voldoen aan de normen in het Activiteitenbesluit en de voorschriften van het maatwerkvoorschrift.

Ja, het geldt voor de locatie. U kunt een afspraak maken als u wilt weten of er op uw gebouw een nadere eis/maatwerkvoorschrift is opgelegd.

Een maatwerkvoorschrift/nadere eis is opgelegd omdat zonder aanvullende maatregelen niet aan de geluidsnormen kan worden voldaan. Wijzigt u de bedrijfsvoering? Dan is waarschijnlijk een akoestisch onderzoek nodig. U kunt dan een onderbouwd verzoek indienen om het maatwerkvoorschrift te laten intrekken of aan te laten passen. Wijzigt u de bedrijfsvoering niet en neemt u geen aanvullende maatregelen? Dan is de kans klein dat we het maatwerkvoorschrift intrekken.

Ontheffingen

Incidentele ontheffing

Misschien organiseert u wel eens een groot feest binnen uw bedrijf of vereniging. Als u dan meer geluid wilt produceren dan normaal kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen.

Collectieve ontheffing

Voor sommige festiviteiten geldt een collectieve ontheffing. Bijvoorbeeld de popronde, het smartlappenfestival of koningsdag. Als vanuit de organisatie een collectieve ontheffing is aangevraagd, hoeft u niet zelf een ontheffing aan te vragen.

Lees meer informatie over ontheffingen

Hulp en contact Horecaloket

Telefoon

030 - 286 37 09
Maandag t/m vrijdag 13.00 - 16.30 uur