Regels voor geluid

Geluid: regels en normen voor de horeca

Horecabedrijven hebben te maken met geluidseisen. In de Wet milieubeheer staan regels over hoeveel geluid verschillende soorten bedrijven mogen produceren. Hier vindt u informatie over hoe u als horecaondernemer aan de geluidsnormen kunt voldoen.

Voor alle horecabedrijven in Nederland gelden dezelfde regels. Deze staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Akoestisch onderzoek

In een akoestisch onderzoek staat onder andere:

  • hoeveel geluid een bedrijf produceert
  • of het bedrijf aan de geluidsnormen voldoet
  • welke maatregelen nodig zijn om aan de geluidsnormen te voldoen.

Afhankelijk van het type horeca is een akoestisch onderzoek wel of niet nodig.

meer informatie over akoestisch onderzoek

Geluidbegrenzers

Bij diverse horecabedrijven zijn geluidsbegrenzers of limiters verplicht gesteld om geluidsoverlast door muziek zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het gebruik van de limiter, kan het geluidsniveau nooit boven de toegestane norm komen.

Extra voorschriften-maatwerkvoorschrift

Voor de meeste horeca bedrijven gelden voor het onderdeel geluid de normen uit het Activiteitenbesluit. Maar niet elke locatie en plan is hetzelfde. Om overlast te voorkomen zijn soms meer maatregelen nodig. Dan wordt een extra pakket aan voorschriften opgelegd. Dit extra pakket aan voorschriften heet een maatwerkvoorschrift (vroeger een ‘nadere eis’ genoemd).

Vragen en antwoorden

Als uit het akoestisch onderzoek blijkt dat zonder extra voorzieningen niet voldaan kan worden aan de geluidsnormen dan wordt een maatwerkvoorschrift opgelegd.  U moet dan extra maatregelen nemen om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen.

Een maatregel kan zijn:

  • het verplicht gesloten houden van ramen en deuren als muziek wordt gespeeld
  • of het verplicht plaatsen van een geluidslimiter.


Heeft uw gebouw een maatwerkvoorschrift, dan moet u dus zowel voldoen aan de normen in het Activiteitenbesluit, als de voorschriften van het maatwerkvoorschrift.

Ja, een maatwerkvoorschrift/nadere eis geldt voor de locatie. Ook u zult hieraan moeten voldoen. U kunt een afspraak maken als u wilt weten of er op uw gebouw een nadere eis/maatwerkvoorschrift is opgelegd.

Een maatwerkvoorschrift/nadere eis is opgelegd omdat zonder aanvullende maatregelen niet aan de geluidsnormen kan worden voldaan. Wijzigt u de bedrijfsvoering, dan is naar alle waarschijnlijkheid een akoestisch onderzoek noodzakelijk. In dat geval kunt u een onderbouwd verzoek indienen om het maatwerkvoorschrift te laten intrekken of aan te laten passen. Wijzigt u de bedrijfsvoering niet en treft u geen aanvullende maatregelen, dan is de kans klein dat het maatwerkvoorschrift ingetrokken wordt.

Ontheffingen

Incidentele ontheffing

Misschien organiseert u wel eens een groot feest binnen uw bedrijf of vereniging. Als u dan meer geluid wilt produceren dan normaal kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen.

Collectieve ontheffing

Voor sommige festiviteiten geldt een collectieve ontheffing. Bijvoorbeeld de popronde, het smartlappenfestival of koningsdag. Als vanuit de organisatie een collectieve ontheffing is aangevraagd, hoeft u niet zelf een ontheffing aan te vragen.

Lees meer informatie over ontheffingen

Hulp en contact Horecaloket

Telefoon

030 - 286 37 09
Maandag t/m vrijdag 13.00 - 16.30 uur