Ondernemen Regels voor geluid

Geluid: regels en normen voor de horeca

Horecabedrijven hebben te maken met geluidseisen. In de Wet milieubeheer staan regels over hoeveel geluid verschillende soorten bedrijven mogen produceren. Hier vindt u informatie over hoe u als horecaondernemer aan de geluidsnormen kunt voldoen.

Voor alle horecabedrijven in Nederland gelden dezelfde regels. Deze staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Akoestisch onderzoek

In een akoestisch onderzoek staat onder andere:

  • hoeveel geluid een bedrijf produceert
  • of het bedrijf aan de geluidsnormen voldoet
  • welke maatregelen nodig zijn om aan de geluidsnormen te voldoen.

Afhankelijk van het type horeca is een akoestisch onderzoek wel of niet nodig.

meer informatie over akoestisch onderzoek

Geluidbegrenzers

Bij diverse horecabedrijven zijn geluidsbegrenzers of limiters verplicht gesteld om geluidsoverlast door muziek zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het gebruik van de limiter, kan het geluidsniveau nooit boven de toegestane norm komen.

Maatwerkvoorschrift (extra voorschriften)

Niet elke locatie of plan is het zelfde. Om overlast te voorkomen zijn soms meer maatregelen nodig. Dan wordt een extra pakket aan voorschriften opgelegd. Dit extra pakket aan voorschriften heet een maatwerkvoorschrift (vroeger een ‘nadere eis’ genoemd).

Ontheffingen

Incidentele ontheffing

Misschien organiseert u wel eens een groot feest binnen uw bedrijf of vereniging. Als u dan meer geluid wilt produceren dan normaal kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen.

Collectieve ontheffing

Voor sommige festiviteiten geldt een collectieve ontheffing. Bijvoorbeeld de popronde, het smartlappenfestival of koningsdag. Als vanuit de organisatie een collectieve ontheffing is aangevraagd, hoeft u niet zelf een ontheffing aan te vragen.

Lees meer informatie over ontheffingen

Hulp en contact Horecaloket

Telefoon

030 - 286 37 09
Maandag t/m vrijdag 13.00 - 16.30 uur