Geluidsbegrenzers

afbeelding van een geluidsbegrenzer of wel limiter

Bij diverse horecabedrijven zijn geluidsbegrenzers of limiters verplicht gesteld om geluidsoverlast door muziek zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het gebruik van de limiter, kan het geluidsniveau nooit boven de toegestane norm komen. Dit niveau wordt eenmalig ingesteld waarna de limiter verzegeld wordt. Zo kunnen de instellingen niet meer worden aangepast.

Het komt helaas voor dat limiters niet, of verkeerd, worden gebruikt waardoor omwonenden toch overlast ervaren. De goede werking van de limiter is uw verantwoordelijkheid, maar de gemeente helpt u daarbij graag.

Soorten limiters

Er zijn verschillende limiters en begrenzers op de markt. De limiter wordt altijd geplaatst tussen de bron (mengpaneel) en de eindversterker. Ongeacht of een cd-speler of een andere muziekbron wordt gebruikt, zal het geluid dan altijd goed geregeld worden.

Door de vele versies van limiters kan er hier geen uitgebreide informatie worden gegeven over de werking van de limiter. Globaal gezegd zijn er 3 soorten limiters.

  • limiters die afgeregeld zijn op 1 niveau
  • limiters die afgeregeld zijn met behulp van een klok
  • limiters die werken met behulp van een meetmicrofoon.

Vraag en antwoord

Als u een nadere eis of maatwerkvoorschrift heeft waarin is opgenomen dat u muziek via een limiter moet spelen, dan is het verboden om buiten de limiter om muziek te spelen. De enige uitzondering hierop is als u een ontheffing aanvraagt of meedoet aan een collectieve ontheffing.

Nee. De limiter is afgesteld op het op dat moment aanwezige aantal en type boxen. Wilt u extra boxen plaatsen, dan moet de limiter opnieuw afgesteld worden.

Ja. alle muziekinstallaties moeten via de limiter gaan. Als u de DJ laat aansluiten op het reeds aanwezige mengpaneel hoeft de limiter niet opnieuw te worden afgesteld.

Nee. Het afstellen en verzegelen mag ook plaats vinden door een adviesbureau. Het is dan wel van belang dat u de juiste gegevens aan de gemeente overlegd.

Hulp en contact Ondernemen en milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieutoezicht@utrecht.nl