Ondernemen Geluidsbegrenzers

afbeelding van een geluidsbegrenzer of wel limiter

Bij diverse horecabedrijven zijn geluidsbegrenzers of limiters verplicht gesteld om geluidsoverlast door muziek zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het gebruik van de limiter, kan het geluidsniveau nooit boven de toegestane norm komen. Dit niveau wordt eenmalig ingesteld waarna de limiter verzegeld wordt. Zo kunnen de instellingen niet meer worden aangepast.

Het komt helaas voor dat limiters niet, of verkeerd, worden gebruikt waardoor omwonenden toch overlast ervaren. De goede werking van de limiter is uw verantwoordelijkheid, maar de gemeente helpt u daarbij graag.

Limiter laten controleren

Van oktober 2014 tot en met januari 2015 kunt u de limiter door de gemeente laten controleren. Eventuele onjuiste afstellingen of ontbrekende zegels worden hersteld, zonder dat dit als overtreding wordt aangemerkt. Werkt de limiter helemaal niet meer, dan krijgt u de gelegenheid om deze te vervangen.

Doe mee
Wilt u uw limiter laten controleren, stuur dan een e-mail met: 

 • uw naam
 • telefoonnummer
 • bedrijfsnaam
 • adres van het bedrijf
 • het merk en type limiter (indien bekend)

naar horecageluid@utrecht.nl

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

Minder controles door deelname

Na januari 2015 controleert de gemeente gericht op limiters. Doet u mee aan de vrijwillige controle, dan wordt u minder vaak gecontroleerd. De gemeente handhaaft op de horecawetgeving op basis van een risico-inschatting. De bedrijven met de het hoogste risico, worden meer gecontroleerd dan bedrijven met een lager risico. Op dit moment controleert de gemeente per bedrijf ongeveer vier keer per jaar. Neemt u deel aan dit project dan wordt de risico-inschatting bij u lager. Dit betekent dat uw bedrijf in 2015 drie keer wordt gecontroleerd en in de toekomst kan dit aantal nog minder worden.

Snelle controle van de limiter

Twijfelt u over de goede werking van de limiter, dan kunt u de volgende zaken zelf controleren:

 • aan de voorkant van de limiter zijn een of twee zegels aanwezig. Is deze verzegeling nog heel? Zo nee, dan is de limiter niet goed.
 • heeft u een limiter met een klok? Controleer of de tijd goed is ingesteld.
 • Als u muziek draait en u zet de limiter uit, hoort u dan nog muziek uit de boxen komen? Zo ja, dan is de limiter niet goed aansloten.

Bij overtreding

Heeft u geen gebruik gemaakt van de vrijwillige controle en wordt bij u een overtreding geconstateerd, dan zal een last onder dwangsom worden opgelegd. Dit betekent dat u een korte tijd krijgt om maatregelen te treffen om de overtreding ongedaan te maken. Treft u deze maatregelen niet, onvoldoende of te laat dan moet u per constatering €1.000,- betalen tot het moment dat de limiter goed werkt.

Soorten limiters

Er zijn verschillende limiters en begrenzers op de markt. De limiter wordt altijd geplaatst tussen de bron (mengpaneel) en de eindversterker. Ongeacht of een cd-speler of een andere muziekbron wordt gebruikt, zal het geluid dan altijd goed geregeld worden.

Door de vele versies van limiters kan er hier geen uitgebreide informatie worden gegeven over de werking van de limiter. Globaal gezegd zijn er drie soorten limiters.

 • limiters die afgeregeld zijn op 1 niveau
 • limiters die afgeregeld zijn met behulp van een klok
 • limiters die werken met behulp van een meetmicrofoon.

Vraag en antwoord

Mag ik buiten de limiter om muziek spelen?

Mag ik extra boxen plaatsen nadat de limiter is afgesteld?

Er komt een DJ draaien en ik heb een limiter. Moet de installatie van de DJ ook worden aangesloten op de limiter?

Moet de gemeente altijd bij het afstellen/verzegelen van de limiter aanwezig zijn?

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
horecageluid@utrecht.nl