Ontheffing geluidsnorm bij feest

Incidentele ontheffing

Organiseert u een festiviteit binnen uw bedrijf of vereniging? En wilt u meer geluid produceren of de verlichting buiten langer laten branden dan normaal? Dan kunt u daarvoor een ontheffing aanvragen.  

Per jaar kunt u maximaal 2 ontheffingen aanvragen. Sportverenigingen mogen maximaal 9 ontheffingen per jaar aanvragen. Het aangevraagde evenement moet wel binnen uw exploitatievergunning passen en binnen het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Vraag ontheffing geluidsnorm bij feest aan

De incidentele ontheffing gaat alleen over festiviteiten en evenementen die binnen uw bedrijf worden gehouden (dit is inclusief sportvelden). Bent u van plan om een feest of evenement in de openbare ruimte te organiseren? Dan moet u mogelijk een evenementenvergunning aanvragen.

Vraag een evenementenvergunning aan

Collectieve ontheffing

Voor sommige festiviteiten geldt een collectieve ontheffing. Bijvoorbeeld de popronde, het smartlappenfestival of koningsdag. Als vanuit de organisatie een collectieve ontheffing is aangevraagd, hoeft u niet zelf een ontheffing aan te vragen.

Voorwaarde ontheffing

Voordat u een ontheffing krijgt, bekijken wij eerst of:

 • er de laatste tijd terechte geluidsklachten zijn ingediend over uw bedrijf
 • u nog niet het maximale aantal ontheffingen hebt gehad
 • de festiviteit binnen het omgevingsplan (bestemmingsplan) past

Aan een ontheffing zitten voorwaarden. Die hangen af van het tijdstip en de plek. We noemen enkele standaardvoorwaarden.

 • De ontheffing geldt voor de plaats en tijdstippen zoals aangegeven in de aanvraag.
 • U brengt omwonenden minimaal 1 week voor het evenement schriftelijk op de hoogte. Daarbij vermeldt u minimaal:
  • de dag en de begin- en eindtijd van het evenement
  • het telefoonnummer van uw organisatie waar iemand tijdens het evenement terecht kan met klachten en informatie
 • Tijdens het evenement doet u er alles aan om overmatige hinder te voorkomen.
 • U volgt de aanwijzingen van de gemeente en de politie om overmatige geluidsoverlast te voorkomen direct op.

Lees meer informatie over de ontheffing in de Vrijstellingsverordening Inrichtingen Milieubeheer op overheid.nl.

Ontheffing en geluidsbegrenzer (limiter)

Hebt u een ontheffing aangevraagd en deze gekregen? Dan mag u dus meer geluid produceren. Als uw bedrijf een geluidsbegrenzer (limiter) heeft, dan is dat niet mogelijk. In dat geval mag u aanvullende geluidsapparatuur plaatsen of kunt u gebruik maken van de ‘bypass’ van de limiter. Wilt u gebruik maken van de bypass functie van uw limiter? Neem dan contact op.

Wel of niet een ontheffing nodig?

Geen incidentele ontheffing nodig

 • Geen wijziging van de muziekinstallatie (bijvoorbeeld geluid via een limiter)
 • Het soort muziek wijzigt maar het geluidsniveau zelf niet.
 • Een akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor de festiviteit en de uitkomst past binnen de geluidsnorm.
 • In maatwerkvoorschriften is de festiviteit toegestaan.
 • U hebt zich aangemeld voor een evenement waarvoor een collectieve ontheffing is verleend.
 • De verlichting buiten is nodig tot 23.00 uur.

Wel incidentele ontheffing nodig

 • Extra boxen worden geplaatst of band neemt eigen installatie mee.
 • Het geluidsniveau wijzigt.
 • Er is geen akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de festiviteit.
 • De festiviteit is niet opgenomen of niet toegestaan in maatwerkvoorschriften.
 • Voor een evenement is een collectieve ontheffing verleend maar u hebt zich niet aangemeld bij de organisatie van dit evenement.
 • U bent van plan om in de buitenlucht muziek ten gehore te brengen.
 • De verlichting buiten is nodig tot na 23.00 uur.

Hulp en contact Ondernemen en milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieutoezicht@utrecht.nl